รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

สิทธิพิเศษ เมื่อทำการผูกบัญชีกสิกรไทย เพื่อซื้อขาย และออมทอง

ข่าว 4 ต.ค. 65 307
สิทธิพิเศษ เมื่อทำการผูกบัญชีกสิกรไทย เพื่อซื้อขาย และออมทอง
เงื่อนไขสำหรับ GOLD NOW (ฮั่วเซ่งเฮง)
 1. ลูกค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมต้องได้รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย และผูกบัญชีเงินฝากดังกล่าวเพื่อใช้ทำธุรกรรมตัดบัญชีชำระราคาทองคำ กับ แอปพลิเคชัน Gold Now ของ บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด โดยต้องดำเนินการตามขั้นตอน ข้อกำหนด และเงื่อนไขของ บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด และทำการยืนยันตัวตนผ่าน K PLUS ให้ถูกต้องครบถ้วน
 2. โครงการนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าใหม่ที่มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Gold Now และเริ่มทำการซื้อ ขาย ออมทองคำครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชันในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
 3. จำนวนผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 1,500 สิทธิ สิทธิละ 100 บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 150,000 บาท โดยมีระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม 3 เดือน และจะแบ่งการรับสิทธิ์ในแต่ละเดือนดังนี้
  - เดือนที่ 1 ภายในวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2565 จำนวน 500 สิทธิ์แรก
  - เดือนที่ 2 ภายในวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 500 สิทธิ์แรก
  - เดือนที่ 3 ภายในวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 500 สิทธิ์แรก
 4. สำหรับลูกค้าที่ได้รับรางวัลในแต่ละเดือน บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด จะประกาศเลขที่บัญชีเงินฝาก และเบอร์โทรศัพท์ ให้ทราบผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.huasengheng.com/goldnowpayroll และโอนเงินรางวัลจำนวน 100 บาทเข้าบัญชีออม Now ภายในวันที่ดังนี้
 5. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 สำหรับลูกค้าที่ได้รับรางวัลในเดือนที่ 1
 6. วันที่ 15 ธันวาคม 2565 สำหรับลูกค้าที่ได้รับรางวัลในเดือนที่ 2
 7. วันที่ 15 มกราคม 2566 สำหรับที่ได้รับรางวัลในเดือนที่ 3
 8. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก และ / หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
 9. หากคณะกรรมการของบริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมรายใดมิได้ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีพฤติกรรมในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการของบริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเข้าร่วมกิจกรรมต่อไปและมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา และข้อตกลงของกิจกรรมตามความเหมาะสม
 10. การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการของบริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
 11. การให้รางวัลนี้ดำเนินการโดยบริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด ธนาคารไม่มีส่วนรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในบริการใด ๆ ที่ให้บริการโดย บริษัท ฮั่ว-เซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน กรุณาติดต่อผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Gold Now โทร 02-112-2288 โดยตรง
 12. บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือ เพิกถอนรายละเอียด เงื่อนไข และ / หรือสิทธิพิเศษในแคมเปญ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียง กันหรือเทียบเท่า โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขสำหรับ InterGOLD
 1. ฟรีค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย ทองคำ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2566
 2. รับเงินเพิ่มเข้าพอร์ททองคำ 100 บาท เมื่อผูกบัญชีเงินฝากกสิกรไทย และทำธุรกรรมตัดบัญชีเพื่อชำระราคาทองคำครั้งแรกสำเร็จกับ InterGOLD ผ่านบริการ Online Direct Debit (ODD) ของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ("ธนาคาร") ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565 แล้วเงินจะเพิ่มเข้าพอร์ททองคำของท่านในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
 3. การผูกบัญชีเงินฝากกสิกรไทย เพื่อใช้ทำธุรกรรมซื้อ-ขาย ทองคำ กับ InterGOLD ต้องดำเนินการตามขั้นตอน ข้อกำหนด และเงื่อนไขของผู้ให้บริการ InterGOLD และต้องทำการยืนยันตัวตนผ่าน K PLUS ให้ถูกต้องครบถ้วน
 4. จำกัด 1 สิทธิ / พอร์ททองคำ / บัญชีเงินฝากกสิกรไทย ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 5. ทองคำที่ซื้อต้องมีนำหนักขั้นต่ำ 1 บาททองคำขึ้นไป
 6. ระยะเวลาแคมเปญ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
 7. สิทธิพิเศษไม่สามารถแลก และ / หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
 8. การให้สิทธิพิเศษนี้ดำเนินการโดยบริษัท อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด ธนาคารไม่มีส่วนรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดย InterGOLD หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน กรุณาติดต่อผู้ให้บริการ InterGOLD โทร 02-222-0007 โดยตรง
 9. บริษัท อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือ เพิกถอนรายละเอียด เงื่อนไข และ / หรือสิทธิพิเศษในแคมเปญ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
เงื่อนไขสำหรับ Shining Gold
 1. ฟรีค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย ทองคำ เมื่อผูกบัญชีเงินฝากกสิกรไทย และทำธุรกรรมตัดบัญชีเพื่อชำระราคาทองคำครั้งแรกสำเร็จกับ Shining Gold ผ่านบริการ Online Direct Debit (ODD) ของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ("ธนาคาร")
 2. การผูกบัญชีเงินฝากกสิกรไทย เพื่อใช้ทำธุรกรรมซื้อ - ขาย ทองคำ กับ Shining Gold ต้องดำเนินการตามขั้นตอน ข้อกำหนด และเงื่อนไขของผู้ให้บริการ Shining Gold และต้องทำการยืนยันตัวตนผ่าน K PLUS ให้ถูกต้องครบถ้วน
 3. จำนวนเงินขั้นต่ำในการซื้อทองคำ คือ 500 บาทขึ้นไป
 4. ระยะเวลาแคมเปญ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
 5. สิทธิพิเศษไม่สามารถแลก และ / หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
 6. การให้สิทธิพิเศษนี้ดำเนินการโดยบริษัท ชายน์นิ่งโกลด์ จิวเวลรี่ จำกัด ธนาคารไม่มีส่วนรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในบริการใด ๆ ที่ให้บริการโดย Shining Gold หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน กรุณาติดต่อผู้ให้บริการ Shining Gold โทร 02-626-2222 ต่อ 100 โดยตรง
 7. บริษัท ชายน์นิ่งโกลด์ จิวเวลรี่ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือ เพิกถอนรายละเอียด เงื่อนไข และ / หรือสิทธิพิเศษในแคมเปญ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
ดูบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั้งหมดของธนาคารกสิกรไทย
 
ดูข่าว/อีเว้นท์เศรษฐกิจอื่นๆ ที่น่าสนใจ 
แท็กที่เกี่ยวข้อง ข่าวการเงิน 2565 บัญชีเงินฝากกสิกรไทย ออมทอง แอปพลิเคชันออมทอง GOLD NOW แอปพลิเคชัน Gold Now ฮั่วเซ่งเฮง Inter Gold Shining Gold

ข่าวและอีเว้นท์เศรษฐกิจล่าสุด


เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)