รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

รับดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 16% ต่อปี นาน 60 เดือน พร้อมของกำนัลจุใจ กับสินเชื่อบุคคลกสิกรไทย

ข่าว 29 มิ.ย. 59 3,894
รับดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 16% ต่อปี นาน 60 เดือน พร้อมของกำนัลจุใจ กับสินเชื่อบุคคลกสิกรไทย


สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย K-Personal Loan เงินก้อน...พร้อมใช้ เติมเต็มทุกแผนการใช้จ่าย ให้ดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 16% ต่อปี นาน 60 เดือน
พิเศษ!! รับเพิ่ม ของกำนัลจุใจ

อัตราดอกเบี้ย
วงเงินอนุมัติ อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) ระยะเวลาผ่อนชำระต่อเดือนเลือกได้ 
ผู้มีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย ลูกค้าทั่วไป
พนักงานประจำ เจ้าของธุรกิจส่วนตัว
ตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป 16% 19% 20% 12, 18, 24, 36, 48, 60
80,001 - 240,000 บาท 21% 22% 24%
20,001 - 80,000 บาท  25% 26% 26%
10,000 - 20,000 บาท  25% 26% 26% 12, 18, 24
สมัครได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือ www.kasikornbank.com/kpersonalloan
เงื่อนไขโครงการสินเชื่อบุคคลกสิกรไทยดอกเบี้ยพิเศษ 16%
 • ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อบุคคลกสิกรไทยดอกเบี้ยพิเศษ 16% ต้องเป็นลูกค้าใหม่ ที่ยื่นสมัครสินเชื่อบุคคลกสิกรไทย (K-Personal Loan) ระหว่างวันที่ 15 พ.ค. 59 - 31 ก.ค. 59 และจะต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 ส.ค. 59 เท่านั้น
 • ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อบุคคลกสิกรไทยดอกเบี้ยพิเศษ 16% มีสิทธิได้รับข้อเสนอพิเศษและของกำนัล ดังนี้
  - สำหรับลูกค้าผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไปเท่านั้น จะได้รับข้อเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษ 16% ต่อปี ตลอดระยะเวลาของสัญญาเงินกู้
  - สำหรับลูกค้าผู้มีรายได้ประจำ หรือลูกค้าผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 120,001 บาทขึ้นไปจะได้รับกระเป๋าล้อลาก Caggioni มูลค่า 2,590 บาท สำหรับลูกค้าลูกค้าที่มีรายได้ประจำ หรือลูกค้าผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 80,000 ถึง 120,000 บาท จะได้รับ กระเป๋าSport Bag มูลค่า 850 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ และคุณสมบัติของผู้กู้ตามที่ธนาคารกำหนดไว้ สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนด
  - ค่าอากรแสตมป์ อัตราเงินกู้ 2,000 บาทต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท
  - อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้สูงสุดที่ 28%
  - ค่าปรับกรณีปิดก่อนกำหนดภายใน 24 เดือน คิดที่ 1% ของวงเงินอนุมัติ
  - วิธีการผ่อนชำระเงินกู้ จะต้องผ่อนชำระด้วยการหักชำระผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น
 • ธนาคารจะจัดส่งของกำนัลให้ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการและมีสถานะเป็นปกติเท่านั้น โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่ของกำนัลชำรุดเสียหายอันเกิดจากการจัดส่งและขนส่งทางไปรษณีย์
 • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าเท่ากัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนดในโครงการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0-2888-8888 กด 04 หรือ www.kasikornbank.com
แท็กที่เกี่ยวข้อง สินเชื่อบุคคล สินเชื่อ ของกำนัล พิเศษ ดอกเบี้ย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อ ของกำนัล พิเศษ ดอกเบี้ย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อ ของกำนัล พิเศษ ดอกเบี้ย

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด