รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

อยากรวยต้องเรียน 'วิชาลงทุน' ทั้งมือใหม่-มืออาชีพ กลุ่มธนาคารกรุงเทพ จับมือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เอาใจนักศึกษายุคใหม่สนใจลงทุน

ข่าว 7 ก.ค. 65 604
ธนาคารกรุงเทพ แท็คทีม หลักทรัพย์บัวหลวง-กองทุนบัวหลวง ต่อยอดความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัว 2 วิชาเรียนเอาใจนักศึกษายุคใหม่ มธ.309 การลงทุนในหลักทรัพย์ แบบมืออาชีพ และ มธ.234 การลงทุนสำหรับมือใหม่ ปูทางสู่วิชาชีพด้านการเงิน-ลงทุน

นางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยจัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (บล.บัวหลวง) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด (บลจ.บัวหลวง) ได้พัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรรายวิชา มธ.309 การลงทุนในหลักทรัพย์แบบมืออาชีพ (3 หน่วยกิต) และกิจกรรมนอกชั้นเรียน มธ.234 การลงทุนสำหรับมือใหม่ (1 หน่วยกิต) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจและวิธีการลงทุนในตราสารรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงวิธีการวิเคราะห์การลงทุน เน้นให้ผู้เรียนได้ทดลองลงมือปฏิบัติจริงด้วยเครื่องมือลงทุนในยุคดิจิทัล และกิจกรรมที่เน้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Networking) โดยมีผู้บริหารจากธนาคารกรุงเทพ บล.บัวหลวง และบลจ.บัวหลวง เป็นผู้บรรยายตลอดรายวิชา ซึ่งนับเป็นความรู้และประสบการณ์ตรงในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพด้านการลงทุนจากสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนที่สามารถพัฒนาความรู้และทักษะไปสู่การประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้านการลงทุนในอนาคต

"กลุ่มธนาคารกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเสมือน "เพื่อนคู่คิด" ที่พัฒนาความร่วมมือและเกื้อกูลกันมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การสร้างสรรค์พื้นที่บ่มเพาะสตาร์ตอัปรุ่นใหม่ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมฝึกงาน การถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินให้แก่นักศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ ในโครงการ The Stock Master @University จนพัฒนามาถึงครั้งนี้ นับเป็นโอกาสดีที่กลุ่มธนาคารกรุงเทพ ในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศซึ่งมีบุคลากรที่เป็นมืออาชีพด้านการลงทุนสามารถนำศักยภาพมาต่อยอดเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการเงินการลงทุนให้แก่คนรุ่นใหม่ ซึ่งมีแนวโน้มความสนใจด้านการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันโลกการเงินและการลงทุนในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่แนวคิดการลงทุนใหม่ ๆ การพัฒนาตราสารที่มี ความซับซ้อน มีสินทรัพย์ลงทุนใหม่ อย่างสินทรัพย์ดิจิทัล ตลอดจนเครื่องมืออำนวยความสะดวกด้านการลงทุนรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในวิชาเรียนดังกล่าว จึงมั่นใจว่า ความร่วมมือกันในครั้งนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น" นางสาวพจณี กล่าว

ด้านนายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันกลุ่มนักศึกษาเริ่มให้ความสนใจการออมเงินผ่านการลงทุนมากขึ้นเห็นได้จากตัวเลขยอดเปิดบัญชีใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่จะมาจากกลุ่ม Generation X และ Baby Boomer ดังนั้น หลักทรัพย์บัวหลวง ในฐานะบริษัทในกลุ่มธนาคารกรุงเทพจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้ความรู้และปลูกฝังวินัยทางการเงินตลอดจนแนะนำการลงทุนและออมเงินในสินทรัพย์ทางการเงินที่มีอยู่หลากหลาย เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้พื้นฐานด้านการเงินและการลงทุนให้กับนักศึกษา พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงานด้านธุรกิจการเงินชั้นนำของประเทศไทย โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมหลักสูตรจะได้เรียนรู้ด้านการลงทุนตั้งแต่พื้นฐานหุ้น กองทุนรวม หุ้นกู้ และการวางแผนลงทุน ผ่านการถ่ายทอดความรู้จากมืออาชีพด้านการลงทุนจนสามารถนำความรู้ไปสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน เพื่อนำไปประกอบวิชาชีพในสายการเงินและการลงทุน

