สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต KTC JCB ULTIMATE รับโค้ดส่วนลด Lazada มูลค่า 600 บาท

icon 15 พ.ค. 66 icon 1,023
ระยะเวลา 01 พ.ค. 31 ก.ค. 66
 
สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต KTC JCB ULTIMATE รับโค้ดส่วนลด Lazada มูลค่า 600 บาท 
 
สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต KTC JCB ULTIMATE (บัตรหลักใหม่) ที่ได้รับอนุมัติภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีการใช้จ่ายตั้งแต่ 5 รายการขึ้นไป ภายใน 30 วันนับจากวันที่อนุมัติบัตร
 
หมายเหตุ :
 • เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯตามเงื่อนไขที่กำหนด สมาชิกจะได้รับโค้ดส่วนลด Lazada มูลค่า 600 บาท เพื่อไปช้อปสินค้าที่ร่วมรายการผ่าน www.Lazada.co.th หรือ LAZADA Mobile Application (“แพลตฟอร์ม”) ตั้งแต่ 1,800 บาทขึ้นไปต่อรายการซื้อสุทธิ ก่อนหักส่วนลดทุกประเภทและไม่รวมค่าขนส่ง
 • ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการรับสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สมาชิก 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น ตลอดระยะเวลารายการ
 • โค้ดส่วนลด Lazada ที่ได้รับตามรายการนี้หมดอายุภายใน 60 วัน นับจากวันที่ส่งให้ผ่านแอป KTC Mobile
ระยะเวลาโปรโมชัน : วันนี้ - 31 ก.ค. 66
 
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 1. รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้เฉพาะลูกค้าผู้สมัครบัตรเครดิต KTC JCB ULTIMATE ("สมาชิก") ประเภทบัตรหลักใหม่ (“บัตรฯ”) ในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 – 31 กรกฎาคม 2566 (“ระยะเวลารายการ”) และได้รับอนุมัติบัตรฯภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 โดยมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด
 2. ขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่เฉพาะผู้สมัคร ประเภทบัตรหลักใหม่ ที่มีคุณสมบัติดังนี้
  2.1 ผู้สมัครที่ไม่เคยเป็นสมาชิกบัตรเครดิต KTC ประเภทบัตรหลัก ไม่ว่าประเภทใดมาก่อน
  2.2 ผู้สมัครที่เคยเป็นสมาชิกบัตรเครดิต KTC ประเภทบัตรหลัก แต่ยกเลิกบัตรดังกล่าวมาแล้วเกิน 24 เดือน
  2.3 ผู้สมัครที่เป็นสมาชิกบัตรเครดิต KTC ประเภทบัตรเสริมในปัจจุบัน
  2.4 ผู้สมัครที่เป็นสมาชิกสินเชื่อบัตรกดเงินสด KTC PROUD และ/หรือสินเชื่อบุคคล KTC ทุกประเภท
  2.5 ผู้สมัครที่เป็นสมาชิกบัตรเครดิต KTC ในปัจจุบันแต่ไม่เคยเป็นสมาชิกบัตรเครดิต KTC JCB ประเภทใดมาก่อน หรือเคยเป็นสมาชิกบัตรเครดิต KTC JCB ประเภทใดประเภทหนึ่ง แต่ยกเลิกบัตรเครดิต KTC JCB ดังกล่าวมาแล้วเกิน 24 เดือน
  2.6 ผู้สมัครที่เป็นสมาชิกบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM ปัจจุบัน และยกเลิกบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM ก่อนสมัครบัตรเครดิต KTC JCB ULTIMATE
 3. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการสมัครบัตรเครดิต KTC JCB ULTIMATE ที่สมัครภายใต้ Program Code KUN, KBN ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ 
 4. เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 5 รายการขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตรฯ สมาชิกจะได้รับโค้ดส่วนลด Lazada มูลค่า 600 บาท เพื่อไปช้อปสินค้าที่ร่วมรายการผ่าน www.Lazada.co.th หรือ LAZADA Mobile Application (“แพลตฟอร์ม”) ตั้งแต่ 1,800 บาทขึ้นไปต่อรายการซื้อสุทธิ ก่อนหักส่วนลดทุกประเภทและไม่รวมค่าขนส่ง
 5. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการรับสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สมาชิก 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น ตลอดระยะเวลารายการ
 6. โค้ดส่วนลด Lazada ที่ได้รับตามรายการนี้หมดอายุภายใน 60 วัน นับจากวันที่ส่งให้ผ่านแอป KTC Mobile
 7. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสด รายการชำระค่าหน่วยลงทุนกองทุนทุกประเภท รายการชำระค่าเบี้ยประกันควบการลงทุนประเภท (Unit Linked) (MCC 6211) บริการผ่อนชำระกับบัตร KTC ทาง KTC PHONE/KTC Mobile/KTC Online ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 8. เคทีซีจะทำการฯมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่บัตรฯได้รับการอนุมัติและเป็นไปตามทีกำหนด
 9. โค้ดส่วนลด Lazada e-Coupon มูลค่า 600 บาท สามารถใช้ได้กับสินค้าที่ร่วมโปรโมชั่นเท่านั้นและจะต้องไม่มีสินค้าอื่นที่ไม่ร่วมโปรโมชั่นรวมอยู่ในคำสั่งซื้อเดียวกันนั้น โดยส่วนลดสำหรับสินค้าที่ร่วมโปรโมชั่นจะแสดง เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต KTC JCB ULTIMATE เท่านั้น
 10. หมายเหตุ : สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ อาทิเช่น กลุ่มสินค้าประเภทเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลล์, นมผงสำหรับเด็กทารกและสูตรต่อเนื่อง, โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต, สินค้าสั่งจองล่วงหน้า, บัตรของขวัญทุกชนิด, การเติมเงินโทรศัพท์ และการชำระบิลทุกประเภท
 11. สมาชิกบัตรฯ จะต้องดาวน์โหลด และ สมัครใช้บริการแอปพลิเคชัน KTC Mobile เพื่อรับโค้ดส่วนลด Lazada e-Coupon ตามเงื่อนไขที่กำหนด11.ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจการนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขหลักที่อยู่บนแพลตฟอร์มของ Lazada และ เคทีซี เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดบนแพลตฟอร์มของ Lazada และ เคทีซี
 12. Lazada ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และท่านยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ไม่ทำให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดิมเป็นเท็จและยอมรับว่าเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่แทนที่เงื่อนไขเดิม
 13. กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ Lazada Call Center โทร. 02 018 0000 เวลาทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9:00-18:00 น. ปิดทำการวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
เงื่อนไขทั่วไปรายการส่งเสริมการขาย
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 5. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 หรือเว็บไซต์ www.ktc.co.th
 
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง สมัครบัตรเครดิต บัตรเครดิตเคทีซี ktc credit card สมัครออนไลน์ โค้ดส่วนลด lazada โปรโมชันบัตรเครดิต 2566 บัตรเครดิต KTC JCB ULTIMATE
พูดคุยกับกูรูได้ที่


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ


icon gotop

เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)