รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

ลุ้นรถฟรีทุกเดือน เพียงแค่สมัครแจ้งเตือน SMS กับกรุงศรี SMS Banking

ข่าว 6 ก.ค. 59 1,355
ลุ้นรถฟรีทุกเดือน เพียงแค่สมัครแจ้งเตือน SMS กับกรุงศรี SMS Banking


 SMS รู้ไว ไม่อั้น แจ้งทุกยอด ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในบัญชี
 • รู้ไว เมื่อมีเงินเข้า - ออก
 • รู้ไว เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตร
 • รู้ไว เมื่อมีการชำระค่าสินค้า และบริการ
ลุ้นรับฟรี!! ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 1 พ.ค. - 31 ส.ค. 59

เงื่อนไข
 • สำหรับผู้ที่สมัครใช้บริการ SMS Banking ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. - 31 ส.ค. 59 จะได้รับสิทธิ์ชิงรางวัล 1 สิทธิ์ต่อ 1 บัญชี
 • ธนาคารจะพิมพ์ชื่อ - นามสกุลของผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ลงในชิ้นส่วนและนำมาทำการจับรางวัลหาผู้โชคดีต่อไป
 • ธนาคารจะทำการจับรางวัลรวม 4 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 - 3 จะทำการจับรางวัลรถจักรยานยนต์ New Honda Click 125i มูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท จำนวน 3 รางวัลต่อครั้ง ในวันที่ 20 มิ.ย. 59 / 20 ก.ค. 59 / 22 ส.ค. 59 และครั้งที่ 4 จะทำการจับรางวัลรถกระบะ All New Isuzu D-Max รุ่น Hi Lander 4 ประตู 1.9 Ddi (L) มูลค่า 790,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ในวันที่ 30 ก.ย. 59 (จับรางวัลทุกครั้งในเวลา 15.00 น.) ทั้งนี้ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลรถจักรยานยนต์ จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลรถกระบะอีกต่อไป
 • สถานที่ในการจับรางวัลทุกครั้งจะทำการจับ ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ฟ จำกัด เลขที่ 3/16 ถ.สนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้ง 4 ครั้ง ผ่าน www.krungsri.com ในวันที่ 30 มิ.ย. 59 / 29 ก.ค. 59 / 31 ส.ค. 59 และ 7 ต.ค. 59 ตามลำดับ
 • สงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลแก่ผู้โชคดีที่ยังคงสถานะการใช้บริการ SMS Banking 19 บาท อยู่ในขณะที่ทำการรับของรางวัลเท่านั้น
 • ผู้เข้าร่วมรายการมีสิทธิ์ชิงรางวัลได้โดย ไม่จำกัดจำนวน แต่มีสิทธิ์ได้รับเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 • ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ เองทั้งสิ้น
 • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ผู้โชคดีต้องติดต่อขอรับรางวัลด้วยตนเอง พร้อมแสดงบัตร ประชาชนและสำเนา 1 ชุด ณ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ ชั้น 2 ฝ่าย Retail e-Business ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ในวันและ เวลาทำการของธนาคาร หากผู้โชคดีไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศ รายชื่อ จะถือว่าสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัล
 • พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา บริษัทในเครือธนาคาร บริษัทตัวแทนโฆษณา และคณะกรรมการดำเนินรายการ รวมทั้งครอบครัวของบุคคลดังกล่าว ข้างต้นไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • การตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการ นำภาพ เสียง และข้อมูลต่างๆ ของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลออกเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่ายค่าตอบแทนใดๆ
 • รายการชิงรางวัล ได้รับอนุญาตจากที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี ใบอนุญาตเล่มที่ 7/59 เลขที่ 4 - 7
แท็กที่เกี่ยวข้อง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กรุงศรี sms banking กรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กรุงศรี sms banking กรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กรุงศรี sms banking กรุงศรี

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด