รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

งานแถลงข่าวเปิดตัว "กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้"

ข่าว 18 ม.ค. 60 3,007
งานแถลงข่าวเปิดตัว "กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้"


เจาะลึกทิศทางการลงทุนปี 2017 เปิดตัว "กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้" มองหุ้นไทยดี เน้นลงทุนหุ้นพื้นฐานดี มีปันผล ศักยภาพเติบโต
"ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล" โชว์ AUM เติบโตเกินเป้าหมาย AUM สิ้นปี 59 โต 35% อยู่ที่ 112,000 ล้านบาท เปิดแผนธุรกิจปี 2560 ชู 2 ธุรกิจ "กองทุนรวม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ" เน้นสร้างผลงานและบริการเทคโนโลยีตอบรับนักลงทุนรุ่นใหม่

นายจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด
นายจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2559 ที่ผ่านมาว่าบริษัทมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวม 112,006 ล้านบาท เติบโตกว่า 35% เพิ่มขึ้น 29,546 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2558 ทั้งนี้เป็นผลมาจากการยังรักษามาตรฐานและบริหารผลการดำเนินงานของกองทุนในภาพรวมได้เป็นที่น่าพอใจ และเน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงต่อความต้องการของนักลงทุน และเหมาะสมกับภาวะการลงทุน
ตลอดช่วงปี 2559 บริษัทเน้นในสองธุรกิจหลักคือ ธุรกิจกองทุนรวม และธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งสองธุรกิจนี้มีจุดเด่นที่แตกต่างกัน แต่ขณะเดียวกันสามารถที่จะผสาน และสนับสนุนธุรกิจซึ่งกันและกันผ่านกลยุทธ์การวางแผนการขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง (Cross selling products)
ธุรกิจกองทุนรวม (Mutual Fund Business)
 • ในปี 2559 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายในการบริหารอยู่ที่ 63,822 ล้านบาท หรือเติบโต 20% จาก 53,297 ล้านบาทในปี 2558 โดยอยู่ในลำดับที่ 11 ของอุตสาหกรรมกองทุนรวม
 • เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่เหมาะสมกับภาวะการลงทุนโดยเฉพาะกลุ่มกองทุนที่เน้นสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอจากกระแสรายได้ของธุรกิจ (Income Fund Focus)
  - กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม (CIMB-PRINCIPAL iDAILY)
  - กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส (CIMB-PRINCIPAL DPLUS)
  - กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม (CIMB-PRINCIPAL iFIXED)
  - กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม (CIMB-PRINCIPAL SIF)
  - กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม (CIMB-PRINCIPAL iPROP)
ธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund Business)
 • ในปี 2559 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายในการบริหารอยู่ที่ 49,975 ล้านบาท หรือเติบโต 65% จาก 28,838 ล้านบาทในปี 2558 โดยอยู่ในลำดับที่ 8 ของอุตสาหกรรมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • จำนวนลูกค้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนนายจ้าง 667 บริษัทและสมาชิก 124,450 ราย
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสมดุลตามอายุ (Target Date Provident Fund) เติบโต 232% โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 2,213 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 20 ธันวาคม 2559) ทั้งนี้ บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เป็นบริษัทจัดการแรก และแห่งเดียวที่นำเสนอกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสมดุลตามอายุ (Target Date Provident Fund) ในอุตสาหกรรมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อนำเสนอบริการกองทุนทางเลือกสำหรับการลงทุนเพื่อเกษียณอายุของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำหรับในปี 2560 เรายังคงมุ่งเน้นการให้ความสำคัญในการรักษามาตรฐานการบริหารกองทุนให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับลูกค้าซึ่งการบริหารกองทุนถือเป็นหัวใจหลักของธุรกิจบริหารจัดการกองทุน การนำเสนอนวัตกรรมการลงทุนผ่านผลิตภัณฑ์กองทุนรวม รวมถึงการขยายฐานพันธมิตรธุรกิจและฐานลูกค้าจากทั้งสองธุรกิจคือ ธุรกิจกองทุนรวมและธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทมีแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อเสริมการให้บริการ (Digital Platform) เรามองว่าการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมบริการใหม่ๆ จะต้องเอื้อประโยชน์และให้สอดคล้องกับเทรนด์การใช้ชีวิตของนักลงทุนรุ่นใหม่ในโลกยุคดิจิทัล และการวางแผนการขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง (Cross selling products) เช่น Provident Fund to RMF และการนำเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนรวมให้กับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผ่านการจัดพอร์ตการลงทุน CIMB-PRINCIAPL Asset Allocation Model เพื่อเป็นทางเลือกการลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับลูกค้าโดยรวมของบริษัท
"โดยบริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารไว้ที่ 138,000 ล้านบาทหรือประมาณ 23% ในปี 2560  เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว" นายจุมพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว

นายวิน พรหมแพทย์, CFA ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด
นายวิน พรหมแพทย์, CFA ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด  เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดหุ้นไทยในปี 2560 มีแนวโน้มที่ดีเมื่อเทียบกับช่วง 2 - 3 ปีก่อนที่มีปัจจัยลบจากภายในและภายนอกประเทศเข้ามากระทบความเชื่อมั่นการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดย บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล มีมุมมองเชิงบวกต่อภาวะตลาดหุ้นไทยในปีนี้และประเมินว่าดัชนีมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น ภายหลังจากที่ในปี 2559 ดัชนีได้ปรับเพิ่มขึ้นแล้วประมาณ 20%
โดยปัจจัยบวกที่จะเป็นแรงสนับสนุนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อีกในปีนี้มาจากการคาดการณ์อัตรา GDP จะเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ 3.2% - 3.5% ซึ่งเป็นผลจากภาครัฐเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมกว่า 5 แสนล้านบาท การฟื้นตัวของกำลังซื้อในประเทศตลอดจนภาคการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเติบโตได้ดี ในขณะที่ค่าเงินบาทถือว่ามีเสถียรภาพกว่าเงินตราสกุลอื่นๆ ในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ อัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งจะส่งผลให้การลงทุนในหุ้นปันผลมีความน่าสนใจจากผลตอบแทนที่อยู่ในระดับสูง มุมมองด้านสถานการณ์การเมืองที่มีเสถียรภาพและคาดว่าจะสามารถจัดการเลือกตั้งได้ภายในปลายปี 2560 หรือต้นปี 2561 ตามโรดแม็ปที่วางไว้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุนต่างชาติ
ในภาพรวมตลาดหุ้นไทยคาดการณ์การเติบโตของกำไรตลาดหุ้นไทย (EPS Growth) ปี 2560 จะอยู่ที่ 12% (ที่มา Bloomberg, ธันวาคม 2559) ส่วนแรงขายหุ้นจากนักลงทุนต่างชาติน่าจะมีไม่มากแล้ว หลังจากที่สัดส่วนการลงทุนของต่างชาติในตลาดหุ้นไทยปรับลดลงอย่างต่อเนื่องนับจากปี 2555 จากเดิมเคยมีสัดส่วนสูงสุดที่ 36% ปัจจุบันเหลืออยู่ที่ 29% ซึ่งต่ำที่สุดในรอบ 12 ปี อย่างไรก็ตาม จากการที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวขึ้นประมาณ 20% ในปีที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นหนึ่งในตลาดหุ้นจากทั่วโลกที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุด จึงประเมินว่าการเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้นในปีนี้มีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นแต่ค่อนข้างจำกัด โดยปัจจุบัน Valuation (มูลค่า) ของหุ้นไทย ณ ปัจจุบันซื้อขายที่ค่า Forward PE ประมาณ 14 เท่า ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 5 ปีย้อนหลังเล็กน้อย แต่เมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคนี้ก็ยังถือว่าต่ำกว่า ดังนั้น โอกาสของตลาดหุ้นไทยยังถือว่าน่าสนใจ (ที่มา Bloomberg, ธันวาคม 2559)
จากการประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยถึงแม้ว่ามีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่อาจจะมีความผันผวนเป็นระยะ จึงแนะนำการให้ลงทุนสำหรับตลาดหุ้นไทยในปีนี้ภายใต้ธีม "Smart Dividend" โดยทีมผู้จัดการกองทุนหุ้นไทยมีการกำหนดกระบวนการคัดเลือกลงทุนเพื่อให้ได้หุ้นคุณภาพ 3 ประการคือ
 1. อัตราเงินปันผลดี
 2. ศักยภาพเติบโต
 3. บรรษัทภิบาลดี
จากเกณฑ์การคัดเลือกทีมผู้จัดการกองทุนได้จัดทำพอร์ตจำลอง Back Test Model พบว่าพอร์ตจำลองสามารถสร้างผลตอบแทน 5 ปีย้อนหลังได้ถึง 113.8% สูงกว่าเมื่อเทียบกับ SET100 อยู่ที่ 81.7% เรามองว่าการเลือกลงทุนในหุ้นปันผลสูงและมีศักยภาพเติบโตนั้นสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าและมีความผันผวนต่ำกว่าอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง นายวินกล่าว
บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จึงเตรียมเปิดขาย IPO กองทุนใหม่ "กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้" ในวันที่ 19 - 27 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุนที่มีขนาดกองทุน 3,000 ล้านบาท ราคาเสนอขาย IPO ที่ 10 บาทต่อหน่วย ค่าธรรมเนียมการซื้อ 1% ของมูลค่าหน่วยลงทุน เงินลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท และจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประมาณปีละ 2 ครั้ง
โดยกองทุนดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่เน้นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานและแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจที่ดีหรือเป็นบริษัทที่มีประวัติการจ่ายปันผลที่ดีและอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ กองทุนฯ อาจพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) รวมถึงตราสารอื่นๆ หรือหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ โดยมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่า 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในช่วงการเปิดเสนอขายครั้งแรกของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ (CIMB-PRINCIPAL TDIF) สำหรับนักลงทุนที่ทำรายการซื้อผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ทางธนาคารจัดโปรโมชั่นพิเศษโดยเงินลงทุนสุทธิตั้งแต่ 1 - 4 ล้านบาทรับหน่วยลงทุน CIMB-PRINCIPAL TREASURY มูลค่า 300 บาทต่อยอดลงทุนทุกๆ 1 ล้านบาท และยอดเงินลงทุนสุทธิตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปรับหน่วยลงทุน CIMB-PRINCIPAL TREASURY มูลค่า 300 บาทต่อยอดลงทุนทุกๆ 1 ล้านบาท สามารถขอหนังสือชี้ชวนและรายละเอียดเงื่อนไขโปรโมชั่นได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 02-686-9595 www.cimb-principal.co.th
บรรยากาศเพิ่มเติมในงานแถลงข่าว

