สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ออกรถใหม่ NETA V ที่โชว์รูม V Group Cars ผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือน + รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16%

icon 15 พ.ค. 67 icon 145
ระยะเวลา 15 พ.ค. 31 ต.ค. 67

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ที่โชว์รูม NETA ในเครือ V Group Cars

ออกรถใหม่ NETA V ที่โชว์รูม V Group Cars
ผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือน + รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16%
สิทธิพิเศษ 1 » ผ่อนชำระ 0% + รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3%
• ค่าจองรถ มูลค่า 5,000 บาทขึ้นไป
• ค่าดาวน์รถ มูลค่า 30,000 บาทขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
☑ ไม่ต้องใช้คะแนนแลก! แค่มียอดผ่อนชำระต่อเซลส์สลิปผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ที่ศูนย์บริการที่ร่วมรายการผ่อนชำระ
ยอดผ่อนชำระ / เซลส์สลิป
(บาท)
ต่อที่ 1 : รายการผ่อนชำระ
รับเครดิตเงินคืน 3%
(ไม่ต้องใช้คะแนนแลก)
5,000 - 9,999 100
10,000 - 29,999 300
30,000 - 49,999 800
50,000 บาท 1,500
- ลงทะเบียนผ่านช่องทาง SMS หรือ Website ภายในวันที่ทำรายการผ่อนชำระ เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่น
- *รายการนี้สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนทุกประเภทจากยอดใช้จ่าย กรณีที่มีคะแนนเข้าบัญชีบัตรฯ สมาชิกไม่สามารถใช้คะแนนนั้นได้ โดยคะแนนจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯในวันที่สมาชิกได้รับเครดิตเงินคืน หากไม่สามารถหักคะแนนคืนได้ เคทีซีจะไม่ให้เครดิตเงินคืนตามรายการนี้ทั้งจำนวน*
- รับเครดิตเงินคืนตามโปรโมชั่นภายใน 60 วัน นับจากวันที่ทำรายการผ่อนชำระและลงทะเบียนตามเงื่อนไขโปรโมชั่น

สิทธิพิเศษ 2 » ชำระเต็มจำนวน หรือ ผ่อนชำระ แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 13%
- รายการใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แลกรับส่วนลด 130 บาท
- เฉพาะบัตรเครดิต KTC ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้
- ลงทะเบียนผ่านช่องทาง SMS หรือ Website ภายในวันที่ทำรายการผ่อนชำระ เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่น
- จำกัดการแลกคะแนนสูงสุดไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป

สาขาที่ร่วมรายการ
โชว์รูมรถยนต์ NETA ในเครือ V Group Cars จำนวนทั้งหมด 7 สาขา ประกอบด้วย
1. สาขา โพธิ์แก้ว-นวมินทร์
2. สาขา อุบลราชธานี
3. สาขา ศรีสะเกษ
4. สาขา นครสวรรค์
5. สาขา พิษณุโลก
6. สาขา สุราษฎร์ธานี
7. สาขา สมุย (สุราษฎร์ธานี)
ระยะเวลาโปรโมชัน : วันนี้ - 31 ต.ค. 67

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
เงื่อนไขรายการ “รับเครดิตเงินคืน (ตาม Tier)” เมื่อมียอดผ่อนชำระกับบัตร KTC 0%
 • รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่ผ่อนชำระด้วยบัตรฯ ในอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% (“รายการผ่อนชำระ 0%”) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 15 พ.ค. 67 - 31 ต.ค. 67 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมรายการ โดยพิมพ์ VGF วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก และเครื่องหมาย # ตามด้วยยอดผ่อนชำระ ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ktc.promo/ 1 ครั้งต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ที่จะใช้ร่วมรายการ โดยต้องลงทะเบียนภายในวันที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้น และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 • กรณีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนที่สำเร็จในครั้งแรกเท่านั้น
 • สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ โดยคำนวณจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ดังนี้
  รับเครดิตเงินคืน เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในรายการผ่อนชำระ 0% ต่อเซลส์สลิป
  100 บาท 5,000 - 9,999 บาท
  300 บาท 10,000 - 29,999 บาท
  800 บาท 30,000 - 49,999 บาท
  1,500 บาท 50,000 บาทขึ้นไป
 • เคทีซีจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายเต็มจำนวนก่อนการแบ่งเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือนของทุกเซลส์สลิป ภายใต้หมายเลขบัตรฯ เดียวกัน และจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ภายใน 60 วัน ภายหลังวันสิ้นสุดของเดือนที่มียอดใช้จ่าย
 • กรณีสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้
 • สงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนทุกประเภท สำหรับยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันที่สมาชิกได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่เครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ ให้แก่สมาชิกที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประจำตัวประชาชน ตรงกับที่ระบุบนบัตรฯ ที่สมาชิกใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสด บริการผ่อนชำระกับบัตร KTC ทาง KTC PHONE/KTC Mobile/KTC Online ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
เงื่อนไขบริการผ่อนชำระกับบัตร KTC 0%
 • รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตร KTC (“สมาชิก”) ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในระหว่างวันที่ 15 พ.ค. 67 - 31 ต.ค. 67  (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE  และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะการผ่อนชำระค่าสินค้า/บริการที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 • เงื่อนไขรายการ “ใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน”
 • รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนน KTC FOREVER (“คะแนน”) และใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ณ  ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 15 พ.ค. 67 - 31 ต.ค. 67  (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC – ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท, KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • สมาชิกจะต้องลงทะเบียน โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ VGN เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักและเครื่องหมาย # ตามด้วยจำนวนคะแนนที่ต้องการแลกส่งมาที่ 0613845000 (ค่าบริการ SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย) หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://www.ktc.co.th/promotion/gas-auto/car-dealer/neta-v ภายในวันที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันจากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 • กรณีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนที่สำเร็จในครั้งแรกเท่านั้น
 • กรณีสมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ มากกว่า 1 บัตร เคทีซีจะพิจารณายอดใช้จ่ายแยกเป็นรายบัตรฯ เพื่อคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ
 • หากสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้
 • สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป สามารถใช้คะแนน [จำนวน 1,000 คะแนน] แลกรับเครดิตเงินคืนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • การคำนวณจำนวนคะแนนเพื่อแลกรับสิทธิ์ตามรายการนี้ หากยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปมีเศษสตางค์ เคทีซีจะปัดเศษขึ้นเป็นหน่วยบาท
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้น และไม่สามารถแยกยอดใช้จ่ายเป็นหลายเซลส์สลิปเพื่อรับสิทธิ์ตามรายการนี้ได้
 • เคทีซีจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจาก [วันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน] ทั้งนี้ เคทีซีจะคำนวณยอดใช้จ่ายนับจากวันแรกที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จจนถึงวันสุดท้ายของเดือน/รายการ (แล้วแต่กรณี)
เงื่อนไขกลางรายการส่งเสริมการขาย
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 • เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 • เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 หรือ https://www.ktc.co.th/
ดูบัตรเครดิต KTC ทั้งหมด
แท็กที่เกี่ยวข้อง ข่าวโปรโมชันบัตรเครดิต KTC 2567
พูดคุยกับกูรูได้ที่


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำเว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)