รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

10 อันดับบัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน ยอดเงินฝาก 500,000 บาทขึ้นไป...ที่ไหนดอกสูง?

6 ก.ย. 64 270,343
10 อันดับบัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน ยอดเงินฝาก 500,000 บาทขึ้นไป...ที่ไหนดอกสูง?
10 อันดับ สำหรับเงินฝากประจำ 12 เดือน ที่มียอดเงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป อยากรู้ว่าบัญชีอะไร? ธนาคารไหน? ดอกเบี้ยสูง ดูได้ที่นี่!!! รวบรวมข้อมูลจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย เตรียมพร้อมกับการออมเงินผลตอบแทนสูง

ใบรับฝากเงิน - เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิ้งค์

อัตราดอกเบี้ย 1.750% ต่อปี

บริการด้านการออมเงินในรูปของ "ใบรับฝากเงิน (Deposit Receipt)" กำหนดระยะเวลาฝากขั้นต่ำ 1 ปี ห้ามถอนก่อนกำหนด เลือกฝากได้ทั้งแบบระยะเวลา 1 ปี, 2 ปี, 3 ปี หรือ 4 ปี ซึ่งผู้ฝากเงินจะได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ถ้าเลือกฝาก 12 เดือนรับดอกเบี้ยในอัตรา 1.750% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิ้งค์

ใบรับฝากเงิน - เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ

อัตราดอกเบี้ย 1.750% ต่อปี

ใบรับฝากเงิน (Deposit Receipt) กำหนดระยะเวลาฝากขั้นต่ำ 1 ปี และห้ามถอนก่อนกำหนด ผู้ฝากเงินจะได้รับความคุ้มครองเงินฝากตามพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 พร้อมรับดอกเบี้ยสูง สำหรับระยะเวลาฝาก 12 เดือน ยอดเงินฝากตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.750% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของเครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ

บัญชีเงินฝากประจำทันใจ ระยะเวลาการฝาก 12 เดือน - ธ.ไทยเครดิต

อัตราดอกเบี้ย 1.500% ต่อปี

เป็นบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา รับทันทีเมื่อฝากด้วยเงินสด ณ วันที่เปิดบัญชี หรือฝากต่อ วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ หรือฝากต่อเมื่อครบกำหนดตั้งแต่ 100,000 บาท และสูงสุดต่อรายไม่เกิน 1,500,000 บาท สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 เป็นต้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 1.500% ต่อปี และสำหรับยอดเงินฝากส่วนที่เกินจากจำนวนเงินที่เปิดบัญชี หรือฝากต่อ รับอัตราดอกเบี้ย 0.400% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารไทยเครดิต

บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป - เงินทุน แอ็ดวานซ์

อัตราดอกเบี้ย 1.450% ต่อปี

บัญชีเงินฝากทั่วไปแบบมีกำหนดระยะเวลาตามความต้องการตั้งแต่ 1 วัน ถึง 36 เดือน ในรูปแบบของบัตรเงินฝาก พร้อมรับดอกเบี้ยสูง สำหรับระยะเวลาฝาก 12 เดือน หากมียอดเงินฝาก 500,000 บาทจะได้รับดอกเบี้ย 1.450% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของเงินทุน แอ็ดวานซ์

บัญชีเงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก - ธ.ไทยเครดิต

อัตราดอกเบี้ย 1.350% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำที่ลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลาการฝากได้หลากหลายรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อผลตอบแทนที่ต้องการ และสามารถเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดได้ เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท สำหรับระยะเวลาฝาก 12 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 1.350% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารไทยเครดิต

ใบรับฝากเงิน - เครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์

อัตราดอกเบี้ย 1.250% ต่อปี

ออมเงินง่ายๆ ด้วยใบรับฝากเงิน (Deposit Receipt) กำหนดระยะเวลาฝากขั้นต่ำ 1 ปี และห้ามถอนก่อนกำหนด ผู้ฝากเงินจะได้รับความคุ้มครองเงินฝากตามพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 สำหรับระยะเวลาฝาก 12 เดือน หากมียอดเงินฝาก 500,000 บาท จะได้รับดอกเบี้ย 1.250% ต่อปี (อ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยธนาคารฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของบริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด

บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป - ธ.ก.ส.

อัตราดอกเบี้ย 1.100% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำรับดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ในอัตราที่แน่นอน สามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ตามต้องการและสามารถนำสมุดเงินฝาก ค้ำประกันเงินกู้ได้ สามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ตั้งแต่ 3 - 60 เดือน (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของ ธ.ก.ส.

บัญชีเงินฝากประจำไม่มีสมุดคู่ฝาก - ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

อัตราดอกเบี้ย 1.050% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำไม่มีสมุดคู่ฝาก สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เป็นบัญชีเงินฝากประจำที่เปิดผ่าน LH Bank Mobile Banking Application ของธนาคาร รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด สำหรับระยะเวลาฝาก 12 เดือน รับดอกเบี้ย 1.050% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

บัญชีฝากประจำ - ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

อัตราดอกเบี้ย 1.050% ต่อปี

เงินฝากประจำสร้างหลักประกันที่มั่นคงในอนาคต สามารถเลือกระยะเวลาในการฝากได้ พร้อมรับผลตอบแทนสูง และสามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือค้ำประกันได้ สำหรับระยะเวลาฝาก 12 เดือน ลูกค้าบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ย 1.050% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

บัญชีเงินฝากประจำ Online Deposit - ธ.ไอซีบีซี-ไทย

อัตราดอกเบี้ย 1.000% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำ Online Deposit เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น สามารถเปิดบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจำ Online Deposit ได้ ผ่านบริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง หรือบริการโมบายแบงก์กิ้ง (ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด มีระยะเวลาให้เลือกฝากตั้งแต่ 3 - 48 เดือน สำหรับระยะเวลาการฝาก 12 เดือน รับดอกเบี้ย 1.000% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารไอซีบีซี ไทย

บัญชีฝากประจำ (สมุดคู่ฝาก/ใบรับฝากเงิน) - ธ.ไอซีบีซี - ไทย

อัตราดอกเบี้ย 0.950% ต่อปี

บัญชีฝากประจำ (สมุดคู่ฝาก/ใบรับฝากเงิน) บัญชีเงินฝากขั้นต่ำบุคคลธรรมดา นิติบุคคลที่ไม่แสวงผลกำไร และ นิติบุคคลทั่วไป ระยะเวลาให้เลือกฝากตั้งแต่ 1 - 48 เดือน สำหรับระยะเวลาการฝาก 12 เดือน รับดอกเบี้ย 0.950% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารไอซีบีซี ไทย

บัญชีเงินฝากประจำเลือกได้ (เฉพาะใบรับเงินฝาก)(FDR) - ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

อัตราดอกเบี้ย 0.950% ต่อปี

เงินฝากประจำ ประเภทใบรับฝากเงิน (FDR) มีระยะเวลาการฝากให้เลือกตามความต้องการใช้เงินโดยธนาคารจะออกใบรับเงินฝากประจำให้แก่ผู้ฝาก ตามยอดเงินฝากแต่ละยอด และจ่ายคืนเมื่อครบ สำหรับระยะเวลาฝาก 12 เดือน รับดอกเบี้ย 0.950% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

บัญชีเงินฝากประจำ เคเคพี ฟรี 55 อัพ - ธ.เกียรตินาคินภัทร

อัตราดอกเบี้ย 0.900% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำ สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท มีให้เลือก 2 ช่วงระยะเวลาฝาก คือ 12 และ 24 เดือน สำหรับระยะเวลาฝาก 12 เดือน จะได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 0.900% ต่อปี ระยะเวลาฝาก 24 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 1.000% ต่อปี โดยรับดอกเบี้ยเป็นแบบรายเดือน (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารเกียรตินาคินภัทร

บัญชีเงินฝากประจำ (ใบรับฝาก, สมุดคู่ฝาก และบัตรเงินฝาก) - ธ.เกียรตินาคินภัทร

อัตราดอกเบี้ย 0.900% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำ ได้รับดอกเบี้ยสูงในอัตราที่แน่นอนตามระยะเวลาที่เลือกฝาก และสามารถเลือกรับดอกเบี้ยได้ทั้งแบบราย 6 เดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลา สำหรับระยะเวลาฝาก 12 เดือน ยอดเงินฝากไม่เกิน 100 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.900% ต่อปี ส่วนยอดเงินฝากส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.750% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารเกียรตินาคินภัทร

บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป - ธ.อาคารสงเคราะห์

อัตราดอกเบี้ย 0.900% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำ จุดเริ่มต้นของความมั่นคงระยะยาว นอกเหนือจากการเก็บเงินไว้ใช้ในแต่ละวันแล้ว คุณสามารถจัดสรรเงินฝากส่วนหนึ่งไว้ในเงินฝากประจำ ซึ่งการฝากเงินระยะยาวที่ได้รับผลตอบแทนเป็นประจำช่วยทวีมูลค่าของเงินให้ เพิ่มพูน สามารถเลือกฝากได้ตั้งแต่ 3 - 60 เดือน และสำหรับระยะเวลาฝาก 12 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 0.900% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารอาคารสงเคราะห์

บัญชีใบรับเงินฝากประจำ (FDR) - ธ.อาคารสงเคราะห์

อัตราดอกเบี้ย 0.900% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำที่มีความมั่นคง เป็นเงินฝากประจำที่มีสิทธิเท่าเทียมเงินฝากประเภทสมุดเงินฝาก รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ ในอัตราที่แน่นอน มีความคล่องตัวมากกว่าการใช้สมุดเงินฝาก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา บริษัท กองทุน และสถาบันการเงิน สำหรับระยะเวลาฝาก 12 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 0.900% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารอาคารสงเคราะห์
หมายเหตุ : 1. การจัดลำดับข้างต้น เป็นการจัดลำดับแบบประมาณการเท่านั้นโดยอิงจากจำนวนเงินฝาก ระยะเวลาการฝาก และเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยปกติ สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาเป็นหลัก โดยไม่ได้มีสูตร หรือพิจารณารายละเอียดหรือโปรโมชั่นอื่นใดประกอบ 2. การจัดลำดับข้างต้น เป็นการพิจารณาจากข้อมูลและอัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากประจำในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ยอดเงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาทเป็นต้นไป ที่มีอยู่ในตลาด ณ วันที่ 6 กันยายน 2564 ดังนั้นเราสนับสนุนให้ผู้บริโภคที่สนใจบัญชีเงินฝากประจำแต่ละผลิตภัณฑ์ข้างต้น ได้โปรดติดต่อแต่ละสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากประจำแต่ละผลิตภัณฑ์อีกครั้งสำหรับรายละเอียด และเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจำดังกล่าวที่อาจมีการกำหนดเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวได้ 3. การจัดลำดับข้างต้นเป็นการจัดลำดับโดยประมาณการเท่านั้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากประจำมีปัจจัย หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องมากพอสมควร (เช่น จำนวนเงินฝาก ระยะเวลา หรือสถาบันการเงิน เป็นต้น) และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการแข่งขันกันในเรื่องของช่วงเวลาโปรโมชั่น และการรักษาฐานลูกค้ามากพอสมควรด้วยเช่นกัน ดังนั้น ในชีวิตจริง อัตราดอกเบี้ยที่ผู้ฝากแต่ละรายจะได้รับอาจแตกต่างจากอัตราข้างต้นได้ และผู้ฝากบางรายอาจได้รับอัตราดอกเบี้ยที่มากกว่าอัตราข้างต้นจากผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทอื่น (ที่ไม่ได้อยู่ในลำดับข้างต้น) และจากสถาบันการเงินอื่น (ที่ไม่ได้อยู่ในลำดับข้างต้น) ได้ด้วยเช่นกัน 4. การจัดลำดับข้างต้นไม่รวมผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงเป็นพิเศษในบางช่วงเวลา เช่น โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์เงินฝากพิเศษถ้าเปิดบัญชีเงินฝากในช่วงเวลาฉลองเปิดสาขาสถาบันการเงินใหม่ เป็นต้น เพราะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่สูงพวกนี้จะเป็นอัตราชั่วครั้งชั่วคราว และดังนั้นเราจะไม่สามารถจัดลำดับผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำที่ให้ข้อมูลในลักษณะนี้ในบทความนี้ได้
แท็กที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ 500,000 บาท ดอกเบี้ยสูง เงินฝากประจำ 12 เดือน 10 อันดับ ตั้งแต่ 500,000 บาท ดอกเบี้ยสูง เงินฝากประจำ 12 เดือน 10 อันดับ ตั้งแต่ 500,000 บาท ดอกเบี้ยสูง เงินฝากประจำ 12 เดือน 10 อันดับ
เขียนโดย เช็คราคา.คอม Money Guru

ช่องทางติดตาม Money Guru