"เนื้อหาการเรียนรู้ในหลักสูตรนี้เข้มข้นมาก ๆ เพราะนอกจากจะได้เข้าใจและเรียนรู้เรื่องระบบเศรษฐกิจของไทยกับมืออาชีพจากสถาบันเงินชั้นนำแล้ว ผู้เรียนจะยังได้รู้จักวิธีการวางแผนการเงินเบื้องต้นไปจนถึงความรู้พื้นฐานการลงทุนในตลาดหุ้นไทยและตลาดการเงิน รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีอยู่หลากหลายประเภท ที่สำคัญยังได้ทดลองลงทุนเสมือนจริงด้วย ถือเป็นการติดอาวุธด้านการลงทุนแบบครบวงจร ซึ่งหลักสูตรนี้ก็ออกแบบมาตอบโจทย์ คนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจเรื่องการลงทุนอย่างแท้จริง" นายพิเชษฐ กล่าว

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ Head of Business Distribution บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด กล่าวว่า แม้การเงินและการลงทุนเป็นเรื่องที่อยู่รอบตัวในชีวิตประจำวัน แต่การมีความรู้ในเนื้อหาด้านทฤษฎีเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เข้าใจหลักการและแนวคิด เมื่อผสานรวมกับความรู้จากประสบการณ์ของ มืออาชีพในสายงานด้านการเงินและการลงทุนจะยิ่งทำให้นักศึกษาสามารถมองเห็นภาพได้อย่างครบถ้วนและชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมถึงอาจเป็นการจุดประกายความสนใจในวิชาชีพของแวดวงการเงิน การวางแผนทางการเงิน และการลงทุนต่อไป ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งวิชาชีพที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งยังเชื่อมั่นว่า หลักสูตรทั้ง 2 วิชาเรียนนี้จะช่วยเปิดโลกทัศน์ด้านการเงินในยุคปัจจุบัน อันเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาที่สนใจและต้องการทำงานในอาชีพนี้อย่างแน่นอน

รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ธรรมศาสตร์มุ่งเน้นให้ความสําคัญกับการพัฒนานักศึกษาด้วยองค์ความรู้ในภาคปฏิบัติ จึงเกิดความร่วมมือกับภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมในทุกเซคเตอร์ สําหรับด้านการเงินการลงทุน ก็ต้องขอบคุณธนาคารกรุงเทพที่ยกทีมผู้บริหารระดับสูงจากหลายบริษัทในเครือมาช่วยกันยกระดับความรู้ความสามารถให้นักศึกษาอย่างจริงจัง โดยมีส่วนร่วมกับธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบเนื้อหารายวิชา และที่สําคัญนักศึกษาที่สอบผ่านวิชานี้ก็จะมีโอกาสได้ไปสอบใบอนุญาตที่ปรึกษาด้านการลงทุนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ถือเป็นความร่วมมือที่สําคัญระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับธนาคารกรุงเทพ

รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเสริมว่า เนื่องจากคนรุ่นใหม่ไม่นิยมทํางานกับบริษัทใหญ่ ๆ ชอบทํากิจการส่วนตัวและอาชีพอิสระ ทําให้หนึ่งในทักษะที่สําคัญมาก ๆ คือ Financial Literacy หรือความสามารถทางการเงิน ทั้งการเงินส่วนบุคคล การบริหารสภาพคล่อง การจัดการความเสี่ยงการลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงย โดยใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทางการเงินใหม่ ๆ รวมทั้งสินทรัพย์ดิจิทัล ดังนั้น ธรรมศาสตร์จึงร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพในการพัฒนาความรู้และทักษะนี้ ทั้งในรูปแบบวิชาเรียน และกิจกรรมอื่น ๆ ให้กับนักศึกษา โดยเป้าหมายหลักก็คือ ทําให้นักศึกษามีความรู้และทักษะทางการเงินที่ครบเครื่อง ซึ่งจะติดตัวไปเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตและการทํางานได้อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต
 
ดูข่าว/อีเว้นท์เศรษฐกิจอื่นๆ ที่น่าสนใจ 
แท็กที่เกี่ยวข้อง วิชาลงทุน นักลงทุน ธนาคารกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักศึกษายุคใหม่สนใจลงทุน การลงทุน

ข่าวและอีเว้นท์เศรษฐกิจล่าสุด


เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)