รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

รู้หรือไม่! ประกันชีวิตแบบไหนเหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบคุณ

15 มี.ค. 61 5,113
รู้หรือไม่! ประกันชีวิตแบบไหนเหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบคุณ

รู้หรือไม่! ประกันชีวิตแบบไหนเหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบคุณ

ชีวิตคนเราทุกวันนี้มีแต่ความเร่งรีบ แข่งขันกับเวลา ไหนจะต้องรีบมาเข้างานให้ทันเวลา ไหนจะต้องรีบไปให้ทันนัดประชุม แล้วแบบนี้จะเหลือเวลาดูแลสุขภาพร่างกายกันสักเท่าไหร่ ถึงแม้เดี๋ยวนี้เทรนด์รักสุขภาพกำลังมา ใครๆ ก็หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น แต่ด้วยสภาพแวดล้อม และมลภาวะต่างๆ ความเจ็บป่วยก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่เสมอๆ ค่ะ 
ส่งผลให้ในระยะหลังมานี้ทุกคนหันมาให้ความสำคัญกับการทำประกันชีวิตมากขึ้น ด้วยเหตุผลหลายๆอย่าง ทั้งเพื่อปิดความเสี่ยงในเรื่องที่เราไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้น เพื่อเป็นหลักประกันในบั้นปลายของชีวิต หรือแม้แต่ด้วยความห่วงใยเพื่อคนที่เรารัก และด้วยไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน ความชอบที่ไม่เหมือนกัน เราก็มักจะเลือกในสิ่งที่เราคิดว่าใช่ และตรงกับความต้องการของเรามากที่สุด ไม่เว้นแม้แต่เรื่องของการทำประกันชีวิต เราลองมาดูกันค่ะว่า ประกันชีวิตแบบไหน จะ "ใช่" และตรงกับไลฟ์สไตล์ของเรา
สิ่งที่เราควรต้องรู้ก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิต 
  1. วัตถุประสงค์ของการทำประกัน ว่าเราต้องการทำประกันนี้เพื่ออะไร
  2. ระยะเวลาคุ้มครองที่ต้องการ โดยเราสามารถพิจารณาจากช่วงอายุของเราได้
  3. จำนวนเงินเอาประกัน
  4. ความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย ว่าเรามีรายได้เพียงพอที่จะสามารถจ่ายค่าเบี้ยประกันได้เมื่อถึงกำหนดเวลาโดยไม่เดือนร้อน

เมื่อได้แนวทางคร่าวๆ กันแล้ว ลำดับต่อไปเราก็ต้องเลือกว่าประกันแบบไหนที่จะเหมาะกับความต้องการ หรือไลฟ์สไตล์ของเรา มาค่ะ...เรามาเลือกแผนประกันที่จะช่วยบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราและคนรอบข้างกันได้แล้วนะคะ 
 << Are you Ready? ....GO! >>

ไลฟ์สไตล์ที่ 1 สำหรับผู้ที่ต้องการเน้นเรื่องของความคุ้มครอง

กลุ่มนี้น่าจะเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพ หรือมีวิถีชีวิตการทำงานที่มีความเสี่ยงสูง ต้องเดินทางบ่อยๆ หรือผู้ที่มีภาระหนี้สินจำนวนมาก  แบบประกันที่แนะนำควรจะเลือกทำประกันชีวิตแบบที่เรียกว่าชั่วระยะเวลา (Term) ซึ่งเป็นแบบประกันที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดหรือตกลงกับผู้ทำประกันว่าจะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น ชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว แต่มีระยะเวลาความคุ้มครอง 5 ปี 10 ปี หรือ 20 ปี เป็นต้น 
สัญญาประกันชีวิตรูปแบบนี้จะให้ความคุ้มครองการเสี่ยงภัยที่เกิดจากการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว แต่ไม่มีการสะสมทรัพย์รวมอยู่ด้วยทำให้เมื่อกรมธรรม์ครบกำหนดสัญญาแล้วจะไม่มีมูลค่าใดๆ หรือทุนประกันคืนให้แก่ผู้เอาประกันเลย
ข้อดีสำหรับแบบประกันนี้ คือ เบี้ยประกันที่ต้องจ่ายจะต่ำกว่าการประกันชีวิตแบบอื่นๆ แต่ไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการมีเงินเก็บหรือต้องการออมเงิน

