ผู้ถือบัตรเครดิต ttb จองรถ หรือดูแลรถยนต์คู่ใจ ที่โชว์รูมหรือศูนย์บริการชั้นนำที่ร่วมรายการ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท

icon 11 เม.ย. 67 icon 349
ระยะเวลา 01 เม.ย. 30 ก.ย. 67

จองรถ หรือดูแลรถยนต์คู่ใจ ที่โชว์รูมหรือศูนย์บริการชั้นนำที่ร่วมรายการ

ชำระเต็มจำนวน เมื่อจองรถ หรือดูแลรถยนต์ กับ 7 แบรนด์ชั้นนำ ทุกสาขา ที่ FORD, ISUZU, MAZDA, MG, MITSUBISHI, NISSAN และ SUZUKI หรือแบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน กับ 5 แบรนด์ชั้นนำ เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ FORD, ISUZU, MG ,MITSUBISHI และ NISSAN
 • เฉพาะสินค้า และบริการตามแต่ละแบรนด์กำหนด
 • ไม่ร่วมการจองรถ หรือดาวน์รถใหม่
พิเศษ 1 :รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท
หมายเหตุ : จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และสูงสุด 18,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย (รวมทุกแบรนด์ที่ร่วมรายการ)
ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอป ttb touch
หรือส่ง SMS พิมพ์ CTC ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต หรือบัตรกดเงินสด 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026
(อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)
บัตรเครดิต ttb reserve สามารถรับสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
พิเศษ 2 : แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12% เมื่อใช้คะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน
เมื่อใช้จ่าย 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป และแลกคะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน โดยไม่เกินยอดใช้จ่าย
ประเภทบัตรเครดิต    รับเครดิตเงินคืน
หมายเหตุ : จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และสูงสุด 600,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย (รวมทุกแบรนด์ที่ร่วมรายการ)
ส่ง SMS เพื่อแลกคะแนนทุกครั้งที่ทำรายการ
พิมพ์ CTCP ตามด้วยคะแนนที่ต้องการแลก (ทุก 1,000 คะแนนแต่ไม่เกินยอดใช้จ่าย) เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026 (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)
ระยะเวลาโปรโมชัน : 1 เม.ย. 67 – 30 ก.ย. 67

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน :
 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบี และ บัตรเครดิตธนชาต) บัตรเครดิต ttb Global House ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม และบัตรกดเงินสด ttb ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
 • เมื่อมียอดใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 ตามเงื่อนไข ชำระเต็มจำนวน ที่โชว์รูม หรือศูนย์บริการที่ร่วมรายการ แบ่งชำระดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 10 เดือน ที่โชว์รูม หรือศูนย์บริการ เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และสูงสุด 18,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย (รวมทุกแบรนด์ที่ร่วมรายการ) โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายเต็มจำนวน หรือแบ่งชำระต่อเซลล์สลิป ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนตามขั้น (ดังตาราง) ไม่นับรวมเศษทศนิยม
 • บัตรกดเงินสด ttb ยอดใช้จ่ายแบบแบ่งชำระ ttb pay plan ต้องทำรายการผ่านเครื่องรับบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ที่โชว์รูมหรือศูนย์บริการ เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน โดยจะคำนวณเฉพาะบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริมที่ทำการลงทะเบียนร่วมรายการเท่านั้น โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
 • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีผู้ถือบัตรหลัก
 • ธนาคารจะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปในแต่ละรอบรายการมาคำนวณเพื่อรับเงินคืน โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวม ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดเดือนที่ทำรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียนผ่านแอป ttb touch หรือ SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้รับข้อความตอบกลับว่าลงทะเบียนสำเร็จ โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน) บัตรเครดิต ttb reserve สามารถรับสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • หากมีการยกเลิกบัตรเครดิต ttb หรือบัตรกดเงินสด ttb ก่อนการผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะ ต้องชำระหนี้คงเหลือทั้งหมดคืนธนาคารในคราวเดียว
 • สงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้คะแนนสะสม ทีทีบี รีวอร์ด พลัส จากยอดใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ ttb pay plan สำหรับบัตรเครดิตประเภทที่มีคะแนนสะสม
 • สงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้เครดิตเงินคืน 1% เข้าบัญชีเงินฝาก (ttb no fixed) จากยอดใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ 0% pay plan สำหรับบัตรเครดิต ttb so smart
 • ยอดใช้จ่ายที่ใช้บริการแบ่งจ่าย ttb pay plan แล้ว จะไม่สามารถนำมาใช้บริการแบ่งจ่าย ttb so goood ได้อีก
เงื่อนไขการแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน :
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบีและบัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb Global House ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท และต้องเป็นบัตรหลักที่มีคะแนนสะสม ttb rewards plus เท่านั้น
 • การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวน และแบ่งชำระ ที่โชว์รูมหรือศูนย์บริการ ที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 เท่านั้น และต้องมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
 • ใช้คะแนนสะสม ttb rewards plus ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน
 • สำหรับบัตรเครดิต ttb reserve รับเครดิตเงินคืน 12% (120 บาท)
 • สำหรับบัตรเครดิต ttb ประเภทอื่นๆ ที่มีคะแนนสะสม รับเครดิตเงินคืน 10% (100 บาท)
 • โดยจำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100,000 คะแนน / บัญชีบัตร / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และสูงสุด 600,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย (รวมทุกแบรนด์ที่ร่วมรายการ) ทั้งนี้การแลกคะแนนสะสมแต่ละครั้งต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป โดยระบบจะคำนวณเฉพาะบัตรหลักที่มีการลงทะเบียนเท่านั้น
 • คะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืน ต้องมีเพียงพอกับวันที่จะทำการตัดคะแนนเพื่อทำการเครดิตเงินคืนให้เท่านั้น หากคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการเครดิตเงินคืน โดยสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมด้วยตนเองได้ที่แอป ttb touch
 • ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ทุกครั้งที่ทำรายการแลกคะแนนสะสม และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรหลักในการลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมเท่านั้น บัตรเสริมไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมได้
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ในการทำรายการแลกคะแนนสะสม
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดเดือนที่ทำรายการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสำเร็จแล้ว ไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • การแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกของรางวัลในรายการ ttb rewards plus
เงื่อนไขอื่น ๆ :
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร
 • ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการชำระเงิน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อ โชว์รูม และศูนย์บริการโดยตรง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 7% - 16% ต่อปี
 • กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 25% ต่อปี
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ttbbank.com/th/cc/pro
 • ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 7% - 16% ต่อปี
  กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 25% ต่อปี

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ttbbank.com/th/cc/pro
แท็กที่เกี่ยวข้อง ข่าวโปรโมชันบัตรเครดิต ttb 2567
พูดคุยกับกูรูได้ที่


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำเว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)