รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

หุ้นกู้ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ข่าว 14 ม.ค. 65 688
หุ้นกู้ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565  หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 
จุดเด่น
 • Noble มีแบรนด์คอนโด บ้านจัดสรร และทาวเฮ้าส์ ที่หลากหลายและเป็นที่รู้จัก โดยคอนโดมีทำเลโครงการที่ดีในย่านใจกลางเมือง
 • ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีโครงการที่พัฒนาแล้วรวมทั้งสิ้น 54 โครงการ โดยมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่อยู่อาศัย ในรูปแบบที่หลากหลายอันได้แก่ ที่ดินเปล่า บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุดพักอาศัย ทั้งแนวราบและตึกสูง
 • Noble เคยออกหุ้นกู้มาแล้ว 17 ชุด ตั้งแต่ปี 2554** และมีประวัติชำระหนี้ที่ดีมาโดยตลอด
*ข้อมูลจาก https://www.noblehome.com ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
**ข้อมูลจาก https://www.thaibma.or.th ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
 
วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้เพื่อ
 
 1. เพื่อลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน
 2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
คำเตือนและความเสี่ยงที่สำคัญ
 • NOBLE อยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นวงจรขึ้นลง และมีการแข่งขันค่อนข้างสูง และอาจยังได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรค COVID-19 และภาวะเศรษฐกิจที่ฟิ้นตัวช้าโดยบริษัทฯ มีสัดส่วนลูกค้าต่างชาติ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ของลูกค้า ทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) ซึ่งมีข้อจำกัดด้านการเดินทาง ทำให้ไม่สามารถมาเยี่ยมชมโครงการและตรวจรับห้องได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ NOBLE
 • ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 NOBLE มีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย อยู่ในระดับ ค่อนข้างสูง ขณะที่อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็วและอัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพันอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำที่ 0.99 เท่า และ 0.13 เท่าตามลำดับ สะท้อนว่า NOBLE อาจมีความตึงตัวในด้านสภาพคล่องและการชำระภาระผูกพัน ทั้งนี้ NOBLE มีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย ที่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
 • หากหุ้นกู้มีการถูกปรับลดระดับความน่าเชื่อถือไป 2 ระดับ (ทำให้อันดับความน่าเชื่อถือไปอยู่ต่ำกว่า BBB-) จะทำให้หุ้นกู้อยู่ในกลุ่ม ต่ำกว่าระดับลงทุนได้
 • หากลูกค้าต้องการขายก่อนครบกำหนด ให้ติดต่อธนาคารพาณิชย์/บริษัทหลักทรัพย์เพื่อให้หาผู้ซื้อให้ (ธนาคาร/บล.อาจมิได้รับซื้อไว้เอง) แต่ตลาดอาจไม่มีสภาพคล่องซึ่งทำให้ขายไม่ได้ในทันที และ/หรือ อาจไม่ได้ราคาเท่ากับที่ซื้อมาหรือไม่ได้ราคาที่ต้องการ กรณีขายได้กำไร กำไรที่ได้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร
 • ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าขายหุ้นกู้ลดลง หรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยและความต้องการของตลาดในขณะนั้น หรืออาจจะไม่สามารถหาผู้ซื้อได้เลยก็ได้
 
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
เมื่อ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
เสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป
การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
 
ช่องทางการจองซื้อ : เปิดจองซื้อผ่านเว็บไซด์ K-My Invest
 

หมายเหตุ : การจองซื้อผ่านเว็บไซด์ K-My Invest สามารถจองซื้อตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเวลา 15.30 ของวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 (จองซื้อได้ 24 ชม. ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์) หรือตามดุลยพินิจของธนาคารฯ

เงื่อนไขการจองซื้อ : จะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยที่มีสัญชาติไทย และได้ลงทะเบียนฺพิสูจน์ตัวตนที่ระดับ IAL 2.3 แล้ว เช่น การลงทะเบียน NDID, การเปิดบัญชี K-eSaving, การสมัคร Line BK, และการทำแบบประเมิน CRR
 
เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ขอรับจองซื้อที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของธนาคารเฉพาะกรณี
 
 1. ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
 2. ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศหรือต่างประเทศเท่านั้น
ในกรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่บรรลุนิติภาวะแล้วโปรดดำเนินการจองซื้อผ่านทางเว็บไซต์ www.kasikornbank.com/kmyinvest ทั้งนี้ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิธีการจองซื้อ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
69-Pricing
Base Filing
69-Supplment
 
คำเตือน : กรุณาทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 
 
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง หุ้นกู้ หุ้นกู้โนเบิล หุ้นกู้บริษัทโนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ ลงทุน

ข่าวและอีเว้นท์เศรษฐกิจล่าสุด


เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)