รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

สมัครบัตรเซ็นทรัล เครดิตคาร์ด ไวท์โกลด์ วันนี้! เลือกรับได้ตามใจ กระเป๋าเดินทาง หรือคะแนนสะสมสูงสุด X8

ข่าว 20 เม.ย. 59 4,452
สมัครบัตรเซ็นทรัล เครดิตคาร์ด ไวท์โกลด์ วันนี้! เลือกรับได้ตามใจ กระเป๋าเดินทาง หรือคะแนนสะสม X8


โปรโมชั่นสมัครบัตรเครดิตใหม่ มาแรง! สมัคร บัตรเซ็นทรัล เครดิตคาร์ด ไวท์โกลด์ วันนี้.. เลือกรับได้ตามใจ กระเป๋าเดินทาง Katy Travelling set มูลค่า 8,990 บาท หรือคะแนนสะสมสูงสุด 8 เท่า เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ภายใน 45 วัน หลังจากวันที่บัตรได้รับการอนุมัติ จากเซ็นทรัล คาร์ด
 เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ Bag Lover Point Lover
3,000 บาทขึ้นไป รับฟรี
Katy Backpack

มูลค่า 2,490 บาท

รับคะแนนสะสม X3
(สำหรับยอดใช้จ่ายในรอบบิลแรกเท่านั้น)
15,000 บาทขึ้นไป รับฟรี
Katy Travelling set

มูลค่า 8,990 บาท

รับคะแนนสะสม X8
(สำหรับยอดใช้จ่ายในรอบบิลแรกเท่านั้น/
และรับสูงสุดไม่เกิน 8,000 คะแนน)
ลงทะเบียนทาง SMS เพื่อรับสิทธิ์ครั้งเดียว ส่งมาที่หมายเลข 081-278-2222 และรอรับข้อความยืนยันการลงทะเบียนจากระบบ 
 • รับกระเป๋าเดินทาง พิมพ์คำว่า BAG (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก 
 • รับคะแนนสะสมพิเศษ พิมพ์คำว่า POINT (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 30 มิ.ย. 59
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนผ่าน SMS และได้รับข้อความยืนยันจากบริษัทฯ ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ
 • สำหรับยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณ จะเป็นยอดการใช้จ่ายตามปกติที่หักส่วนลด หรือเครดิตเงินคืนจากโปรโมชั่นอื่นแล้วเท่านั้น ไม่นับรวมยอดการกดเงินสด, การซื้อกองทุนรวม, ค่าเบี้ยประกันและค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • การคิดคะแนนสะสม ไม่นับรวมยอดการกดเงินสด, ค่าสาธารณูปโภค Central pay all, การซื้อกองทุนรวม, การซื้อประกัน AIA, น้ำมัน ปตท. และค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับของสมนาคุณตามที่ส่ง SMS ลงทะเบียน โดยจะจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชี หรือได้รับคะแนนสะสมพิเศษเข้าในบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 60 วัน หลังจากวันครบกำหนดการใช้จ่าย 45 วัน ของท่าน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของสมนาคุณตามการส่ง SMS ลงทะเบียนล่าสุดเท่านั้น โดยท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณเมื่อเกินระยะเวลา 45 วัน หลังจากที่บัตรได้รับการอนุมัติ
 • ในกรณีที่ของสมนาคุณหมด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งของสมนาคุณชิ้นอื่นให้ทดแทน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้สมัครจะต้องไม่เคยถือบัตรเซ็นทรัล เครดิตคาร์ด ภายในเวลา 6 เดือน ที่ผ่านมา นับจากวันที่บัตรได้รับการอนุมัติ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-627-8111 หรือเว็บไซต์ www.centralcard.com
แท็กที่เกี่ยวข้อง บัตรเครดิต credit card สมัครบัตรเครดิต บัตรเซ็นทรัล เครดิตคาร์ด ไวท์โกลด์ บัตรเครดิต credit card สมัครบัตรเครดิต บัตรเซ็นทรัล เครดิตคาร์ด ไวท์โกลด์ บัตรเครดิต credit card สมัครบัตรเครดิต บัตรเซ็นทรัล เครดิตคาร์ด ไวท์โกลด์

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด