รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

สมัครลงทุนแบบประจำตั้งแต่วันนี้ - 31 พ.ค. 60 กับ 5 กองทุนหุ้นที่ร่วมรายการ รับโปรฯ พิเศษ จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ข่าว 19 เม.ย. 60 2,593
สมัครลงทุนแบบประจำตั้งแต่วันนี้ - 31 พ.ค. 60 กับ 5 กองทุนหุ้น รับโปรฯ พิเศษ จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา


สมัครลงทุนแบบประจำเท่ากันทุกเดือน(Regular Saving Plan)
พร้อมรับโปรโมชั่นหน่วยลงทุน KFCASH สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สมัครลงทุนแบบประจำตั้งแต่วันนี้ - 31 พ.ค. 2560 ลงทุนเท่ากันทุกเดือน ต่อเนื่องตั้งแต่ มิ.ย. 2560 - พ.ค. 2561 ครบ 12 เดือน รับหน่วยลงทุน KFCASH 0.5% ของยอดเงินลงทุนสะสม
เลือกลงทุนกับ 5 กองทุนหุ้นเด่นที่ร่วมรายการ
สมัครวันนี้ - 31 พ.ค. 60
เงื่อนไข
  1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้สมัครใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ โดยเลือกลงทุนในกองทุนที่ร่วมรายการได้แก่ KFTSTAR-D, KFSEQ, KFSEQ-D, KFDYNAMIC, KFDNM-D เท่านั้น
  2. ผู้ลงทุนต้องสมัครใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำก่อนวันที่ 31 พ.ค. 2560 และกำหนดวันหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนเข้ากองทุนที่ร่วมรายการโดยเริ่มตั้งแต่ มิ.ย. 2560 ต่อเนื่องจนถึง พ.ค. 2561 ครบ 12 เดือน (กรณีที่ท่านทำรายการซื้อด้วยตนเอง หรือซื้อผ่านระบบ Internet เป็นการสม่ำเสมอทุกเดือน โดยไม่ได้สมัครใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำจะไม่ได้รับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้)
  3. ผู้ลงทุนสามารถสมัครใช้บริการลงทุนแบบประจำได้มากกว่า 1 กองทุน โดยลงทุนในแต่ละกองทุนด้วยจำนวนเงินลงทุนเท่ากันทุกเดือนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน จึงจะนับยอดรวมเป็นเงินลงทุนสุทธิสำหรับคำนวณโปรโมชั่น
  4. หากบริษัทไม่สามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ผู้ลงทุนระบุไว้ในใบสมัครใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำในเดือนใดเดือนหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนแบบประจำ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ถือว่าผิดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ จำนวนเงินลงทุนในกองทุนดังกล่าวจะไม่ถูกนำมารวมคำนวณในการรับโปรโมชั่นทั้งจำนวน
  5. หากมีรายการขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนที่สมัครใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ ในระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2560 - 31 พ.ค. 2561 ไม่ว่าเป็นจำนวนเงินเท่าใดก็ตาม จะถือว่าไม่มีสิทธิรับโปรโมชั่นในรายการส่งเสริมการขายนี้ทั้งจำนวนที่ลงทุนตามแผนการลงทุนนั้น
  6. หน่วยลงทุนสุทธิที่ได้รับสิทธิจากรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วจะไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในระหว่าง มิ.ย. 2560 - พ.ค. 2561 อีก
  7. ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทมากกว่า 1 บัญชีบริษัทจะพิจารณายอดเงินลงทุนของแต่ละบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนแยกกันในการรับสิทธิส่งเสริมการขาย
  8. บริษัทจะทำการซื้อหน่วยลงทุน KFCASH ตามเงื่อนไขการลงทุนและการรับสิทธิให้กับผู้ลงทุนภายในวันที่ 31 ก.ค. 2561 โดยมีมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการซื้อ
  9. ค่าใช้จ่ายในรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น ไม่เกี่ยวข้องหรือเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายกองทุนแต่อย่างใด
  10. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2657-5757
แท็กที่เกี่ยวข้อง กองทุนรวม หุ้นเด่น ลงทุน กรุงศรีอยุธยา โปรโมชั่น กองทุนรวม หุ้นเด่น ลงทุน กรุงศรีอยุธยา โปรโมชั่น กองทุนรวม หุ้นเด่น ลงทุน กรุงศรีอยุธยา โปรโมชั่น

ข่าวและอีเว้นท์เศรษฐกิจล่าสุด
SC Asset คว้าโอกาสจาก Cryptocurrency จับมือ Zipmex แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำของประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซื้อบ้าน คอนโดผ่าน 5 สกุลเงินดิจิทัล
บัวหลวงเวนเจอร์ส จับมือ กรุงศรี ฟินโนเวต ลงทุนฟินเทคฝีมือคนไทย ปิดดีลระดมทุนรอบ Series A หนุนแพลตฟอร์ม "PEAK"
"กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์" ชูประกันอะไหล่ "กรุงศรี ออโต้ โพรเทค" รุกเซ็กเมนต์ บิ๊ก ไบค์ เสริมแกร่งสู่แบรนด์โบรคเกอร์ประกันภัยยานยนต์ครบวงจร
กสิกรไทยชี้จุดเปลี่ยนเกมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ไทย จาก 4 ประสาน เฮลธ์เทค การแพทย์จีโนมิกส์ นโยบายรัฐ และการลงทุนเอกชน ส่งไทยเป็น Medical Hub ยั่งยืน