แลกพอยท์ รับโค้ด...แลกรับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่าสูงสุด 2,000 บาท ผ่านแอป KTC Mobile

icon 21 เม.ย. 66 icon 1,053
ระยะเวลา 25 เม.ย. 30 เม.ย. 66
 
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต KTC แลกรับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่าสูงสุด 2,000 บาท ผ่านแอป KTC Mobile เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER ตามรายละเอียดด้านล่าง
 
มูลค่าโค้ดส่วนลด (บาท) จำนวนคะแนนที่ใช้ (คะแนน) จากคะแนนปกติ (คะแนน) ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ (บาท)
200 999 2,000 500
500 1,699 5,000 2,500
2,000 5,999 20,000 9,999
เมื่อทำรายการแลกคะแนน KTC FOREVER สำเร็จแล้ว ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือขอคืนคะแนนได้ทุกกรณี
 
 • ส่วนลดที่สมาชิกได้รับจากรายการนี้ สมาชิกสามารถใช้เป็นส่วนลดเพิ่มจากราคาสินค้า ก่อนการหักส่วนลดประเภท Shopee coins และค่าจัดส่ง
 • โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 15 พ.ค. 66
 • ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการแลกโค้ดส่วนลดต่อสมาชิก
 • โค้ดส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับการสั่งซื้อสินค้าประเภทตั๋ว บัตรกำนัล บัตรของขวัญ เกมดิจิตอล บัตรเติมเกม หรือนมผงสำหรับเด็ก 1 - 2 ปี ทองคำ และสินค้าควบคุมตามกฎหมาย และสินค้าอื่นๆ ตามที่ Shopee กำหนด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้
 • โค้ดส่วนลดใช้สำหรับการจัดส่งผ่านช่องทางที่รองรับโดย Shopee (ยกเว้นการใช้กับ Seller Own Fleet และ Bulky Delivery)
 • ในกรณียกเลิกการสั่งซื้อ จะไม่สามารถขอคืนส่วนลดได้ ทุกกรณี
ระยะเวลาโปรโมชัน : ตั้งแต่วันที่ 25 - 30 เมษายน 2566
 
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 1. รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ("สมาชิก") ที่มีคะแนน KTC FOREVER ("คะแนน") และลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน KTC Mobile ("แอป KTC Mobile")  ในช่วงระหว่างวันที่ 25 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 ("ระยะเวลารายการ") ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น  
 2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC UNIONPAY ทุกประเภท, KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC - ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท, KTC VISA CORPORATE, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรกดเงินสด KTC PROUD UNIONPAY ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 3. ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ โดยสมาชิกสามารถใช้คะแนนตามที่กำหนด สำหรับการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Shopee 
  - ใช้คะแนน [จำนวน 999 คะแนน] แลกรับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 200 บาท กำหนดยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 500 บาท / รายการ
  - ใช้คะแนน [จำนวน 1,699 คะแนน] แลกรับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 500 บาท กำหนดยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 2,500 บาท / รายการ
  - ใช้คะแนน [จำนวน 5,999 คะแนน] แลกรับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 2,000 บาท กำหนดยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 9,999 บาท / รายการ
 4. การแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า ต่อ 1 ยอดซื้อต่อรายการเท่านั้น  และในกรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลด สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรฯ ใบเดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนแลกรับส่วนลดเท่านั้น 
 5. ส่วนลดที่สมาชิกได้รับจากรายการนี้ สมาชิกสามารถใช้เป็นส่วนลดเพิ่มจากราคาสินค้าก่อนการหักส่วนลดประเภท Shopee coins และค่าจัดส่ง
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกเพียงพอในการแลกรับส่วนลดตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น
 7. โค้ดส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับการสั่งซื้อสินค้าประเภทตั๋ว บัตรกำนัล บัตรของขวัญ เกมดิจิตอล บัตรเติมเกม หรือนมผงสำหรับเด็ก 1 - 2 ปี ทองคำ และสินค้าควบคุมตามกฎหมาย และสินค้าอื่นๆ ตามที่ Shopee กำหนด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้
 8. โค้ดส่วนลดใช้สำหรับการจัดส่งผ่านช่องทางที่รองรับโดย Shopee (ยกเว้นการใช้กับ Seller Own Fleet และ Bulky Delivery) 
 9. โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 15  พ.ค. 66
 10. ในกรณีที่ไม่ได้ใช้โค้ดส่วนลดภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสมาชิกฯ สละลิทธิ์การใช้โค้ดส่วนลดดังกล่าว
 11. ในกรณียกเลิกการสั่งซื้อ จะไม่สามารถขอคืนส่วนลดได้ ทุกกรณี
 12. เมื่อทำรายการแลกคะแนน KTC FOREVER สำเร็จแล้ว ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือขอคืนคะแนนได้ทุกกรณี
 13. สำหรับรายการที่ไม่สมบูรณ์, กรณีการคืนของ, ยกเลิกโดยผู้ขายหรือผู้ซื้อ หรือสอบถามเรื่องโค้ดส่วนลด กรุณาติดต่อ Shopee โดยตรง 
 14. ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ Shopee Call Center 02 017 8399 หรือ Email: support@shopee.co.th
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 5. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 6. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นๆ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 หรือเว็บไซต์ www.ktc.co.th
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง สมัครบัตรเครดิต ktc credit card สมัครออนไลน์ โปรโมชันบัตรเครดิตเคทีซี โปรโมชันคะแนนสะสม รับโค้ดส่วนลด Shopee โปรโมชันบัตรเครดิต 2566
พูดคุยกับกูรูได้ที่


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ


icon gotop

เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)