พิธีกรกล่าวเปิดงาน พร้อมเชิญผู้บริหารกล่าวเปิดตัว "กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้"

คุณวิน พรหมแพทย์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากหลายสำนัก
แท็กที่เกี่ยวข้อง เปิดตัว กองทุนเปิด กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ลงทุน เปิดตัว กองทุนเปิด กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ลงทุน เปิดตัว กองทุนเปิด กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ลงทุน

ข่าวและอีเว้นท์เศรษฐกิจล่าสุด
SC Asset คว้าโอกาสจาก Cryptocurrency จับมือ Zipmex แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำของประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซื้อบ้าน คอนโดผ่าน 5 สกุลเงินดิจิทัล
บัวหลวงเวนเจอร์ส จับมือ กรุงศรี ฟินโนเวต ลงทุนฟินเทคฝีมือคนไทย ปิดดีลระดมทุนรอบ Series A หนุนแพลตฟอร์ม "PEAK"
"กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์" ชูประกันอะไหล่ "กรุงศรี ออโต้ โพรเทค" รุกเซ็กเมนต์ บิ๊ก ไบค์ เสริมแกร่งสู่แบรนด์โบรคเกอร์ประกันภัยยานยนต์ครบวงจร
กสิกรไทยชี้จุดเปลี่ยนเกมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ไทย จาก 4 ประสาน เฮลธ์เทค การแพทย์จีโนมิกส์ นโยบายรัฐ และการลงทุนเอกชน ส่งไทยเป็น Medical Hub ยั่งยืน