รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,000 บาท เมื่อใช้จ่ายที่โรงพยาบาล ทุกแห่งทั่วไทย ผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์

ข่าว 20 มิ.ย. 59 3,802
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,000 บาท เมื่อใช้จ่ายที่โรงพยาบาล ทุกแห่งทั่วไทย ผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์


บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ดูแลคุณด้วยใจ มอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,000 บาท เมื่อใช้จ่ายที่โรงพยาบาลทุกแห่ง ที่มีที่ตั้งอยู่ในราชอาณาจักรไทย (SIC Code : 8062)
 • รับเครดิตเงินคืน 150 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสม 20,000 - 39,999 บาท ต่อวัน
 • รับเครดิตเงินคืน 300 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสม 40,000 - 59,999 บาท ต่อวัน
 • รับเครดิตเงินคืน 450 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสม 60,000 - 79,999 บาท ต่อวัน
 • รับเครดิตเงินคืน 600 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสม 80,000 - 99,999 บาท ต่อวัน
 • รับเครดิตเงินคืน 800 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสม 100,000 บาทขึ้นไป ต่อวัน
 SMS ลงทะเบียน : พิมพ์ HOS วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) (ลูกค้าบัตร SCB PRIVATE BANKING และ SCB FIRST ไม้ต้องลงทะเบียนผ่าน SMS)
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 15 ก.ย. 59
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ที่ลงทะเบียนผ่าน SMS โดยผู้ถือบัตรจะได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียน ทั้งนี้ผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING/ SCB FIRST ได้รับสิทธิโดยไม่ต้องลงทะเบียน
 • ผู้ถือบัตรมีสิทธิรับเครดิตเงินคืน เมื่อใช้บริการและชำระค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลทุกแห่ง ภายใต้ MCC Code 8062 ในระบบของ Visa และ MasterCard ระหว่างวันที่ 16 มิ.ย. - 15 ก.ย. 59 และใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่ลงทะเบียนร่วมรายการ (เฉพาะชำระเต็มจำนวน)
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่นำมาคำนวณ ได้แก่ ยอดใช้จ่ายภายในร้านค้าเช่า ยอดใช้จ่ายที่ยกเลิก ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม การเบิกเงินสดล่วงหน้า (รวมถึง Dee Jung Transfer) ยอดใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน SCB Dee Jung การซื้อกองทุน การซื้อประกันภัย การซื้อเงินตราสกุลต่างประเทศ การชำระภาษี และการใช้จ่ายบัตรไปในลักษณะการใช้เพื่อการค้า/ ธุรกิจ
 • ผู้ถือบัตรสามารถรวมยอดเงินตามเซลล์สลิปที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ภายใต้ชื่อ - นามสกุล และหมายเลขบัตรเครดิตเดียวกัน ภายในวันที่เดียวกัน ทั้งนี้ ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแต่ละบัตรไม่สามารถนำมารวมกันได้
 • จำกัดการเงินคืนสูงสุด 8,000 บาท/ ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขาย (เฉพาะชำระเต็มจำนวน)
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรที่มีการใช้จ่ายและลงทะเบียนสำเร็จแล้วภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้
 • เครดิตเงินคืนนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • ผู้ที่มีสิทธิได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ ไม่ผิดนัดชำระตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ อยู่จนถึงขณะได้รับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายเมื่อใดก็ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-777-7777 หรือเว็บไซต์ www.scbcreditcard.com
แท็กที่เกี่ยวข้อง บัตรเครดิต บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ เครดิตเงินคืน โรงพยาบาล credit card scb credit card cash back hospital บัตรเครดิต บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ เครดิตเงินคืน โรงพยาบาล credit card scb credit card cash back hospital บัตรเครดิต บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ เครดิตเงินคืน โรงพยาบาล credit card scb credit card cash back hospital

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด