รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

10 อันดับบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง(6 เดือน ฝาก 100,000 บาท)

8 ก.ย. 64 534,220
10 อันดับบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง(6 เดือน ฝาก 100,000 บาท)
10 อันดับเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง แบบมีกำหนดระยะเวลาฝาก 6 เดือน และฝากด้วยยอดเงิน 100,000 บาท ซึ่งจากการจัดอันดับเงินฝากประจำแบบ 6 เดือน ที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุดนั้น อันดับ 1 ประจำเดือนกันยายน 2564 คือ บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป จาก บง.แอ็ดวานซ์ ที่ให้ดอกเบี้ยสูง 1.400% ต่อปี ส่วนอันดับถัดไปอัตราดอกเบี้ยมีปรับหลายธนาคารเลยครับ เรามาดูกันหน่อยนะคะ ว่าจะยังมีบัญชีไหนที่น่าสนใจบ้าง

บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป - เงินทุน แอ็ดวานซ์

อัตราดอกเบี้ย 1.400% ต่อปี

บัญชีเงินฝากทั่วไปแบบมีกำหนดระยะเวลาตามความต้องการตั้งแต่ 1 วัน ถึง 36 เดือน ในรูปแบบของบัตรเงินฝาก พร้อมรับดอกเบี้ยสูง สำหรับยอดเงินฝาก 100,000 บาท ระยะเวลา 6 เดือน ได้รับดอกเบี้ยสูงถึง 1.400% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของเงินทุน แอ็ดวานซ์

บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดาแอ็บโซลูท - ธ.ซิตี้แบงก์

อัตราดอกเบี้ย 1.250% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดา (Absolute) ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้ารายใหม่ของธนาคาร ที่ไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝาก/เงินลงทุนกับธนาคารมาก่อน โดยลูกค้าต้องเปิดบัญชีใหม่กับธนาคารระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2564 โดยลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำ Absolute ได้เพียงบัญชีเดียว จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท ระยะเวลาฝาก 6 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 1.250% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารซิตี้แบงก์

บัญชีฝากประจำพิเศษ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาฝาก 6 เดือน - ธ.ไทยเครดิต

อัตราดอกเบี้ย 1.200% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำระยะสั้น ให้ดอกเบี้ยสูง สำหรับผู้ฝากประเภทบุคคลธรรมดา และชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อบัญชีเดียวกับบัญชีเงินฝากปลอดภาษี ที่ครบกำหนดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท และสุงสุดไม่เกิน 600,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารไทยเครดิต

บัญชีฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก - ธ.ไทยเครดิต

อัตราดอกเบี้ย 1.000% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำที่ลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลาการฝากได้หลากหลายรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อผลตอบแทนที่ต้องการ และสามารถเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดได้ เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท สำหรับระยะเวลาฝาก 6 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 1.000% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารไทยเครดิต

บัญชีเงินฝากประจำไม่มีสมุดคู่ฝาก - ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

อัตราดอกเบี้ย 0.950% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำไม่มีสมุดคู่ฝาก สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เป็นบัญชีเงินฝากประจำที่เปิดผ่าน LH Bank Mobile Banking Application ของธนาคาร รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด สำหรับระยะเวลาฝาก 6 เดือน รับดอกเบี้ย 0.950% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

บัญชีฝากประจำ (สมุดคู่ฝาก/ใบรับเงินฝากประจำ) - ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

อัตราดอกเบี้ย 0.950% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำ (สมุดคู่ฝาก/ใบรับฝากประจำ) โดยสามารถเลือกระยะเวลาในการฝากได้ พร้อมรับผลตอบแทนสูง และสามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือค้ำประกันได้ จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทขึ้นไป พร้อมรับอัตราดอกเบี้ย 0.950% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

บัญชีเงินฝากประจำ Online Deposit - ธ.ไอซีบีซี ไทย

อัตราดอกเบี้ย 0.850% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำ Online Deposit เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น สามารถเปิดบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจำ Online Deposit ได้ ผ่านบริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง หรือบริการโมบายแบงก์กิ้ง (ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด มีระยะเวลาให้เลือกฝากตั้งแต่ 3 - 48 เดือน สำหรับระยะเวลาการฝาก 6 เดือน รับดอกเบี้ย 0.550% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารไอซีบีซี ไทย

บัญชีเงินฝากประจำเลือกได้ (เฉพาะใบรับเงินฝาก) (FDR) - ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

อัตราดอกเบี้ย 0.850% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำเลือกได้ (เฉพาะใบรับฝาก) (FDR) สามารถเลือกวันครบกำหนดได้ตั้งแต่ 2 - 365 วัน การเปิดบัญชีเริ่มต้นด้วยจำนวนเงินขั้นต่ำ 100,000 บาท พร้อมรับอัตราดอกเบี้ยสูง 0.850% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

บัญชีเงินฝากประจำ (สมุดคู่ฝาก/ใบรับฝากเงิน) - ธ.ไอซีบีซี ไทย

อัตราดอกเบี้ย 0.800% ต่อปี

บัญชีฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก เป็นบัญชีเงินฝากประจำประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งสามารถเลือกระยะเวลาการฝากได้หลากหลายช่วงระยะเวลา ตั้งแต่ 1 ถึง 48 เดือน ด้วยยอดเงินขั้นต่ำ 50,000 บาท สำหรับระยะเวลาการฝาก 6 เดือน รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงถึง 0.800% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศธนาคารฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารไอซีบีซี

บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป - ธ.ทิสโก้

อัตราดอกเบี้ย 0.700% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป เป็นบัญชีที่ให้ดอกเบี้ยสูงตามระยะเวลาการฝาก สามารถเลือกฝากเงินได้ตั้งแต่ 3, 6, 9, 12, 18, 24 และ 36 เดือน เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 20,000 บาท สำหรับระยะเวลาการฝาก 6 เดือน รับดอกเบี้ย 0.700% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารทิสโก้

บัญชีเงินฝากประจำ (ใบรับฝาก, สมุดคู่ฝาก และบัตรเงินฝาก) - ธ.เกียรตินาคินภัทร

อัตราดอกเบี้ย 0.700% ต่อปี

ได้รับดอกเบี้ยสูงในอัตราที่แน่นอนตามระยะเวลาที่เลือกฝาก และสามารถเลือกรับดอกเบี้ยได้ทั้งแบบรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลา สำหรับยอดเงินฝากไม่เกิน 100,000,000 บาท ลูกค้าบุคคลธรรมดา รับดอกเบี้ย 0.700% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารเกียรตินาคินภัทร

บัญชีใบรับเงินฝากประจำ (FDR) - ธ.อาคารสงเคราะห์

อัตราดอกเบี้ย 0.500% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำที่มีความมั่นคง เป็นเงินฝากประจำที่มีสิทธิเท่าเทียมเงินฝากประเภทสมุดเงินฝาก รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ ในอัตราที่แน่นอน มีความคล่องตัวมากกว่าการใช้สมุดเงินฝาก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา บริษัท กองทุน และสถาบันการเงิน สำหรับระยะเวลาฝาก 6 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 0.500% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารอาคารสงเคราะห์

บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป - ธ.อาคารสงเคราะห์

อัตราดอกเบี้ย 0.500% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำ จุดเริ่มต้นของความมั่นคงระยะยาว นอกเหนือจากการเก็บเงินไว้ใช้ในแต่ละวันแล้ว คุณสามารถจัดสรรเงินฝากส่วนหนึ่งไว้ในเงินฝากประจำ ซึ่งการฝากเงินระยะยาวที่ได้รับผลตอบแทนเป็นประจำช่วยทวีมูลค่าของเงินให้ เพิ่มพูน สามารถเลือกฝากได้ตั้งแต่ 3 - 60 เดือน และสำหรับระยะเวลาฝาก 6 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 0.500% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารอาคารสงเคราะห์

บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป - ธ. กรุงเทพ

อัตราดอกเบี้ย 0.500% ต่อปี

มั่นใจกับการออมเงินที่มีผลตอบแทนเพิ่มพูน แบบกำหนดระยะเวลา และปลอดภัยโดยมีรัฐบาลเป็นประกัน ด้วยวงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 2,000 บาท สำหรับระยะเวลาการฝาก 6 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 0.500% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารกรุงเทพ

บัญชีเงินฝากประจำแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E PASSBOOK) - ธ.ไทยพาณิชย์

อัตราดอกเบี้ย 0.500% ต่อปี

บัญชีเงินฝากรูปแบบใหม่สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่ต้องมีสมุดคู่ฝาก เลือกระยะเวลาฝากได้ตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน หรือ 36 เดือน และสำหรับระยะเวลาฝาก 6 เดือน รับอัตราดอกเบี้ยสูง 0.500% ต่อปี ทำธุรกรรมได้ทุกสาขาของธนาคาร ใช้เพียงเอกสารแสดงตน (บัตรประชาชน) ในการทำรายการ ฝาก ถอน โอน สะดวกมากขึ้น คล่องตัวมากขึ้น และ ปลอดภัยมากขึ้น (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป - ธ.ทีเอ็มบีธนชาต

