รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

หุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 และชุดที่ 2

21 ม.ค. 65 740
หุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 และชุดที่ 2
 

หุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 และชุดที่ 2

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 และชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
หุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 หุ้นกู้มีอายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี  จำนวนเสนอขายไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,000,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
หุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 หุ้นกู้มีอายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.40 ต่อปี  จำนวนเสนอขายไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 4,000,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ 
โดยเสนอขายในกรณีทั่วไปต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน
ระยะเวลาเสนอขาย : วันที่ 11 - 13 มกราคม พ.ศ. 2565
ติดต่อจองซื้อได้ที่
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2111-1111
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2888-8888
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2626-7777
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 0-2680-1111
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด โทร. 0-2695-5555
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2009-8888
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2351-1800 กด 1
เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อ

หุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 และชุดที่ 2

ข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดของหุ้นกู้
ประเภทตราสาร หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวม 2 ชุด
การเสนอขาย
 • ผู้ลงทุนทั่วไป
 • ผู้ลงทุนสถาบัน
วันเสนอขาย
 • วันที่ 11 - 13 มกราคม พ.ศ. 2565
จำนวนและมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย
 • หุ้นกู้ที่เสนอขายทั้ง 2 ชุด มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000,000 บาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 บาท รวมจำนวนเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
 • 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
 • 1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
 • ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.40 ต่อปี
อายุหุ้นกู้
 • ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน
 • ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
 • ไม่มี
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "BBB-" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้
สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2111-1111
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2888-8888
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2626-7777
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 0-2680-1111
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด โทร. 0-2695-5555
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2009-8888
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2351-1800 กด 1
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
แท็กที่เกี่ยวข้อง หุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ไม่มีประกัน นักลงทุน ลงทุน
เขียนโดย สินีนาฏ มากทองหลาง Economy Guru

ช่องทางติดตาม Economy Guruเว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)