หุ้นกู้มีประกันของบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566

icon 23 พ.ค. 66 icon 1,575
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566
บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้มีประกันชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกําหนดได้  ในนาม "หุ้นกู้มีประกันของบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566" 
 
ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกําหนดได้ ("หุ้นกู้")  อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ6.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
 
จํานวนที่เสนอขายไม่เกิน 500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 500,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สํารองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจํานวนไม่เกิน 500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 500,000,000 บาท จํานวนที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000,000 บาท
 
เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน)
 
ระยะเวลาการจองซื้อหุ้น : ระหว่างวันที่ 24 - 26 และ 29 พฤษภาคม 2566 
 
ติดต่อจองซื้อได้ที่ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด โทร. 02 680 1111, 02 680 1000
 
เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อ
 
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566
 
ข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดของหุ้นกู้
ประเภทตราสาร
 • หุ้นกู้มีประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การเสนอขาย
 • เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน)
วันเสนอขาย (ระยะเวลาการจองซื้อหุ้น)
 • ระหว่างวันที่ 24 - 26 และ 29 พฤษภาคม 2566
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
 • 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
 • 1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ 
อายุหุ้นกู้
 • หุ้นกู้อายุ 2 ปี 6 เดือน
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
 • ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกําหนดได้
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด 
นายทะเบียนหุ้นกู้
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด 
ที่ปรึกษาทางการเงิน
 • บริษัท แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด 
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
 • อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "BB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้

สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด โทร. 02 680 1111, 02 680 1000
 
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
แท็กที่เกี่ยวข้อง หุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงทุนหุ้นกู้ ลงทุนหุ้นกู้ 2566 ตราสารหนี้ออกใหม่ 2566 หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้มีประกันของบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
Economy Guru
เขียนโดย ชนานาถ จินตกสิกรรม Economy Guru

พูดคุยกับกูรูได้ที่icon gotop

เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)