ไลฟ์สไตล์ที่ 2 สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัว

เหมาะกับผู้ทำประกันที่ทำหน้าที่เป็นเสาหลักของครอบครัว หรือต้องดูแลคุณพ่อ คุณแม่ แบบประกันที่แนะนำ ควรจะซื้อประกันชีวิตแบบตลอดชีพ (Whole Life) ซึ่งเป็นแบบประกันชีวิตที่บริษัทตกลงว่าจะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต โดยไม่คำนึงว่าจะเสียชีวิตเมื่อใด แต่ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงอายุครบ 90 ปี 99 ปี หรือตามที่กรมธรรม์กำหนด บริษัทประกันจะจ่ายเงินตามจำนวนที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ หรือจะคืนเงินที่เรียกว่าทุนประกันคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัย
ข้อดีของแบบประกันนี้ คือ อัตราเบี้ยประกันต่ำ แต่คุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์ตลอดชีพ อีกทั้งจะจ่ายทุนประกันให้กับผู้รับประโยชน์หรือผู้เอาประกันภัย แล้วแต่ว่าจะเสียชีวิตก่อนครบกำหนดสัญญา หรือมีอายุยืนไปจนครบกำหนดสัญญาตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

ไลฟ์สไตล์ที่ 3 สำหรับผู้ที่ต้องการเรื่องของการออม และต้องการรับความคุ้มครอง

แบบประกันประเภทนี้ ผู้ทำประกันจะได้รับประโยชน์ทั้งในด้านของการสร้างวินัยในการออม แถมยังได้รับความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพควบคู่กันไปด้วย หากใครมีไลฟ์สไตล์แบบนี้ แบบประกันที่แนะนำ คือ ควรต้องซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ (Endowment) ซึ่งเป็นแบบประกันชีวิตที่บริษัทตกลงว่าจะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนครบกำหนดสัญญา 
หรือจ่ายเงินให้ผู้เอาประกันภัยถ้าหากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา ดังนั้นแบบประกันนี้ จึงเหมาะสำหรับการเก็บออมเงินไว้ใช้ในอนาคต เพราะสามารถวางแผนล่วงหน้าได้ว่าจะได้รับเงินก้อนในช่วงปีใด หรือเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตร และในระหว่างทางที่ยังไม่ครบกำหนดสัญญาก็ยังให้ความคุ้มครองกับผู้เอาประกันภัยด้วย

ไลฟ์สไตล์ที่ 4 สำหรับผู้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสะสมทรัพย์ไว้เป็นค่าใช้จ่ายหลังจากที่เกษียณอายุการทำงานแล้ว

หากผู้ทำประกันต้องการใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขโดยไม่ต้องกังวลกับรายได้ที่อาจจะลดลงเมื่อไม่ได้ทำงานประจำ หรือรายจ่ายที่อาจจะต้องเพิ่มขึ้นเพื่อดูแลรักษาสุขภาพเมื่อเข้าสู่ช่วงสูงอายุ จึงต้องมีการวางแผนเพื่อเตรียมเกษียณอย่างมีความสุข
แบบประกันที่แนะนำ คือ ประกันชีวิตแบบเงินได้ประจำ (Annuity) หรือที่เรียกกันว่า แบบประกันบำนาญ ซึ่งบริษัทประกันชีวิตได้ตกลงว่าจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งเป็นประจำให้แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ ซึ่งปัจจุบันมีทั้งแบบจ่ายเป็นรายเดือน หรือรายปี ไปจนครบตามเงื่อนไขกรมธรรม์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าหลังเกษียณจะมีเงินใช้ตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น ได้รับเงินไปจนถึงอายุ 85 ปี หรือ 90 ปี เป็นต้น


อ่านจบแล้วหวังว่า ทุกคนจะสามารถ "เลือกแบบประกันที่ใช่ ในไลฟ์สไตล์ที่ชอบ" กันได้ไม่ยากนะคะ ไว้พบกันใหม่บทความหน้า และขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะ บ๊าย บาย :)
แท็กที่เกี่ยวข้อง สะสมทรัพย์ ไลฟ์สไตล์ มีเงินได้ประจำ ประกันชีวิต ตลอดชีพ ชั่วระยะเวลา สะสมทรัพย์ ไลฟ์สไตล์ มีเงินได้ประจำ ประกันชีวิต ตลอดชีพ ชั่วระยะเวลา สะสมทรัพย์ ไลฟ์สไตล์ มีเงินได้ประจำ ประกันชีวิต ตลอดชีพ ชั่วระยะเวลา
เขียนโดย เช็คราคา.คอม Money Guru

ช่องทางติดตาม Money Guruเว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)