รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

หุ้นกู้ดิจิทัลของ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565

11 ก.ค. 65 781
หุ้นกู้ดิจิทัลของ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)  เสนอขายหุ้นกู้ดิจิทัล ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ในนาม "หุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565"
 
 • หุ้นกู้ดิจิทัลของ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2568 (SCGP256A) ("หุ้นกู้")  อายุ 2 ปี 10 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.80 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ 
เสนอขายให้แก่บุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (มิใช่ผู้เยาว์) ซึ่งเป็นผู้ถือสัญชาติไทยเพียงสัญชาติเดียว และมีภูมิลำเนา และถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 
จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวนรวมไม่เกิน 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000,000 บาท
 
จำนวนจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 10 หน่วย หรือ 10,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 10 หน่วย หรือ 10,000 บาท 
 
จองซื้อหุ้นกู้จำนวนสูงสุดไม่เกิน 25,000 หน่วย หรือ 25,000,000 บาทต่อราย
 
โดยการจองซื้อหุ้นกู้ดิจิทัลนี้จะทำในวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น และการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ตลอดจนการโอนหุ้นกู้ ที่ฝากไว้ในบัญชี Wallet Scripless จะทำผ่านระบบดิจิทัลในวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ ภายใต้ โครงการออกหุ้นกู้ (Medium-Term Note Program: "MTN") ปี พ.ศ. 2565 วงเงินรวม 40,000,000,000 บาท (หรือในวงเงินที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ตามที่ระบุในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT) ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ("โครงการ") (โครงการ MTN 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565)
 
ระยะเวลาเสนอขาย : วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
 
ติดต่อจองซื้อได้ที่ :
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อ
 
หุ้นกู้ดิจิทัลของ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565
 
ข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดของหุ้นกู้
ประเภทตราสาร
 • หุ้นกู้ดิจิทัล ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การเสนอขาย
 • บุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (มิใช่ผู้เยาว์) ซึ่งเป็นผู้ถือสัญชาติไทยเพียงสัญชาติเดียว และมีภูมิลำเนา และถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
วันเสนอขาย
 • วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (ถึงเวลา 15.00 น.) 
จำนวน และมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย
 • มีจำนวนรวมไม่เกิน 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
 • 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
 • 1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.80 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ 
อายุหุ้นกู้
 • อายุ 2 ปี 10 เดือน
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
 • ไม่มี
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
นายทะเบียนหุ้นกู้
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
 • "A+(tha)" โดย บริษัท ฟิทช์เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้

สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
แท็กที่เกี่ยวข้อง ลงทุนหุ้นกู้ หุ้นกู้ดิจิทัล หุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ไม่มีประกัน หุ้นกู้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เขียนโดย ชนานาถ จินตกสิกรรม Economy Guru

ช่องทางติดตาม Economy Guruเว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)