รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

รูด รับ สุข 3 ต่อ! รับส่วนลดสูงสุด 10% พร้อมลุ้นบินไปฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ จากบัตรเครดิต KTC

ข่าว 30 มิ.ย. 59 1,857
รูด รับ สุข 3 ต่อ รับส่วนลดสูงสุด 10% พร้อมลุ้นบินไปฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ จากบัตรเครดิต KTC 


รูด รับ สุข 3 ต่อ! รับส่วนลดค่าอาหารสูงสุด 10% พร้อมลุ้นบินไปเปิดโลกแห่งความสนุกที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์ เมื่อชำระผ่าน บัตรเครดิต KTC
 • ต่อที่ 1 : รับส่วนลดสูงสุด 10% (เฉพาะค่าอาหาร)
 • ต่อที่ 2 : รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นจับคูปองของรางวัลทันที ณ ร้านอาหาร ที่ร่วมรายการ
  เพียงชำระผ่านบัตรฯ ครบ 1,000 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป

 • ต่อที่ 3 : รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นบินไปฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์
  รวมตั๋วเครื่องบินและที่พัก 3 วัน 2 คืน ฟรี! จำนวน 2 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) มูลค่ารางวัลละ 70,000 บาท รวมทั้งสิ้น 140,000 บาท เพียงชำระผ่านบัตรฯ ครบทุก 500 บาท
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 ก.ค. 59
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ จำกัดสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ที่ชำระค่าสินค้า/ บริการ ภายในร้านค้าที่ร่วมรายการด้วยบัตรเครดิต KTC ภายในช่วงระยะเวลา 15 พ.ค. - 31 ก.ค. 2559 เท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิต KTC Visa Corporate Gold, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์พนักงานของเคทีซี หรือพนักงานของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในรายการนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้ได้
 • ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ จำกัดเฉพาะยอดใช้จ่ายค่าสินค้าและบริการ ผ่านบัตรฯ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น โดยไม่นับรวมยอดใช้จ่าย ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้า/ บริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท
 • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิก
 • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกได้รับในรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่าสมาชิกมีการใช้สิทธิ์ร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าพาณิชย์ เก็งกำไร หรือใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนดหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการภายหลังที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 • สิทธิประโยชน์ในรายการนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิก รายละเอียด กติกา และเงื่อนไขใดๆ ของรายการนี้ รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คําตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สุด
 • ดูเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-123-5000 กด 6 หรือเว็บไซต์ www.ktc.co.th
แท็กที่เกี่ยวข้อง ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ส่วนลด บัตรกรุงไทย ktc บัตรเครดิต ktc บัตรเครดิตเคทีซี บัตรเครดิต ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ส่วนลด บัตรกรุงไทย ktc บัตรเครดิต ktc บัตรเครดิตเคทีซี บัตรเครดิต ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ส่วนลด บัตรกรุงไทย ktc บัตรเครดิต ktc บัตรเครดิตเคทีซี บัตรเครดิต

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด