ประกันโควิด-19 คุ้มครองแค่ไหน เงื่อนไขเป็นอย่างไร…ดูให้ชัด คัดกรองให้ชัวร์ ก่อนซื้อ!

icon 12 เม.ย. 64 icon 25,456
ประกันโควิด-19 คุ้มครองแค่ไหน เงื่อนไขเป็นอย่างไร…ดูให้ชัด คัดกรองให้ชัวร์ ก่อนซื้อ!

ประกันโควิด-19 คุ้มครองแค่ไหน เงื่อนไขเป็นอย่างไร…ดูให้ชัด คัดกรองให้ชัวร์ ก่อนซื้อ!

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) รอบใหม่ในประเทศไทย ที่มีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นั่นแสดงให้เห็นว่า เชื้อไวรัสโคโรนาสามารถแพร่กระจายได้ง่ายขึ้น และอาจจะมาจากพวกเราลดความระมัดระวังลง หรือการ์ดตก จึงทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต่อให้เราระวังมากแค่ไหน โอกาสที่เราจะติดเชื้อก็มีมากขึ้นอยู่ดีค่ะ เพราะการระบาดรอบใหม่นี้ มีทั้งผู้ที่ติดเชื้อแบบแสดงอาการ และไม่แสดงอาการ ซึ่งเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคนที่เราพบเจอนั้นเป็นผู้ติดเชื้อแล้วหรือไม่
วันนี้เราจะขอส่งต่อความห่วงใยผ่านแผนประกันโควิดดีๆ สำหรับคนที่กำลังคิดจะซื้อประกันโควิดใหม่เพราะกรมธรรม์เดิมกำลังจะหมด หรือคนที่ไม่เคยซื้อ และกำลังจะมองหาประกันโควิด เพื่อให้เราได้รู้สึกอุ่นใจ และหมดกังวลหากต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยเราจะเปรียบเทียบประกันโควิด 5 เจ้า คือ ประกันโควิดทิพยประกันภัย, แผนประกันภัยโควิด-19 ครบ คุ้มค่า จากวิริยะประกันภัย, ประกัน Covid 3 in 1 จากสินมั่นคงประกันภัย, โครงการประกันภัยโควิดคัฟเวอร์ (Covid Cover) จากกรุงเทพประกันภัย และประกันภัย Covid-19 TIC Freedom จากไทยประกัน ให้ทุกคนได้เอาไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะคะ

 รายละเอียดความคุ้มครองของแผนประกันโควิด – 19

ประกันโควิดทิพยประกันภัย เจอ จ่าย แต่ไม่จบ คุ้มครองต่อจนถึงระยะสุดท้าย คุ้มครองคุ้มค่าพร้อมดูแลการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อ มีค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองการเจ็บป่วยในภาวะโคม่า และมีค่าชดเชยเจ็บป่วยระยะสุดท้ายสูงสุด 1,000,000 บาท นอกจากนี้ยังมีข้อดีคือ มี Call Center ดูแล 24 ชั่วโมง และมีสาขากว่า 1,000 สาขาทั่วประเทศคอยดูแล มีมาให้เลือก 2 แผนคุ้มครอง ดังนี้ค่ะ 
แผนที่ 1 แผนประกันภัยและ/หรือรายละเอียดที่ต้องการซื้อความคุ้มครอง 450 บาท/ปี
 • คุ้มครอง * การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าหรือโรคร้ายแรงที่มี สาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 500,000 บาท
 • คุ้มครอง การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 50,000 บาท/ปี
แผนที่ 2 แผนประกันภัยและ/หรือรายละเอียดที่ต้องการซื้อความคุ้มครอง 850 บาท/ปี
 • คุ้มครอง * การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าหรือโรคร้ายแรงที่มี สาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 1,000,000 บาท
 • คุ้มครอง การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 100,000 บาท/ปี
เงื่อนไขการรับการประกันภัยส่วนบุคคล คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
 1. ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี - 99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัย
 2. *กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
 3. จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท และ/หรือค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท
 4. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
 5. ขณะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ผู้เอาประกันภัยต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย (กรณีชาวต่างชาติต้องมี Passport และ Work permit หรือมีการพำนักอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)
 6. ไม่คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV) ภายในระยะเวลา 14 วัน (Waiting Period) นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 7. รับประกันโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน )
หมายเหตุ : 
 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 • บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ประกันภัยโควิด-19 ครบ คุ้มค่า จากวิริยะประกันภัย มีมาให้เลือก 2 แผนคุ้มครอง ดังนี้ค่ะ 
แผนที่ 1 จริงใจ จ่ายจริง + จ่ายค่ารักษาพยาบาล ประกันภัยโควิด-19 ค่าเบี้ยประกัน 439 บาท/ปี
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน(IPD) สำหรับโรคที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 30,000 บาท
 • เงินชดเชยกรณีนอน รพ.จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (สูงสุด 14 วัน) 500 บาทวัน
 • คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 300,000 บาท
 • คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท
แผนที่ 2 จริงใจ จ่ายจริง + จ่ายค่ารักษาพยาบาล ประกันภัยโควิด-19 ค่าเบี้ยประกัน 599 บาท/ปี
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน(IPD) สำหรับโรคที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 50,000 บาท
 • เงินชดเชยกรณีนอน รพ.จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (สูงสุด 14 วัน) 500 บาทวัน
 • คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 500,000 บาท
 • คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 50,000 บาท
เงื่อนไขการรับประกัน แผนประกันจริงใจ จ่ายจริง + จ่ายค่ารักษาพยาบาล ประกันภัยโควิด-19
 1. ช่วงอายุรับประกันภัย ตั้งแต่ 15 วัน - 75 ปี
 2. ผู้เอาประกันภัยต้องไม่มีการเดินทางเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นระยะเวลา 14 วัน ก่อนวันที่ซื้อกรมธรรม์
 3. สงวนสิทธิ์รับประกันเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 4. สงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยสำหรับผู้ที่มี หรือเคยมี หรือเคยได้รับการวินิจฉัยว่ามีการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เกิดขึ้นก่อนการเอาประกันภัย
 5. สงวนสิทธิ์การซื้อ 1 ท่าน ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น (ให้นับรวมการซื้อจากทุกช่องทางและทุกโครงการที่ทำปรักันภัย เพื่อคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) ผ่านทางบริษัทฯ) ในกรณีตรวจพบการทำประกันภัยไม่ตรงตามเงื่อนไข บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์โดยมีการคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน
เงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นที่สำคัญ
 1. ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยโดยโรคที่มีสาเหตุหรือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่เกิดขึ้นในระยะเวลารอคอย 14 วันแรกนับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มต้นความคุ้มครอง
 2. ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยโดยโรคที่มีสาเหตุหรือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์จะมีผลบังคับ (Pre-Existing)
 3. ข้อตกลงคุ้มครองกรณีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจะไม่มีระยะเวลารอคอย

ประกัน Covid 3 in 1 แผนประกันภัยจากสินมั่นคงประกันภัยให้คุณซื้อ 1 คุ้มถึง 3 คุ้มครองทั้งค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยระหว่างรักษาตัว มีมาให้เลือก 2 แผนคุ้มครอง
แผนที่ 1 แยกค่าเบี้ยประกันออกเป็น 2 ช่วงอายุ คือ 1 - 14 ปี ค่าเบี้ยประกัน 300 บาท/ปี และอายุ 15 - 99 ปี ค่าเบี้ยประกัน 250 บาท/ปี
 • การรักษาพยาบาลเฉพาะโรค กรณีผู้ป่วยใน (IPD) สำหรับการคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คุ้มครองตามจริงแต่ไม่เกิน (ต่อครั้งและต่อปี) 50,000 บาท
 • การรักษาพยาบาลเฉพาะโรค กรณีผู้ป่วยใน (IPD) สำหรับการคุ้มครองโรคอื่นๆ คุ้มครองตามจริงแต่ไม่เกิน (ต่อครั้งและต่อปี) 10,000 บาท
 • เงินชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล สำหรับการคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคอื่นๆ วันละ 1,000 บาท (คุ้มครอง 30 วันต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง และสูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อปี) 
แผนที่ 2 แยกค่าเบี้ยประกันออกเป็น 2 ช่วงอายุ คือ 1 - 14 ปี ค่าเบี้ยประกัน 500 บาท/ปี และอายุ 15 - 99 ปี ค่าเบี้ยประกัน 450 บาท/ปี
 • การรักษาพยาบาลเฉพาะโรค กรณีผู้ป่วยใน (IPD) สำหรับการคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คุ้มครองตามจริงแต่ไม่เกิน (ต่อครั้งและต่อปี) 100,000 บาท
 • การรักษาพยาบาลเฉพาะโรค กรณีผู้ป่วยใน (IPD) สำหรับการคุ้มครองโรคอื่นๆ คุ้มครองตามจริงแต่ไม่เกิน (ต่อครั้งและต่อปี) 20,000 บาท
 • เงินชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล สำหรับการคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคอื่นๆ วันละ 1,000 บาท (คุ้มครอง 30 วันต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง และสูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อปี) 
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 1. ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีสัญชาติไทย พำนักอยู่ในประเทศไทย อายุ 1-99 ปี 
 2. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้เพียง 1 ฉบับต่อ 1 ท่านเท่านั้น
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่เป็นผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐเนื่องจากต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 4. ไม่คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภายในระยะเวลา 14 วัน (Waiting Period) นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 5. ไม่คุ้มครองโรคอื่นๆ ได้แก่ โรค มือ เท้า ปาก, โรคตาแดง/โรคเยื่อบุตาอักเสบ, โรคไข้เลือดออก/โรคไข้เดงกี่, โรคคาวาซากิ, โรคชิคุนกุนยา/โรคไข้ปวดข้อยุงลาย, โรคมาลาเรีย/โรคไข้จับสั่น, โรคไข้สมองอักเสบ, โรคติดเชื้อไวรัสซิกา, โรคไข้หวัดใหญ่ ภายในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 6. ผู้ขอเอาประกันมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ได้ป่วยเป็นโรคเอดส์ โรคมะเร็ง หรือผู้ป่วยติดเตีย
 7. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่ได้มีอาชีพเป็นแพทย์ หรือ บุคลากรทางการแพทย์ หรือ นักบิน หรือ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสนามบิน เครื่องบิน หรือเรือเดินทะเล 
 8. ผู้ขอเอาประกันภัยทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกัน
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยแบบกลุ่มหรือองค์กร (ไม่เกิน 20 คน)
 10. ไม่คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยจะเดินทางไปต่างประเทศในอีก 3 เดือน หลังจากวันคุ้มครอง 
 11. ต้องรักษาพยาบาลในประเทศไทยเท่านั้น

โครงการประกันภัยโควิดคัฟเวอร์ (Covid Cover) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) คุ้มครองโรคที่เกิดจากการติดเชื้อโคโรนา คุ้มครองการเจ็บป่วยภาวะโคม่า และคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
แผนที่ 1 ประกันภัยโควิดคัฟเวอร์ (Covid Cover) ค่าเบี้ยประกัน 699 บาท/ปี
 • คุ้มครองโรคที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อโคโรนา 50,000 บาท
 • คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือโรคร้ายแรงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 500,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโรคที่มีสาเหตุมากจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 50,000 บาท
 • คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) 50,000 บาท
เงื่อนไขการรับประกัน
 1. อายุรับประกันภัย 1-100 ปี
 2. รับประกันภัยบุคคลสัญญาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 3. สามารถซื้อได้ 1 คน 1 กรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น
 4. มีระยะเวลารอคอย 14 วัน
 5. ข้อยกเว้นสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  - การลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  - สภาพทางการแพทย์ที่เป็นอยู่ก่อนแล้ว

ประกันภัย Covid-19 TIC Freedom เบี้ยหลักร้อย คุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท* ช่วยให้อุ่นใจเรื่องค่ารักษาพยาบาล หากตรวจพบว่าติดเชื้อ (COVID-19) รับเงินก้อนชดเชยทันที ตามแผนประกันที่เลือกไว้ มีมาให้เลือก 3 แผนความคุ้มครอง ดังนี้ค่ะ 
แผนที่ 1 ค่าเบี้ยประกัน 290 บาท/ปี มีรายละเอียดความคุ้มครอง คือ 
 • ผลประโยชน์กรณีตรวจเจอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นครั้งแรก 50,000 บาท
 • คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) หรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness) หรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 150,000 บาท
 • ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) (จากอุบัติเหตุเท่านั้น) 10,000 บาท
แผนที่ 2 ค่าเบี้ยประกัน 490 บาท/ปี มีรายละเอียดความคุ้มครอง คือ 
 • ผลประโยชน์กรณีตรวจเจอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นครั้งแรก 75,000 บาท
 • คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) หรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness) หรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 225,000 บาท
 • ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) (จากอุบัติเหตุเท่านั้น) 10,000 บาท
แผนที่ 3 ค่าเบี้ยประกัน 590 บาท/ปี มีรายละเอียดความคุ้มครอง คือ 
 • ผลประโยชน์กรณีตรวจเจอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นครั้งแรก 100,000 บาท
 • คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) หรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness) หรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 300,000 บาท
 • ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) (จากอุบัติเหตุเท่านั้น) 10,000 บาท
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 1. ผู้เอาประกันภัย มีอายุระหว่าง 1 ถึง 65 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับใช้
 2. ผู้เอาประกันภัยต้องไม่เคยติดเชื้อ หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มาก่อนเอาประกันภัย
 3. ระยะเวลาไม่คุ้มครอง 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับใช้ครั้งแรกสำหรับลูกค้าต่ออายุ ไม่มีระยะเวลาไม่คุ้มครอง ยกเว้นกรณีลูกค้าขาดต่ออายุเกิน 7 วัน
 4. ผู้เอาประกันภัยต้องอยู่ในอาณาเขตประเทศไทย และมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 5. สงวนสิทธิ์ในการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ (กรณีลูกค้าซื้อเกิน 1 กรมธรรม์ หรือมีการซื้อซ้ำทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์)
 6. ไม่รับประกันผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และต้องไม่เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
 7. ไม่รับประกันภัยการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
 8. รายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
 9. อาชีพที่ไม่รับประกันภัย : แพทย์ พยาบาล นักบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 10. ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
 สรุปเปรียบเทียบแผนประกันภัยโควิด-19
จากตาราง และข้อมูลเปรียบเทียบแผนประกันภัยทั้ง 5 เจ้าข้างต้น สรุปได้ ดังนี้ค่ะ

>> เปรียบเทียบในเรื่องของราคา

ทุกแผนประกันภัย ก็ถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้อยู่ในช่วงหลักร้อยไม่เกินหนึ่งพันบาท แต่ความคุ้มครองที่ได้รับก็แตกต่างกันไป 

>> เปรียบเทียบในเรื่องของอายุการรับประกัน

ที่เด่นๆ ก็จะมีประกันโควิดทิพยประกันภัย สินมั่นคงประกันภัย และกรุงเทพประกันภัย ที่ช่วงอายุรับประกันสูงสุด ต่างกันเพียง 1 ปี คือ 99 กับ 100 ปี ส่วนของวิริยะประกันภัย อายุการรับประกันสูงสุดของแผนประกันที่ยกมาคือ 75 ปี และของไทยประกันอยู่ที่ 65 ปีค่ะ 

>> เปรียบเทียบในเรื่องของความคุ้มครองตรวจเจอ จ่าย

ความคุ้มครองตรวจเจอจ่าย จะมีในแผนประกันของกรุงเทพประกันภัย และไทยประกัน โดยแผนประกันที่ให้ความคุ้มครองตรวจเจอจ่ายสูงสุด จากตารางเปรียบเทียบ คือ แผนประกันแผนที่ 3 ของไทยประกันให้ความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท และค่าเบี้ยประกันอยู่ที่ 590 บาท/ปีค่ะ

>>เปรียบเทียบในเรื่องของค่ารักษาพยาบาล และความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยภาวะโคม่า

จากแผนประกันที่ยกมาค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับสูงสุด คือ 100,000 บาท ในแผนประกันแผนที่ 2 ของประกันโควิดทิพยประกันภัย และแผนที่ 2 ของสินมั่นคงประกันภัยค่ะ ซึ่งถ้าเปรียบเทียบย้อนกลับไปที่ค่าเบี้ยประกันภัยของทั้ง 2 แผนประกัน พบว่าค่าเบี้ยฯ ของสินมั่นคงอยู่ที่ 450 บาท ส่วนค่าเบี้ยฯ ของประกันโควิดทิพยประกันภัยอยู่ที่ 850 บาท แต่ทั้งนี้ หากเราเลือกประกันโควิดทิพยประกันภัย เราจะได้รับความคุ้มครองในกรณีของการเจ็บป่วยภาวะโคม่าเพิ่มอีก 1,000,000 บาทค่ะ ซึ่งหากเราเลือกแผนประกันแผนที่ 2 ของสินมั่นคงประกันภัย จะไม่ได้รับความคุ้มครองในกรณีการเจ็บป่วยภาวะโคม่า แต่จะได้รับเป็นค่าชดเชยรายวันหากเราพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 1,000 บาท/วัน นานสูงสุด 30 วัน (ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง และสูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อปี) ค่ะ
ผลสรุปจากข้อมูลเปรียบเทียบ สำหรับใครกำลังคิดจะซื้อประกันโควิดใหม่เพราะกรมธรรม์เดิมกำลังจะหมด หรือสำหรับคนที่ไม่เคยซื้อ และกำลังมองหาประกันโควิด "ประกันโควิดทิพยประกันภัย" ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองในเรื่องของค่ารักษาพยาบาล และยังให้ความคุ้มครองในเรื่องของค่าชดเชยการเจ็บป่วยในระยะสุดท้าย หรือภาวะโคม่าสูงสุดถึง 1,000,000 บาท แถมยังมี Call Center ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง และมีสาขากว่า 1,000 สาขาทั่วประเทศคอยดูแล โดยที่ค่าเบี้ยประกันก็อยู่ในราคาที่จับต้องได้ จึงถือเป็นตัวเลือกที่ดีอีกตัวเลือกหนึ่งเลยค่ะ 

หากใครสนใจประกันโควิดทิพยประกันภัย สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อซื้อประกันภัยได้ที่นี่


หมายเหตุ :   
 • การเปรียบเทียบข้อมูลข้างต้นเน้นเลือกเปรียบเทียบแผนประกันที่ให้ความคุ้มครองเรื่องการรักษาพยาบาล และการเจ็บป่วยในภาวะโคม่า
 • ข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบเป็นข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2564
 • การเลือกซื้อประกันภัยแต่ละฉบับ ผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียด และทำความเข้าใจความคุ้มครองที่จะได้รับ ก่อนตัดสินใจ
 • หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์หลักของบริษัทประกัน หรือบริษัทตัวแทน

ปิดท้ายกับวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพราะถึงแม้ว่าเราจะเลือกซื้อประกันที่ความคุ้มครองตรงใจได้แล้ว เรายังควรต้องหมั่นดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือเชื้อโรคอื่นๆ ขอให้คนไทยทุกคน แข็งแรง ปลอดภัย ไร้โรค แล้วเราจะผ่านภาวะวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ :)
แท็กที่เกี่ยวข้อง covid-19 โควิด-19 กรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคล covid-19 ผลกระทบจากโควิด-19 ประกันโควิด19 ประกันโควิดทิพยประกันภัย
Money Guru
เขียนโดย เช็คราคา.คอม Money Guru

พูดคุยกับกูรูได้ที่เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)