รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

"ประกัน" ตัวช่วยวางแผนภาษีชั้นดี ให้ทั้งความคุ้มครอง และลดหย่อนภาษี เช็กโปรโมชั่นดีๆ ภายในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 22 ที่นี่!!

17 พ.ค. 65 2,149
"ประกัน" ตัวช่วยวางแผนภาษีชั้นดี ให้ทั้งความคุ้มครอง และลดหย่อนภาษี เช็กโปรโมชั่นดีๆ ภายในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 22 ที่นี่!!
ในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา การเลือกซื้อประกัน ทั้งประกันชีวิต ประกันสุขภาพ เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจกันมากขึ้น เพราะนอกจากจะได้ในเรื่องความคุ้มครองแล้ว ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ส่วนสำหรับใครที่ยังสงสัยอยู่ว่าซื้อประกันแบบไหน ถึงจะได้สิทธิลดหย่อนภาษี และสามารถนำไปลดหย่อนได้เท่าไร ควรสังเกตเงื่อนไขอะไรบ้าง และปิดท้ายกันด้วยโปรโมชั่นประกันที่น่าสนใจในงานมหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครั้งที่ 22 (Money Expo 2022) นะคะ 

ประเภทของประกัน ที่ลดหย่อนภาษีได้
 
ปกติแล้วสำหรับผู้มีรายได้จะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีผ่านประกันในรูปแบบต่างๆ ที่นอกเหนือจากประกันสังคมแล้ว จะมีประเภทประกันอื่นๆ ที่เราสามารถนำมาขอใช้สิทธิเพื่อลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมได้ ดังนี้
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิตแบบบำนาญ

ประกันชีวิต และสิทธิการลดหย่อนภาษี
 
ประกันชีวิต เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันกับตัวผู้เอาประกันภัย ซึ่งบริษัทประกันจะจ่ายเงินตามทุนประกันที่ผู้เอาประกันภัยทำไว้ให้กับผู้รับผลประโยชน์ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ 

สิทธิในการลดหย่อนภาษี 
 • ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท และเมื่อรวมกับเงินฝากแบบมีประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท
 • กรมธรรม์ต้องมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
 • กรณีเป็นการทำประกันชีวิตให้คู่สมรสที่ไม่มีรายได้ และความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อน สำหรับเบี้ยประกันชีวิตของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท
 • ประกันชีวิต แบบ Unit-Linked สามารถลดหย่อนภาษีได้เฉพาะในส่วนของการประกันชีวิต ที่มีระยะเวลาความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปเท่านั้น ส่วนของการลงทุนไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
 • กรณียกเลิกสัญญา หรือเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตก่อนครบ 10 ปี จะต้องจ่ายคืนภาษีย้อนหลังของทุกๆ ปีที่เราใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีไป โดยต้องคืนพร้อมดอกเบี้ย 1.5% ต่อเดือน ของยอดภาษีที่ต้องจ่าย

ประกันสุขภาพ และสิทธิการลดหย่อนภาษี
 
ประกันสุขภาพ เป็นแบบประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ที่เกิดจากการเจ็บป่วย บาดเจ็บ การชดเชยการทุพพลภาพ และการสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บนั้นๆ ด้วย ซึ่งประกันสุขภาพจะมีทั้งในส่วนของประกันสุขภาพสำหรับตนเอง และประกันสุขภาพสำหรับบิดา มารดา  รวมถึงประกันโควิดก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ 

สิทธิในการลดหย่อนภาษี 
 • เบี้ยประกันสุขภาพสำหรับตนเองสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี
 • เบี้ยประกันสุขภาพสำหรับบิดา มารดา สามารถนำมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี (*บิดามารดามีรายได้ทั้งปีภาษีไม่เกิน 30,000 บาท)
 • ในกรณีที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพสำหรับ บิดา มารดา เราต้องต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย หากเป็นบุตรบุญธรรมจะไม่สามารถใช้สิทธินี้ได้
 • เบี้ยประกันสุขภาพ รวมกับเบี้ยประกันชีวิตทั่วไป และเงินฝากแบบมีประกันชีวิต แลัวต้องไม่เกิน 100,000 บาท 

ประกันชีวิตแบบบำนาญ  และสิทธิการลดหย่อนภาษี
 
ประกันชีวิตแบบบำนาญ เป็นรูปแบบประกันชีวิตที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการวางแผนเกษียณ เพราะเป็นรูปแบบประกันที่เน้นการออม ผลตอบแทน มากกว่าความคุ้มครอง โดยผู้เอาประกันจะได้รับเงินจ่ายคืนให้ในรูปแบบของ “เงินบำนาญ” ตั้งแต่อายุเริ่มเกษียณ เช่น อายุ 55 ปีเป็นต้นไป จนถึงอายุที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ฉบับนั้นๆ 
 
สิทธิในการลดหย่อนภาษี 
 • เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ที่นำมาเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี แต่ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
 • ต้องเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และจ่ายผลประโยชน์เงินบำนาญเมื่อผู้มีเงินได้อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปถึงอายุ 85 ปีหรือกว่านั้น 
 • เมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เงินที่ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และเงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
สุดท้ายแล้วการซื้อประกันชีวิตสัก 1 กรมธรรม์ เราควรเลือกเปรียบเทียบจากหลายๆ บริษัท ทั้งในเรื่องของความคุ้มครอง และผลตอบแทนที่จะได้รับ และในวันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2565 ที่จะถึงนี้ จะมีการจัดงานมหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครั้งที่ 22 (Money Expo 2022) ซึ่งภายในงานก็จะมีทั้งสถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย ประกันชีวิต รวมถึงบริษัทอื่นๆ ตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง 

และแน่นอนค่ะว่าทางทีม Money GURU Thailand ไม่พลาดที่จะเก็บโปรโมชั่นดีๆ มาฝากกันอย่างแน่นอน และสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัย จะมีโปรโมชั่นอะไรน่าสนใจบ้าง รอติดตามกันนะคะ^^

โปรโมชั่นประกันภัย ที่น่าสนใจ ในงานมหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครั้งที่ 22 (Money Expo 2022) 
 
สำหรับบริการประกันภายในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 22 นี้ บริษัทประกันชีวิต ประกันวินาศภัย ต่างยกขบวนผลิตภัณฑ์ประกันมาให้บริการอย่างหลากหลาย ทั้งแบบประกันสะสมทรัพย์ เพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการออมเงินรับผลตอบแทนสูง แบบประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย วงเงินคุ้มครองสูงถึง 100 ล้านบาท แบบประกันโรคร้ายแรง เช่น มะเร็ง แบบเจอ จ่าย จบ โดยจ่ายเบี้ยหลักพัน แต่รับความคุ้มครองหลักล้านบาท เพื่อลดความกังวลจากค่ารักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นปีละไม่ต่ำกว่า 10% ทุกปี

รวมถึงผู้ที่ต้องการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน ก็มีแบบประกันควบการลงทุน (Unit Link) ที่ผู้ทำประกันสามารถเลือกสัดส่วนความคุ้มครองชีวิตและสัดส่วนการลงทุนได้ด้วยตนเอง  และสามารถวางแผนเกษียณสุขแบบที่มีเงินใช้ทุกเดือนโดยไม่เดือดร้อนด้วยแบบประกันบำนาญ พร้อมวางแผนภาษีสูงสุดได้ถึงปีละ 300,000 บาท และรับคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพที่แต่ละบริษัทพร้อมให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
นอกจากนี้ บริษัทประกันภัยยังนำเสนอแผนประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยบ้าน ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทรัพย์สิน ที่ครอบคลุมภัยจากการโจรกรรม ภัยธรรมชาติ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จ่ายเบี้ยเริ่มต้นหลักร้อย รับความคุ้มครองสูงสุดหลักล้านบาท

รวมถึงประกันภัยอีกหลากหลายรูปแบบตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคล เช่น ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 สำหรับผู้หญิง ประกันสุขภาพสำหรับกลุ่ม LGBTQ ประกันอุบัติเหตุสำหรับกีฬาเอ็กซ์ตรีม เช่น เซิร์ฟบอร์ด จักรยาน บิ๊กไบค์ ประกันภัยไซเบอร์สำหรับขาช้อปออนไลน์ ประกันชีวิต/สุขภาพสำหรับกลุ่มฟรีแลนซ์ ไรเดอร์ พร้อมรับส่วนลดพิเศษภายในงานด้วย เรามาดูรายละเอียดโปรโมชั่นประกันภัย ภายในงานกันนะคะ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 
 
สำหรับลูกค้าที่สมัครและชำระเบี้ยประกันชีวิตสูงสุดในแต่ละวัน  (1,000,000 บาทขึ้นไป ต่อกรมธรรม์) รับเพิ่ม ทองคำมูลค่า 50,000 บาท 1 รางวัล (รวม 4 วัน = 4 รางวัล) 
สมัคร และชำระเบี้ยประกันชีวิต* ตามเงื่อนไขที่กำหนด รับของสมนาคุณมากมาย 
 
 
ประกันชีวิต ของ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต และ / หรือ บมจ.ไทยประกันชีวิต
 • ตั้งแต่ 50,000-99,999 บาท รับฟรี กระเป๋าถือ
 • ตั้งแต่ 100,000-499,999 บาท รับฟรี กระเป๋าเดินทาง 17” 
 • ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป รับฟรี กระเป๋าเดินทาง 25” 
ประกัน 18/8, 20/5, 20/10, 85/5, 90/7
 • รับฟรี Power Bank 
ประกันภัยสำเร็จรูป ของ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย 
 • สมัคร และชำระเบี้ยประกันวินาศภัย* 1,499 บาทขึ้นไป รับฟรี กระเป๋าช้อปปิ้งสีดำ มูลค่า 490 บาท (90 ท่านแรก)
   
โปรโมชั่นพิเศษ! ทองคำมูลค่า 50,000 บาท 4 รางวัล** สำหรับลูกค้าที่สมัคร และชำระเบี้ยประกันชีวิตสูงสุดของแต่ละวันภายในงาน (ชำระเบี้ยขั้นต่ำ 1 ล้านบาทต่อกรมธรรม์)
 

ธนาคารไทยพาณิชย์
 
 
ชำระค่าเบี้ยประกันภัย ลดหย่อนภาษี พร้อมรับคุ้ม เลือกเครดิตเงินคืน หรือเงินคืน พร้อมสิทธิ์ผ่อนชำระ 0%* + ใช้คะแนนสะสม แลกรับเครดิตเงินคืน 10%****
 
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 พ.ค. 65
 
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 
ประกัน (IL)
 • รับเงินคืน หรือเครดิตเงินคืน หรือบัตรกำนัล
 • รับสิทธิสมัครบัตร Prime, First
 • รับสิทธิผ่อนชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน
 • รับสิทธิคะแนนสะสมบัตรเครดิต

ธนาคารทหารไทยธนชาต
 
 
คุ้มครองอุ่นใจด้วยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตทีทีบี โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะที่บูธ ttb ในงาน Money Expo 2022
 
ลูกค้าที่สมัครและชำระค่าเบี้ยประกันภัยของผลิตภัณฑ์ประกันที่ร่วมรายการแบบรายปี ผ่านบัตรเครดิต หรือหักบัญชีเงินฝาก ที่บูธ ttb ในงาน รับสิทธิพิเศษ 3 ต่อ 
 • ต่อที่ 1 รับเงินคืนสูงสุด 12% ของค่าเบี้ยประกันภัยรายปี ปีแรก 
 • ต่อที่ 2 เฉพาะในงานเท่านั้น รับเพิ่ม บัตรกำนัลเซ็นทรัล สูงสุด 1,000 บาท (จำกัดสิทธิ์ลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ผลิตภัณฑ์)
 • ต่อที่ 3 สำหรับ ทีทีบี อี แวลู เซฟเวอร์ 12/5 ผ่าน ทีทีบี ทัช รับเพิ่ม Grab e-Voucher มูลค่า 300 บาท เมื่อเลือกรับกรมธรรม์แบบ e-policy
 

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
 
 
พบกับประกันภัยหลากหลายประเภท อาทิ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยโจรกรรม ประกันภัยอุบัติเหตุ ประกันภัยการเดินทาง และประกันภัยสุขภาพ
 • รับส่วนลดพิเศษ! 
 • รับฟรีทันที แก้วน้ำ LocknLock กล่องอเนกประสงค์ หรือกระเป๋าแคนวาส
 • ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต 0% นาน 6 หรือ 10 เดือน (สำหรับประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป)* เมื่อทำประกันภัยภายในงาน
* เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
บมจ.ทิพยประกันภัย
 
