รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

10 อันดับบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน ยอดเงินฝาก 500,000 บาทขึ้นไป...ที่ไหนดอกสูง?

6 ก.ย. 64 94,751
10 อันดับบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน ยอดเงินฝาก 500,000 บาทขึ้นไป...ที่ไหนดอกสูง?
10 อันดับ บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง มีกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ด้วยยอดเงินการฝากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป โดยการรวบรวมจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยทั้งหมด ตำแหน่งบัญชีเงินฝากอันดับ 1 จะตกเป็นของบัญชีอะไร? ธนาคารไหน? ติดตามในบทความนี้ได้เลยครับ

บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดาบันเดิ้ล (Normal Time Deposit Bundle) - ธ.ซิตี้แบงก์

อัตราดอกเบี้ย 2.000% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ใช้บัตรเครดิตซิตี้ชำระค่าเบี้ยประกันของกรมธรรม์ประกันฉบับใหม่ผ่านซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ ("บริษัทในเครือธนาคารซิตี้แบงก์" หรือ "บริษัทฯ") ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 โดยรับอัตราดอกเบี้ย 2.000% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตซิตี้ชำระค่าเบี้ยประกันของกรมธรรม์ฉบับใหม่ผ่านบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 500,000 หรือ 2,000,000 บาทขึ้นไป โดยลูกค้าจะสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน ด้วยยอดเงินฝาก 200,000 - 10,000,000 บาท หรือ 200,000 - 30,000,000 บาท (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารซิตี้แบงก์

บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป - เงินทุน แอ็ดวานซ์

อัตราดอกเบี้ย 1.400% ต่อปี

บัญชีเงินฝากทั่วไปแบบมีกำหนดระยะเวลาตามความต้องการตั้งแต่ 1 วัน ถึง 36 เดือน ในรูปแบบของบัตรเงินฝาก พร้อมรับดอกเบี้ยสูง สำหรับเงินฝากตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ฝากระยะเวลา 6 เดือน รับดอกเบี้ย 1.400% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของเงินทุน แอ็ดวานซ์

บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดาแอ็บโซลูท - ธ.ซิตี้แบงก์

อัตราดอกเบี้ย 1.250% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดาสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายใหม่ของธนาคาร ที่ไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝาก/เงินลงทุนกับธนาคารมาก่อน กำหนดระยะเวลาฝาก 6 เดือน วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.250% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารซิตี้แบงก์

บัญชีฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาฝาก 6 เดือน - ธ.ไทยเครดิต

อัตราดอกเบี้ย 1.200% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำระยะสั้น ให้ดอกเบี้ยสูง สำหรับผู้ฝากประเภทบุคคลธรรมดา และชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อบัญชีเดียวกับบัญชีเงินฝากปลอดภาษี ที่ครบกำหนดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท และสุงสุดไม่เกิน 600,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารไทยเครดิต

บัญชีฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก - ธ.ไทยเครดิต

อัตราดอกเบี้ย 1.000% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำที่ลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลาการฝากได้หลากหลายรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อผลตอบแทนที่ต้องการ และสามารถเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดได้ เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท สำหรับระยะเวลาฝาก 6 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 1.000% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารไทยเครดิต

บัญชีเงินฝากประจำไม่มีสมุดคู่ฝาก - ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

อัตราดอกเบี้ย 0.950% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำไม่มีสมุดคู่ฝาก สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เป็นบัญชีเงินฝากประจำที่เปิดผ่าน LH Bank Mobile Banking Application ของธนาคาร รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด สำหรับระยะเวลาฝาก 6 เดือน รับดอกเบี้ย 0.950% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

บัญชีฝากประจำ (สมุดคู่ฝาก/ใบรับเงินฝากประจำ) - ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

อัตราดอกเบี้ย 0.950% ต่อปี

เงินฝากประจำสร้างหลักประกันที่มั่นคงในอนาคต สามารถเลือกระยะเวลาในการฝากได้ พร้อมรับผลตอบแทนสูง และสามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือค้ำประกันได้ สำหรับระยะเวลาการฝาก 6 เดือนรับดอกเบี้ย 0.950% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

บัญชีเงินฝากประจำ Online Deposit - ธ.ไอซีบีซี (ไทย)

อัตราดอกเบี้ย 0.850% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำ Online Deposit เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น สามารถเปิดบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจำ Online Deposit ได้ ผ่านบริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง หรือบริการโมบายแบงก์กิ้ง (ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด มีระยะเวลาให้เลือกฝากตั้งแต่ 3 - 48 เดือน สำหรับระยะเวลาการฝาก 6 เดือน รับดอกเบี้ย 0.850% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารไอซีบีซี ไทย

บัญชีเงินฝากประจำเลือกได้ (เฉพาะใบรับเงินฝาก) (FDR) - ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

อัตราดอกเบี้ย 0.850% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำตามใจเลือกได้ รับดอกเบี้ยสูง และสามารถเลือกวันครบกำหนดได้ตามต้องการตั้งแต่ 2 - 365 วัน สำหรับระยะเวลาฝาก 151 - 180 วัน รับอัตราดอกเบี้ย 0.850% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

บัญชีฝากประจำ (สมุดคู่ฝาก/ใบรับฝากเงิน) - ธ.ไอซีบีซี (ไทย)

อัตราดอกเบี้ย 0.800% ต่อปี

เงินฝากประจำแบบมีกำหนดระยะเวลา ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ สะดวกด้วยการใช้ใบรับฝากเงินแทนสมุดเงินฝาก สำหรับระยะเวลาการฝาก 6 เดือน จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0.800% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

บัญชีเงินฝากประจำ (ใบรับฝาก, สมุดคู่ฝาก และบัตรเงินฝาก) - ธ.เกียรตินาคินภัทร

อัตราดอกเบี้ย 0.700% ต่อปี

ได้รับดอกเบี้ยสูงในอัตราที่แน่นอนตามระยะเวลาที่เลือกฝาก และสามารถเลือกรับดอกเบี้ยได้ทั้งแบบรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลา สำหรับยอดเงินฝากไม่เกิน 100,000,000 บาท ลูกค้าบุคคลธรรมดา รับดอกเบี้ย 0.700% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารเกียรตินาคินภัทร

บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป - ธ.ทิสโก้

อัตราดอกเบี้ย 0.700% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำทั่วไปจากทิสโก้ ได้รับดอกเบี้ยแน่นอนและสูงขึ้นตามระยะเวลาฝาก โดยสามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ตามต้องการ สำหรับระยะเวลาฝาก 6 เดือน ลูกค้าบุคคลธรรมดา รับดอกเบี้ย 0.700% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารทิสโก้

บัญชีเงินฝากประจำรับดอกเบี้ยรายงวด - ธ.ซิตี้แบงก์

อัตราดอกเบี้ย 0.550% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำที่สามารถเลือกระยะเวลาในการรับดอกเบี้ยล่วงหน้าก่อนถึงวันครบกำหนดการฝาก สามารถเลือกระยะเวลาการฝากได้ตั้งแต่ 6 - 60 เดือน วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 200,000 บาท สำหรับระยะเวลาฝาก 6 เดือน รับดอกเบี้ย 0.550% ต่อปี ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารซิตี้แบงก์
หมายเหตุ : 1. การจัดลำดับข้างต้น เป็นการจัดลำดับแบบประมาณการเท่านั้นโดยอิงจากจำนวนเงินฝาก ระยะเวลาการฝาก และเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยปกติสำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาเป็นหลัก โดยไม่ได้มีสูตร หรือพิจารณารายละเอียดหรือโปรโมชั่นอื่นใดประกอบ 2. การจัดลำดับข้างต้น เป็นการพิจารณาจากข้อมูลและอัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากประจำในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ยอดเงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาทเป็นต้นไป ที่มีอยู่ในตลาด ณ วันที่ 6 กันยายน 2564 ดังนั้นเราสนับสนุนให้ผู้บริโภคที่สนใจบัญชีเงินฝากประจำแต่ละผลิตภัณฑ์ข้างต้น ได้โปรดติดต่อแต่ละสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากประจำแต่ละผลิตภัณฑ์อีกครั้งสำหรับรายละเอียด และเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจำดังกล่าวที่อาจมีการกำหนดเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวได้ 3. การจัดลำดับข้างต้นเป็นการจัดลำดับโดยประมาณการเท่านั้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากประจำมีปัจจัย หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องมากพอสมควร (เช่น จำนวนเงินฝาก ระยะเวลา หรือสถาบันการเงิน เป็นต้น) และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการแข่งขันกันในเรื่องของช่วงเวลาโปรโมชั่น และการรักษาฐานลูกค้ามากพอสมควรด้วยเช่นกัน ดังนั้น ในชีวิตจริง อัตราดอกเบี้ยที่ผู้ฝากแต่ละรายจะได้รับอาจแตกต่างจากอัตราข้างต้นได้ และผู้ฝากบางรายอาจได้รับอัตราดอกเบี้ยที่มากกว่าอัตราข้างต้นจากผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทอื่น (ที่ไม่ได้อยู่ในลำดับข้างต้น) และจากสถาบันการเงินอื่น (ที่ไม่ได้อยู่ในลำดับข้างต้น) ได้ด้วยเช่นกัน 4. การจัดลำดับข้างต้นไม่รวมผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงเป็นพิเศษในบางช่วงเวลา เช่น โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์เงินฝากพิเศษถ้าเปิดบัญชีเงินฝากในช่วงเวลาฉลองเปิดสาขาสถาบันการเงินใหม่ เป็นต้น เพราะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่สูงพวกนี้จะเป็นอัตราชั่วครั้งชั่วคราว และดังนั้นเราจะไม่สามารถจัดลำดับผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำที่ให้ข้อมูลในลักษณะนี้ในบทความนี้ได้
แท็กที่เกี่ยวข้อง บัญชีเงินฝาก ดอกเบี้ยสูง เงินฝากประจำ 6 เดือน 10 อันดับ บัญชีเงินฝาก ดอกเบี้ยสูง เงินฝากประจำ 6 เดือน 10 อันดับ บัญชีเงินฝาก ดอกเบี้ยสูง เงินฝากประจำ 6 เดือน 10 อันดับ
เขียนโดย เช็คราคา.คอม Money Guru

ช่องทางติดตาม Money Guru