สิทธิพิเศษบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ รับเครดิตเงินคืน เมื่อใช้จ่ายที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง

icon 19 เม.ย. 67 icon 376
ระยะเวลา 01 มี.ค. 31 ธ.ค. 67
สิทธิพิเศษบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ณ รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง
สิทธิพิเศษ 1 รับเครดิตเงินคืน 15 บาท เมื่อแตะจ่าย EMV Contactless สะสมครบทุก 300 บาท/เดือน
(จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 30 บาท/ท่าน/เดือน และจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน)
: SMS ลงทะเบียนรับสิทธิครั้งเดียวตลอดรายการ พิมพ์ CMRT ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16
หลักส่งมาที่ 4545666 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)
สิทธิพิเศษ 2 รับเครดิตเงินคืน 50 บาท เมื่อรูดจ่ายที่ห้องออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป และแลกใช้คะแนนสะสม Thank You Rewards 388 คะแนน
: SMS ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนในวันที่ทำรายการ พิมพ์ BMRT*หมายเลขบัตรเครดิต 8 หลักท้าย*ยอดใช้จ่าย (ไม่ใส่จุดทศนิยม) ส่งมาที่ 4545666 (ค่าบริการ 3 บาท/ครั้ง)
ระยะเวลาโปรโมชัน : วันนี้ - 31 ธ.ค. 67

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืน 15 บาท (ไม่ใช้คะแนนสะสม)
 • • สิทธิพิเศษบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เมื่อใช้จ่ายที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง ระหว่างวันที่   1 มีนาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567
 • • รับเครดิตเงินคืน 15 บาท เมื่อแตะจ่าย EMV Contactless สะสมครบทุก 300 บาท/เดือน (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 30 บาท/ท่าน/เดือน และจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน)
 • • ผู้ถือบัตรที่ประสงค์จะรับเครดิตเงินคืน 15 บาท ต้องลงทะเบียนทาง SMS พิมพ์ CMRT ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4545666 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) SMS ครั้งเดียวตลอดรายการ
 • • ธนาคารจะคำนวณเครดิตเงินคืน เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์ โดยจะคำนวณเงินคืนตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียนจนจบโครงการ (ไม่คำนวณย้อนหลัง)
 • • ท่านจะได้รับ SMS แจ้งผลการร่วมรายการ และธนาคารจะทำการเครดิตเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตของของท่าน ภายใน 60 วัน หลังจากเดือนที่ลงทะเบียน โดยจะนำเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไปลดยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตเท่านั้น ทั้งนี้เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตดังกล่าวไม่สามารถโอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้  ธนาคารขอสงวนสิทธิในการให้เครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิกไม่ผิดเงื่อนไขใดๆ ในการใช้บัตร และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการให้เครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
 • • บัตรเครดิตที่ร่วมรายการต้องเป็นบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารกรุงเทพ ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม และคงสภาพปกติและไม่ผิดเงื่อนไขใดๆ ในการใช้บัตรเครดิต ยกเว้น บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์, บัตรเครดิตอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ธนาคารกรุงเทพ และบัตร Corporate / Purchasing
เงื่อนไขสิทธิพิเศษ 2: รับเครดิตเงินคืน 50 บาท (แลกคะแนนสะสม)
 • สิทธิพิเศษบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เมื่อใช้จ่ายที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง ระหว่างวันที่   1 มีนาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567
 • รับเครดิตเงินคืน 50 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ห้องออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป และแลกใช้คะแนนสะสม Thank You Rewards 388 คะแนน (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
 • ผู้ถือบัตรที่ประสงค์จะแลกคะแนนสะสม Thank You Rewards เพื่อรับเครดิตเงินคืน ต้องลงทะเบียนทาง SMS พิมพ์ BMRT*ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 8 หลักท้าย*ยอดใช้จ่าย (ไม่ใส่จุดทศนิยม) ส่งมาที่ 4545666 (ค่าบริการ SMS ครั้งละ 3 บาท) SMS ทุกครั้งในวันที่ทำรายการใช้จ่ายที่ท่านต้องการแลกคะแนนสะสม Thank You Rewards 
 • ธนาคารจะคำนวณเฉพาะเซลส์สลิปที่ลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือบัตรสามารถใช้คะแนนสะสม Thank You Rewards เท่าที่มีอยู่ในระบบเท่านั้น หากมีคะแนนสะสม Thank You Rewards ไม่เพียงพอ ระบบจะไม่ทำการแลกคะแนนสะสมเพียงบางส่วน ตรวจสอบคะแนนสะสมได้เองที่โมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ หรือ ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต (Statement) หรือศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ โทร. 0 2638 4000 กด 1522
 • หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการลงทะเบียนแลกคะแนนสะสม Thank You Rewards ต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้กับบริการบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ โทร. 0 2638 4000 ต่อ 105
 • ท่านจะได้รับ SMS แจ้งผลการร่วมรายการ และธนาคารจะทำการเครดิตเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตของของท่าน ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ลงทะเบียน โดยจะนำเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไปลดยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตเท่านั้น ทั้งนี้เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตดังกล่าวไม่สามารถโอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้  ธนาคารขอสงวนสิทธิในการให้เครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิกไม่ผิดเงื่อนไขใดๆ ในการใช้บัตร และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการให้เครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
 • ขอสงวนสิทธิบัตรเครดิตที่ร่วมรายการต้องเป็นบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารกรุงเทพ เฉพาะบัตรหลักที่มีคะแนนสะสม Thank You Rewards เท่านั้น และคงสภาพปกติและไม่ผิดเงื่อนไขใดๆ ในการใช้บัตรเครดิต
 • ขอสงวนสิทธิไม่ร่วมรายการสำหรับบัตรเครดิตประเภทไทเทเนียม, บัตรเครดิตแอร์เอเชีย, บัตรเครดิตอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิต Bangkok Bank M VISA, บัตรเครดิต Corporate / Purchasing และบัตรเสริมทุกประเภท ไม่ร่วมรายการ
เงื่อนไขอื่นๆ
 • เฉพาะรายการใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนเท่านั้น รายการผ่อนชำระ Be Smart ทุกประเภท ไม่ร่วม Promotion นี้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการลงทะเบียน SMS เฉพาะเครือข่ายที่ร่วมรายการ ได้แก่ AIS, dtac, true, nt mobile, CAT เท่านั้น ยกเว้น เครือข่าย Line Mobile ไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการให้เครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิกไม่ผิดเงื่อนไขใดๆในการใช้บัตร และมีประวัติชำระดีจนถึงวันที่มีการให้เครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1333 หรือทางเว็บไซต์ www.bangkokbank.com
แท็กที่เกี่ยวข้อง ข่าวโปรโมชันบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ 2567
พูดคุยกับกูรูได้ที่


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำเว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)