รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

Shop to the tunes you love ช้อปหนัก จัดเต็ม ลุ้นรับ Apple AirPods 3rd generation และเคส Paul Smith สุดเอ็กซ์คลูซีฟ

22 พ.ค. 66 124
ระยะเวลา 18 พ.ค. 31 ก.ค. 66
 
อภิสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตยูโอบี Shop to the tunes you love ช้อปหนัก จัดเต็ม 
 
สุดยอดนักช้อป Top Spender 300 ท่าน รับของขวัญสุดพิเศษ เซ็ต  Apple AirPods 3rd generation (MagSafe) มูลค่า 6,990 บาท มาพร้อมกับ Limited Edition Paul Smith AirPods Case มูลค่า 9,500 บาท (มูลค่ารวม 16,490 บาท) เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี หรือบัตรเครดิต TMRW ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป (รวมยอดใช้จ่ายในประเทศ และต่างประเทศ)

*จำกัด 150 รางวัล/ช่วง และจำกัดสูงสุด 300 รางวัลตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย และจำกัด 1 รางวัล/ท่าน/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ลงทะเบียน SMS : พิมพ์ SPG (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
 
ระยะเวลาโปรโมชัน : วันนี้ - 31 ก.ค. 66
 
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 1. จำกัดรางวัลสุดยอดนักช้อป Top Spender 150 รางวัล สำหรับรอบระยะเวลาส่งเสริมการขาย ช่วงที่ 1 วันที่ 18 พ.ค. 66 – 30 มิ.ย. 66 และจำกัด 150 รางวัล สำหรับรอบระยะเวลาส่งเสริมการขาย ช่วงที่ 2 วันที่ 1 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 จำกัดรางวัลรวม 300 รางวัล ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย และจำกัด 1 รางวัล / ผู้ถือบัตรฯ / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 2. สำหรับผู้ถือบัตรฯ 300 ท่านแรกที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดในระยะเวลาส่งเสริมการขาย และต้องมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปต่อผู้ถือบัตรฯ รวมบัตรหลักและบัตรเสริม) รับ Apple AirPods 3rd generation (MagSafe) 1 เซ็ท มูลค่า 6,990 บาทพร้อม Limited Edition Paul Smith Airpod Case 1 ชิ้น มูลค่า 9,500 บาท มูลค่ารวม 16,490 บาท
 3. ผู้ถือบัตรฯ ต้องลงทะเบียนเพื่อร่วมรายการทาง SMS ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. 66 – 30 มิ.ย. 66 และช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 1- 31 ก.ค. 66 ทั้งนี้ผู้ถือบัตรฯ ที่ทำการลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ให้ลงทะเบียนเพียงหมายเลขบัตรเดียวเพื่อร่วมรายการ (ค่าส่ง SMS 3 บาท/ครั้ง)
 4. โดยผู้ถือบัตรฯ ที่ได้รับรางวัลสุดยอดนักช้อป Top Spender จากรายการส่งเสริมการขายในช่วงที่ 1 แล้ว จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากรายการส่งเสริมการขายสุดยอดนักช้อป Top Spender ในช่วงที่ 2 อีก
 5. ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือบัตรฯ ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดในระหว่างช่วงเวลาส่งเสริมการขาย ทุกวันที่ 16 ได้ที่เว็บไซต์ w.yllo.in/uob/spendandget/leaderboard.php
 6. ประกาศรายชื่อผู้ถือบัตรฯ ที่ได้รับรางวัลสุดยอดนักช้อป Top Spender ทั้ง 300 ท่าน ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของธนาคาร ที่ www.uob.co.th ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้โดยธนาคารจะจัดส่งของรางวัล ตามที่อยู่ที่ผู้ถือบัตรฯ ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร ภายในวันที่ 31 ต.ค. 66
 7. กรณีผู้ถือบัตรฯ มียอดใช้จ่ายเท่ากัน ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้รางวัลสุดยอดนักช้อป Top Spender แก่ผู้ถือบัตรฯ ตามลำดับวันที่ทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ
 8. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขายนี้จะนับจากยอดใช้จ่ายในประเทศและต่างประเทศ ยกเว้น ยอดใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ, รายการซื้อขายเงินดิจิตอล (คริปโตเคอเรนซี), รายการใช้จ่ายเป็นสกุลเงินบาทผ่านร้านค้าออนไลน์ (เว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่น) ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เช่น Amazon, Google, Facebook เป็นต้น, รายการใช้จ่าย ณ ร้านค้าในต่างประเทศที่ผู้ถือบัตรฯ เลือกจ่ายเงินที่ซื้อสินค้าและ/หรือบริการต่างๆเป็นสกุลเงินบาท ณ จุดขาย (DCC Transactions), การซื้อสินค้าและ/หรือบริการออนไลน์ต่างประเทศ, การชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า,ค่าธรรมเนียมทุกประเภท, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ,  ยอดกดเงินสด, การโอนเงิน, ร้านทอง, ร้านเครื่องประดับ / ร้านจิวเวลรี่ / ร้านนาฬิกา (MCC 5944), การชำระค่าประกันทุกประเภท,การซื้อบัตรเติมเงินทุกประเภท, บัตรกำนัลหรือบัตรของขวัญ,การคืนภาษี (tax refund), ภาษีการขายและบริการ, การซื้อกองทุน การซื้อเพื่อการลงทุนทุกประเภท, ยอดใช้จ่ายสินค้าที่ทำรายการแบ่งชำระในภายหลังหรือผ่านศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบีโทร 02-285-1555 (IPP Conversion), รายการ UOB LADY LUXE PAY, รายการ UOB Customer Care, รายการ Pay Anything และรายการใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกภายหลัง โดยจะนับเฉพาะยอดที่ถูกบันทึกเข้าระบบของธนาคารตามวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date)
 9. รายการใช้จ่ายต่างประเทศจะนับยอดใช้จ่ายที่ได้แปลงเป็นเงินบาทตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตร โดยจะคำนวณยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขในระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 10. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขายนี้จะนับเฉพาะรายการใช้จ่ายที่ได้ชำระตามรหัส Merchant Category Code (MCC) ที่ทาง VISA และ MasterCard®กำหนด เท่านั้น
 11. ยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากบัตรเสริมจะนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก
 12. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกคืนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 13. รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี และบัตรเครดิต TMRW ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น โดยผู้ถือบัตรฯ จะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรจนถึงวันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 14. ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและการให้บริการของร้านค้า หากมีข้อสงสัย หรือเกิดความเสียหาย หรือความบกพร่องใดๆ จากสินค้าและบริการ กรุณาตรวจสอบและติดต่อโดยตรงกับร้านค้าที่ร่วมรายการ
 15. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขาย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1550 หรือเว็บไซต์ www.uob.co.th
 
ดูบัตรเครดิตทั้งหมดของธนาคารยูโอบี
แท็กที่เกี่ยวข้อง โปรโมชันบัตรเครดิต 2566 บัตรเครดิตยูโอบี สมัครบัตรเครดิต สมัครออนไลน์ uob credit card
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ


เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)