รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

หุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565

ข่าว 20 ธ.ค. 64 737
หุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565
 
จุดเด่น
 • บริษัทฯ มีแบรนด์คอนโด บ้านจัดสรร และทาวเฮาส์ ที่หลากหลายและเป็นที่รู้จัก เช่น ATOLL, ARTALE, ASHTON, ELIO, IDEO MOBI, AIRI, IDEO Q เป็นต้น
 • บริษัทฯ มี market share จากยอดขายในคอนโด Unit เป็นอันดับหนึ่งมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2558 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจ
 • ภายใต้บริษัทย่อยอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจศูนย์ออกกำลังกาย (sport club) ธุรกิจการเป็นตัวแทนการซื้อขายห้องชุด ธุรกิจรับบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้กับนิติบุคคลบ้านจัดสรร และนิติบุคคลอาคารชุด
 • บริษัทฯ มี Backlog มูลค่ากว่า 13,201 ล้านบาท ซึ่งรองรับการเติบโตของบริษัทได้ 3 ปี (ภายในปี 2564 ANANDA คาดว่าจะเปิดตัวโครงการทั้งหมด 5 โครงการ มูลค่า 24,422 ล้านบาท)
 • บริษัทฯ เคยออกหุ้นกู้มาแล้ว 34 ชุด ตั้งแต่ปี 2556* และมีประวัติชำระหนี้ที่ดีมาโดยตลอด
หมายเหตุ : * ข้อมูลจาก https://www.thaibma.or.th ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
 
วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไป เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดในปี 2565
 
คำเตือนและความเสี่ยงที่สำคัญ
 • เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2564 ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างคอนโดมิเนียมแบรนด์ 'แอชตัน อโศก' ของ ANANDA มูลค่า 6,500 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ANANDA ได้ดำเนินการเรื่องอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว และ TRIS rating มองว่าคำพิพากษาของศาลปกครองกลางยังไม่ส่งกระทบต่อ rating ของ ANAN ในทันที และเห็นว่าสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทยังอยู่ในวิสัยที่สามารถบริหารจัดการได้
 • บริษัทฯ อยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นวงจรขึ้นลง และมีการแข่งขันค่อนข้างสูง และอาจยังได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 และภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอลง
 • บริษัทฯ ถูกปรับลดอันดับเครดิตองค์กรเป็น BBB- เนื่องจากอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อส่วนทุนที่สูงขึ้น และผลการดำเนินงานของบริษัทต่ำกว่าคาดการณ์จากสถานการณ์ COVID-19 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างเงินทุน โดยการลดภาระหนี้สินลง และอยู่ในระหว่างการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญและการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งคาดการณ์ว่าอัตราส่วนจะค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้นในปี 2565
 • หากบริษัทมีการถูกปรับลดระดับความน่าเชื่อถือไป 1 ระดับ จาก BBB- เป็นระดับที่ต่ำกว่า BBB- จะทำให้หุ้นกู้อยู่ในระดับที่ไม่น่าลงทุน
 • หากลูกค้าต้องการขายก่อนครบกำหนด ให้ติดต่อธนาคารพาณิชย์/บริษัทหลักทรัพย์เพื่อให้หาผู้ซื้อให้ (ธนาคาร/บล.อาจมิได้รับซื้อไว้เอง) แต่ตลาดอาจไม่มีสภาพคล่องซึ่งทำให้ขายไม่ได้ในทันที และ/หรือ อาจไม่ได้ราคาเท่ากับที่ซื้อมาหรือไม่ได้ราคาที่ต้องการ กรณีขายได้กำไร กำไรที่ได้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร
 • ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าขายหุ้นกู้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยและความต้องการของตลาดในขณะนั้น หรืออาจจะไม่สามารถหาผู้ซื้อได้เลยก็ได้
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
 
หมายเหตุ : การจองซื้อผ่านเว็บไซด์ K-My Invest สามารถจองซื้อตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเวลา 15.30 ของวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565
(จองซื้อได้ 24 ชม. ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์) หรือตามดุลยพินิจของธนาคารฯ
 
เงื่อนไขการจองซื้อ : จะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยที่มีสัญชาติไทย และได้ลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตนที่ระดับ IAL 2.3 แล้ว เช่น การลงทะเบียน NDID, การเปิดบัญชี K-eSaving, การสมัคร Line BK, และการทำแบบประเมิน CRR
 
เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ขอรับจองซื้อที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของธนาคารเฉพาะกรณี
 • ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าวและ
 • ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศหรือต่างประเทศเท่านั้น
ในกรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่บรรลุนิติภาวะแล้วโปรดดำเนินการจองซื้อผ่านทางเว็บไซต์ www.kasikornbank.com/kmyinvest ทั้งนี้ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิธีการจองซื้อและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
 
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่
หมายเหตุ : อยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนกับ ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เงื่อนไขการจัดจำหน่าย เป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2888-8888 กด 819
แท็กที่เกี่ยวข้อง หุ้นกู้ ลงทุน หุ้นกู้ บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์

ข่าวและอีเว้นท์เศรษฐกิจล่าสุด


เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)