 
โปรโมชั่นประกันภัย รับข้อเสนอดีที่สุด...ว้าวที่สุด กับโปรสุดปัง เลือกซื้อแผนประกันภัยที่จัดมาให้ครบทุกความต้องการ ครบทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อให้คุณทั้งมั่นคง และมั่งคั่งไปได้พร้อมๆ กัน 
 • ส่วนลดเบี้ยสูงสุด 23%
 • ของสมนาคุณ รวมมูลค่ากว่า 3 แสนบาท
 • บัตรโลตัสสูงสุด 1,000 บาท
 • ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
ครบจบทุกเรื่องประกันภัย มีเจ้าหน้าที่พร้อมให้คำปรึกษาและบริการคุณลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ และประกันประเภทอื่นๆ อีกมากมาย
 
 
 
 

บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
 
 
โปรโมชั่นสำหรับแบบ 4 ปีขึ้นไป จำนวน 4 แบบประกัน Happy Return 99/7, Super Saver 25/16, Extra Saving 15/5, เมืองไทย 8505 (บำนาญลดหย่อนได้)
 • ชำระเบี้ยประกันภัยงวดแรกต่อกรมธรรม์ 50,000 - 99,999 บาท รับกระเป๋าเดินทางเมืองไทย 20" 
 • ชำระเบี้ยประกันภัยงวดแรกต่อกรมธรรม์ 100,000 - 499,999 บาท รับ Central Voucher มูลค่า 2,000 บาท
 • ชำระเบี้ยประกันภัยงวดแรกต่อกรมธรรม์ 500,000 - 999,999 บาท รับ IKEA Voucher มูลค่า 12,000 บาท หรือ Apple Watch 41 มม.
 • ชำระเบี้ยประกันภัยงวดแรกต่อกรมธรรม์ 1,000,000 - 1,999,999 บาท รับ iPad Air 256 GB WiFi
 • ชำระเบี้ยประกันภัยงวดแรกต่อกรมธรรม์ 2,000,000 - 3,999,999 บาท รับ iPad Pro 12.9 1 TB WiFi
 • ชำระเบี้ยประกันภัยงวดแรกต่อกรมธรรม์ 4,000,000 บาทขึ้นไป รับทองคำแท่ง หนัก 10 บาท
Special Promotion :
 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อแบบประกัน เมืองไทย ยูแอล พลัส UL PLUS (ไม่นับรวมเบี้ย Top Up) เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 15/3 (Global) ชำระเบี้ยทุก 100,000 บาท รับ Central Voucher มูลค่า 1,000 บาท
 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อสัญญาเพิ่มเติม ความคุ้มครองสุขภาพ อีลิท เฮลท์ พลัส (Elite Health Plus) ชำระเบี้ยประกันรายปี รับบัตรกำนัล Lotus มูลค่า 1,000 บาท
 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อสัญญาเพิ่มเติม ความคุ้มครอง ดีเฮลท์ (D Health) ชำระเบี้ยประกันรายปี รับบัตรกำนัล Lotus มูลค่า 500 บาท
 

บริษัท ซันเดย์ อินส์ จำกัด
 
 
โปรโมชั่นประกันสุขภาพ พิเศษ 4 ต่อ! เฉพาะในงาน Money Expo เท่านั้น เพียงซื้อประกันสุขภาพรายเดี่ยว ค่าเบี้ยประกัน 5,000 บาทขึ้นไป รับเลย!
 • ต่อที่ 1 ลดทันที! 10% เพียงใช้โค้ด SUNDAYMONEYEXPO
 • ต่อที่ 2 รับทันที! โค้ดส่วนลด Lazada มูลค่า 200 บาท
 • ต่อที่ 3 ฟรี! ประกันสุขภาพสำหรับหน้าฝน คุ้มครอง 30 วัน
 • ต่อที่ 4 รับสิทธิ์ลุ้นทอง ทุกวันที่ 1 และ 16 ทุกเดือน

บมจ.ไทยประกันชีวิต
 
 
โปรโมชั่นประกันชีวิต รับฟรี Premium Stix 1 กล่อง สำหรับลูกค้าที่ดาวน์โหลดและลงทะเบียนแอปพลิเคชั่น รับฟรี บัตร Starbucks มูลค่า 100 บาท
 
 
 
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกไทยประกันชีวิต INFINITE รับฟรี Book Bank และ บัตรสมาชิก M Generation เมื่อเป็นสมาชิก PRIVILEGE
 
 

บมจ.ซัมซุงประกันชีวิต
 

ซัมซุงบำนาญ A90/5 บำนาญแบบลดหย่อนได้ ให้คุณสนุก มีเงินใช้หลังเกษียณ  
 • กรณีอายุ 30 
 • ระยะเวลาคุ้มครอง 90 ปี    
 • ส่งเบี้ย 5 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี 
 • ตั้งแต่อายุ 65 จะได้รับเงินคืนทุกปี ปีละ 12% จนถึงอายุ 90 ปี    
 
 
สมาร์ทช้อยส์ 95/10  คุ้มครอง ให้ชีวิตอุ่นใจ เพื่อคนที่คุณรัก คุ้มค่า ด้วยเบี้ยประกันภัยที่ถูกลงกว่าเดิม
 • กรณีอายุ 30
 • ส่งเบี้ย 10 ปี 
 • คุ้มครองชีวิตถึงอายุ 95 ปี IRR 3%
 
 
ตลอดชีพ 99/20 ลักซ์ชัวรี่ แคร์  ใช้ชีวิตอย่างมีระดับ หมดทุกความกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล คอยดูแลคุณจนถึงอายุครบ 99 ปี
 • ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย (แบบ Luxury) 
 • ความคุ้มครอง 99 ปี
 
 

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
 
 
โปรโมชั่นประกันชีวิต สำหรับกรมธรรม์ที่นำส่ง และอนุมัติภายในงาน รับของที่ระลึกตามตามเงื่อนไข
 
ต่อที่ 1 รับกระเป๋า KTAXA Green Shopping Bad กรมธรรม์รายสามัญที่ปิดในงาน ไม่จำกัดจำนวนเบี้ย 1 ใบ ต่อ 1 กรมธรรม์
 
ต่อที่ 2 เมื่อกรมธรรม์อนุมัติรับทันที
 • รับกระเป๋าเดินทางสะพายข้าง เมื่อเบี้ยประกันรับรวมรายปี 20,000 - 99,999 บาท 1 ใบ ต่อ 1 กรมธรรม์
 • กระเป๋าล้อลาก 20 นิ้ว เมื่อเบี้ยประกันรับรวมรายปี 100,000 - 999,999 บาท 1 ใบ ต่อ 1 กรมธรรม์
 • เครื่องพ่นไอน้ำ  เมื่อเบี้ยประกันรับรวมรายปี 1,000,000 บาท 1 เครื่อง ต่อ 1 กรมธรรม์
 
 
ประกันภัยกรุงไทยสุขภาพสุขใจ
 • ซื้อประกันภัยกรุงไทยสุขภาพสบายใจ ของ บมจ. กรุงไทยพาณิชประกันภัย ภายในงาน รับฟรี บัตร Starbucks E-Coupon มูลค่า 150 บาท
 
ประกันวินาศภัย 
 • รับสายรัดข้อมืออัจฉริยะ Mi Band3 เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ของบมจ. ทิพยประกันภัย เบี้ยประกันตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ภายในงาน
 

ธนาคารกรุงเทพ
 
 
ประกันชีวิต
 • Be ToGether ประกันชีวิตที่เข้าใจคุณอย่างแท้จริง พิเศษ สมัครและชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกภายในงาน รับ บัตรของขวัญ สตาร์บัคส์ มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท
 • Gain 1st ประกันที่ดี ชีวิตมีแต่ได้ พิเศษ สมัครและชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกภายในงาน รับ บัตรของขวัญ โลตัส มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท
ประกันวินาศภัย
 • ประกันภัยครบวงจร เพื่อนที่จริงใจ ดูแลทุกปัญหา พิเศษ สมัครและชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกภายในงาน รับ บัตรของขวัญ โลตัส มูลค่าสูงสุด 500 บาท

หมายเหตุ : เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับทุกโปรโมชั่นข้างต้น เป็นไปตามที่บริษัทฯ และสถาบันการเงินกำหนด โปรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ประจำบูธภายในงาน หรือเจ้าหน้าที่ธนาคารอีกครั้ง
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง ประกัน ประกันภัย ประกันชีวิต บริหารความเสี่ยงสุขภาพ ประกันสุขภาพ ประกันบำนาญ ยูนิตลิ้งค์ งานมหกรรมการเงิน งานมหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครั้งที่ 22 Money Expo 2022
เขียนโดย ชนานาถ จินตกสิกรรม Money Guru

ช่องทางติดตาม Money Guruเว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)