อัตราดอกเบี้ย 0.500% ต่อปี

เงินฝากประจำเป็นเงินฝากที่ธนาคารจะจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ สามารถเลือกฝากประจำประเภท 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน และ 36 เดือน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนและสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป เพิ่มความคล่องตัวทางการเงินโดยใช้บัญชีเงินฝากประจำเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ได้ (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารทหารไทยธนชาต

บัญชีฝากประจำขวัญบัวหลวง - ธ.กรุงเทพ

อัตราดอกเบี้ย 0.500% ต่อปี

บัญชีเงินฝากขวัญบัวหลวง เป็นบัญชีเงินฝากที่ให้ท่านอุ่นใจด้วยความคุ้มครองจากวงเงินเอาประกันที่สูงถึง 10 เท่าของยอดเงินฝาก ในอัตราเบี้ยประกันที่ต่ำเป็นพิเศษ สามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือน วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท และสำหรับระยะเวลาการฝาก 6 เดือน จะได้รับดอกเบี้ย 0.500% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารกรุงเทพ

บัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน - ธ.ออมสิน

อัตราดอกเบี้ย 0.500% ต่อปี

บัญชีเงินฝากระยะสั้นที่ให้ผลตอบแทนสูง เพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต สามารถถอนครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ พร้อมทั้งสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้หรือค้ำประกันบุคคลได้ วงเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารออมสิน

บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป - ธ.ก.ส.

อัตราดอกเบี้ย 0.500% ต่อปี

รับดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ในอัตราที่แน่นอน สามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ตามต้องการและสามารถนำสมุดเงินฝาก ค้ำประกันเงินกู้ได้ สำหรับระยะเวลาการฝาก 6 เดือน จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0.500% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของ ธ.ก.ส.

บัญชีเงินฝากประจำ - ธ.แบงค์ออฟไชน่า

อัตราดอกเบี้ย 0.500% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำ เป็นบัญชีออมเงินตามกำหนดเวลา แต่ไม่สามารถโอนเงินหรือรับเงินโอนจากบัญชีอื่นได้ รับสกุลเงินบาทไทย ดอลลาร์สหรัฐ เงินหยวน และอื่นๆ พร้อมรับดอกเบี้ยสูง และไม่มีค่าธรรมเนียมในการจัดการด้านบัญชี สำหรับระยะเวลาฝาก 6 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 0.500% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของแบงค์ออฟไชน่า

บัญชีเงินฝากสานสัมพันธ์ - ธ.ไทยพาณิชย์

อัตราดอกเบี้ย 0.400% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำที่ได้รับดอกเบี้ยสูง ความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนแน่นอน ตามกำหนดระยะเวลาที่คุณเลือกฝาก สามารถเลือกฝากได้ 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือน (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีฝากประจำทั่วไป (แบบมีสมุดคู่ฝาก) - ธ.ไทยพาณิชย์

อัตราดอกเบี้ย 0.400% ต่อปี

เงินฝากประจำทั่วไป สามารถเลือกระยะเวลาการฝากได้ ดอกเบี้ยคงที่ ความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนแน่นอน และสามารถนำเงินฝากดังกล่าวค้ำประกันสินเชื่อได้ เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยเงินฝากเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท สำหรับระยะเวลาการฝาก 6 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 0.400% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป และประเภทจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน - ธ.ยูโอบี

อัตราดอกเบี้ย 0.400% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป จากธนาคารยูโอบี มีระยะเวลาให้เลือกฝากตั้งแต่ 1 - 60 เดือน สำหรับระยะเวลาการฝาก 6 เดือน รับดอกเบี้ย 0.400% ต่อปี รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด หรือเลือกรับดอกเบี้ยแบบรายเดือน ตามเงื่อนไขของธนาคาร (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารยูโอบี

บัญชีฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก - ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย

อัตราดอกเบี้ย 0.400% ต่อปี

เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงที่สามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ มีความคล่องตัว ปลอดภัย และแน่นอนตลอดระยะเวลาฝาก สามารถเลือกฝากได้ตั้งแต่ 1 เดือน - 36 เดือน โดยสำหรับระยะเวลาการฝาก 6 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 0.400% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

บัญชีฝากประจำทั่วไป - ธ.กรุงไทย

อัตราดอกเบี้ย 0.400% ต่อปี

ออมอย่างมั่นใจในผลตอบแทนที่มั่นคงระยะยาว กับบัญชีที่สามารถเลือกระยะเวลาออมที่เหมาะกับตนเอง เพื่อดอกผลงอกเงย ให้ผลตอบแทนที่แน่นอน มั่นคงในระยะยาว วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สำหรับระยะเวลาการฝาก 6 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 0.400% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารกรุงไทย

บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป - ธ.กรุงศรีอยุธยา

อัตราดอกเบี้ย 0.400% ต่อปี

การออมเงินที่ได้ผลตอบแทนสูง โดยมีระยะเวลาที่ให้เลือกได้ตามความเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อกับธนาคารได้ สำหรับระยะเวลาการฝาก 6 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 0.400% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป - ธ.กสิกรไทย

อัตราดอกเบี้ย 0.400% ต่อปี

บัญชีเงินฝากที่สามารถฝาก ถอนได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ในอัตราที่แน่นอน และสามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือค้ำประกันกับธนาคารได้ (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารกสิกรไทย
หมายเหตุ : 1. การจัดลำดับข้างต้น เป็นการจัดลำดับแบบประมาณการเท่านั้นโดยอิงจากจำนวนเงินฝาก ระยะเวลาการฝาก และเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยปกติ สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาเป็นหลัก โดยไม่ได้มีสูตร หรือพิจารณารายละเอียดหรือโปรโมชั่นอื่นใดประกอบ 2. การจัดลำดับข้างต้น เป็นการพิจารณาจากข้อมูลและอัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากประจำในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ยอดเงินฝาก 100,000 บาท ที่มีอยู่ในตลาด ณ วันที่ 8 กันยายน 2564 ดังนั้นเราสนับสนุนให้ผู้บริโภคที่สนใจบัญชีเงินฝากประจำแต่ละผลิตภัณฑ์ข้างต้น ได้โปรดติดต่อแต่ละสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากประจำแต่ละผลิตภัณฑ์อีกครั้งสำหรับรายละเอียด และเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจำดังกล่าวที่อาจมีการกำหนดเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวได้ 3. การจัดลำดับข้างต้นเป็นการจัดลำดับโดยประมาณการเท่านั้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากประจำมีปัจจัย หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องมากพอสมควร (เช่น จำนวนเงินฝาก ระยะเวลา หรือสถาบันการเงิน เป็นต้น) และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการแข่งขันกันในเรื่องของช่วงเวลาโปรโมชั่น และการรักษาฐานลูกค้ามากพอสมควรด้วยเช่นกัน ดังนั้น ในชีวิตจริง อัตราดอกเบี้ยที่ผู้ฝากแต่ละรายจะได้รับอาจแตกต่างจากอัตราข้างต้นได้ และผู้ฝากบางรายอาจได้รับอัตราดอกเบี้ยที่มากกว่าอัตราข้างต้นจากผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทอื่น (ที่ไม่ได้อยู่ในลำดับข้างต้น) และจากสถาบันการเงินอื่น (ที่ไม่ได้อยู่ในลำดับข้างต้น) ได้ด้วยเช่นกัน 4. การจัดลำดับข้างต้นไม่รวมผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงเป็นพิเศษในบางช่วงเวลา เช่น โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์เงินฝากพิเศษถ้าเปิดบัญชีเงินฝากในช่วงเวลาฉลองเปิดสาขาสถาบันการเงินใหม่ เป็นต้น เพราะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่สูงพวกนี้จะเป็นอัตราชั่วครั้งชั่วคราว และดังนั้นเราจะไม่สามารถจัดลำดับผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำที่ให้ข้อมูลในลักษณะนี้ในบทความนี้ได้
แท็กที่เกี่ยวข้อง อัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ยสูง ดอกเบี้ยเงินฝาก เงินฝากประจำ 6 เดือน 10 อันดับ อัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ยสูง ดอกเบี้ยเงินฝาก เงินฝากประจำ 6 เดือน 10 อันดับ อัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ยสูง ดอกเบี้ยเงินฝาก เงินฝากประจำ 6 เดือน 10 อันดับ
เขียนโดย เช็คราคา.คอม Money Guru

ช่องทางติดตาม Money Guru