รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

ประกันเพราะห่วงใย วางแผนง่ายๆ สบายทั้งครอบครัว จาก ธ.ไทยพาณิชย์

ข่าว 4 ส.ค. 59 3,452
ประกันเพราะห่วงใย วางแผนง่ายๆ สบายทั้งครอบครัว จาก ธ.ไทยพาณิชย์

ประกันชีวิต เพื่อวางแผนสร้างอนาคตครอบครัว จากธนาคารไทยพาณิชย์ คุ้มครองชีวิตสูงสุด 720,000 บาท มีเงินคืนทุกปี ต่อเนื่องตลอดอายุสัญญา
อายุที่รับประกันภัย
1 วัน - 55 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย
25 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
15 ปี
งวดชำระเบี้ยประกันภัย
รายเดือน, ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน และรายปี
แผนประกันภัย
มี 2 แผน คือ แผน 200,000 บาท และ 400,000 บาท
ผลประโยชน์ที่ได้รับ

การตรวจสุขภาพ
บริษัทฯ จะไม่เรียกตรวจสุขภาพ เมื่อผู้เอาประกันซื้อแบบประกันออมสบายชดเชยรายวัน/ประกันชีวิตห่วงใยให้ครอบครัว/ห่วงใยให้ชดเชย สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกฉบับรวมกันไม่เกิน 1 ล้าน และต้องไม่มีประวัติสุขภาพ หรือ เจ็บป่วยใดๆ และไม่เคยถูกปฏิเสธ/เลื่อนรับประกันภัย/ถูกเพิ่มเบี้ยประกันภัย ในกรณีไม่เข้าเกณฑ์ บริษัทฯ จะพิจารณารับประกันภัยแบบปกติ บริษัทฯ มีสิทธิเรียกตรวจสุขภาพอื่นๆ และ/หรือขอเอกสารเพิ่มเติมได้
หมายเหตุ
  1. ใช้ใบคำขอเอาประกันชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างสั้น ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท
  2. สัญญาเพิ่มเติมการยกเว้นเบี้ยประกันภัยชีวิต (RWP2) ให้ฟรี สำหรับลูกค้าที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเท่านั้น โดยนับรวมทุกกรมธรรม์ที่มีผลบังคับต้องอยู่ไม่เกิน 4,000,000 บาท ต่อผู้เอาประกันภัยหนึ่งราย ทั้งนี้ไม่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้ (สัญญาเพิ่มเติมยกเว้นเบี้ยประกันภัยชีวิต (RWP2) ฟรีเป็นไปตามกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท และบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเป็นรายไป)
  3. ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมทุกประเภทได้
  4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยกรณีชาวต่างชาติ
  5. ยกเว้น บุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาให้ล้มละลาย และ/หรือเป็นบุคคลที่ห้ามทำธุรกรรมตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ/หรือ กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. 02-777-7777 หรือ www.scb.co.th
แท็กที่เกี่ยวข้อง ประกันชีวิต ไทยพาณิชย์ ประกันชีวิต ไทยพาณิชย์ ประกันชีวิต ไทยพาณิชย์

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด