กิน เที่ยว สุดคุ้ม ทั้งในและนอกประเทศ กับบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย รับคะแนนสะสมพิเศษ K Point สูงสุด 344,000 คะแนน*

icon 17 เม.ย. 66 icon 781
ระยะเวลา 01 เม.ย. 31 ก.ค. 66
กิน เที่ยว สุดคุ้ม ทั้งในและนอกประเทศ กับบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย รับคะแนนสะสมพิเศษ K Point สูงสุด 344,000 คะแนน*
 
ใช้จ่ายทั่วไทย : รับคะแนนสะสม K Point พิเศษสูงสุด 144,000 คะแนน* เมื่อใช้จ่ายกับหมวดหรือร้านค้าที่ร่วมรายการภายในประเทศ

(บัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย รับคะแนนสะสม K Point พิเศษสูงสุด 36,000 คะแนน / ท่าน / เดือน
และรับคะแนนสะสม K Point พิเศษสูงสุด 144,000 คะแนน / ท่าน / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย*)
หมวดและร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • หมวดร้านอาหารทุกประเภท (ยกเว้นร้านอาหาร / ห้องอาหารในโรงแรมและสนามกอล์ฟ)
 • หมวดสายการบินทุกสายการบิน (เฉพาะการซื้อบัตรโดยสารกับสายการบินโดยตรง)
 • เว็บไซต์ท่องเที่ยวออนไลน์ : Agoda, Airasia Super App, KKDAY, Traveloka, TraveliGo, Trip.com
 • หมวดโรงแรม และรถเช่า (เฉพาะในประเทศไทย ทั้งออนไลน์และออฟไลน์)
ใช้จ่ายทั่วโลก : รับคะแนนสะสม K Point K Point พิเศษสูงสุด 200,000 คะแนน* เมื่อใช้จ่ายที่ต่างประเทศเป็นสกุลเงินต่างประเทศ (ยกเว้นรายการออนไลน์)
 
(บัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย รับคะแนนสะสม K Point พิเศษสูงสุด 50,000 คะแนน / ท่าน / เดือน
และรับคะแนนสะสม K Point พิเศษสูงสุด 200,000 คะแนน / ท่าน / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย*)
ลงทะเบียนร่วมรายการได้ 2 ช่องทาง
 • ช่องทางที่ 1 ลงทะเบียนออนไลน์ ฟรี ลงทะเบียนครั้งเดียว ตลอดรายการ
 • ช่องทางที่ 2 ลงทะเบียนผ่านระบบ SMS พิมพ์ JCB (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) ลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดรายการ
ระยะเวลาโปรโมชัน : วันนี้ - 31 ก.ค. 66
 
*เงื่อนไขการรับคะแนนสะสม K Point พิเศษ สำหรับยอดใช้จ่ายในประเทศที่เป็นสกุลเงินบาท ในหมวดหรือร้านค้าที่ร่วมรายการ
 1. ผู้ถือบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทยที่มีสิทธิรับคะแนนสะสม K Point พิเศษ ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเท่านั้น โดยสามารถลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ JCB เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) และได้รับข้อความตอบกลับ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 66 - 31 ก.ค. 66 เท่านั้น
 2. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตเจซีบีแพลทินัมกสิกรไทย บัตรเครดิตเจซีบีโกล์ดกสิกรไทย และบัตรเครดิตเจซีบีคลาสสิกกสิกรไทย
 3. ผู้ถือบัตรลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 4. ธนาคารจะคำนวณจากยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทยที่ลงทะเบียน SMS เข้าร่วมรายการ และมียอดค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินบาทระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 66 - 31 ก.ค. 66 ในหมวดร้านค้าที่กำหนด ธนาคารจะยึดตาม MCC Code ร้านค้าที่กำหนดดังนี้ เว็บไซต์ท่องเที่ยวออนไลน์ : Agoda, KKDAY, Traveloka, TraveliGo, Trip.com, airasia Super App / หมวดโรงแรม MCC Code: 3501-3504, 3509, 3512-3513, 3519-3520, 3523, 3530, 3535, 3543, 3545, 3577, 3579, 3634, 3640-3642, 3649, 3690, 3692, 3721, 3750, 3779, 3813, 7011 (เฉพาะในประเทศไทย ทั้งออนไลน์และออฟไลน์)
 5. ร้านอาหาร / ห้องอาหารในโรงแรมและสนามกอล์ฟ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 6. สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดค่าใช้จ่ายที่เป็นการซื้อบัตรโดยสารสายการบินแบบเต็มจำนวนที่เคาน์เตอร์บริการของสายการบินโดยตรง หรือ การซื้อบัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์ของสายการบิน เฉพาะการชำระค่าบัตรโดยสารเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น
 7. ยอดค่าใช้จ่ายในการซื้อบัตรโดยสารสายการบินผ่านตัวแทนจำหน่าย (Agent), บริษัททัวร์ (Travel Agency), เว็บไชต์ของตัวแทนจำหน่าย / บริษัททัวร์ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 8. รายการจองที่พักผ่านเว็บไซต์ท่องเที่ยวออนไลน์ที่ยังไม่มีการตัดชำระค่าบริการผ่านบัตรเจซีบีกสิกรไทย ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 66 - 31 ก.ค. 66 จะยังไม่ถือว่ามีรายการใช้จ่ายเกิดขึ้น ณ วันที่จองและไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 9. ยอดค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ ยอดเรียกเก็บเป็นสกุลเงินต่างประเทศ, รายการแบ่งจ่ายรายเดือน Smart Pay ที่เรียกเก็บเป็นรายเดือน, รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์, รายการใช้จ่ายที่ผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง ตลอดจนรายการค่าชำระสินค้า / บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกในภายหลัง
 10. วิธีการคำนวณคะแนนสะสม K Point พิเศษ :
  - บัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทยที่มียอดใช้จ่ายสะสมในแต่ละเดือน ทุก 5,000 บาทขึ้นไป จะได้รับคะแนนสะสม K Point พิเศษ 800 คะแนน (สูงสุด 4,000 คะแนน) / ยอดใช้จ่ายสะสมทุก 30,000 บาทขึ้นไป จะได้รับคะแนนสะสม K Point พิเศษ 6,000 คะแนน (สูงสุด 12,000 คะแนน) / ยอดใช้จ่ายสะสมทุก 75,000 บาทขึ้นไป จะได้รับคะแนนสะสม K Point พิเศษ 18,000 คะแนน (สูงสุด 36,000 คะแนน)
 11. จำกัดรับคะแนนสะสม K Point พิเศษสูงสุด 36,000 คะแนน / ท่าน / เดือน และจำกัดรับคะแนน K Point พิเศษสูงสุด 144,000 คะแนน / ท่าน / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 12. สงวนสิทธิ์การคำนวณคะแนนสะสม K Point พิเศษจากยอดการใช้จ่ายที่เข้าเงื่อนไขรวมทุกประเภทบัตร ภายใต้ชื่อ-นามสกุลเดียวกัน และจำกัดรับคะแนนสะสม K Point เพิ่มสูงสุด 144,000 คะแนน / ท่าน / ตลอดรายการ
 13. ผู้ถือบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทยจะได้รับคะแนนสะสม K Point พิเศษ ในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้
  - ยอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไขในแต่ละเดือนระหว่างวันที่ 1 เมษายน 66 - 31 พฤษภาคม 66 จะถูกคำนวนคะแนนสะสมกสิกรไทยพิเศษและคะแนนสะสมกสิกรไทยพิเศษจะเข้าระบบสะสมของท่านภายใน 60 วันหลังจากจบรายการหรือภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 66
  - ยอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไขในแต่ละเดือนระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 66 - 31 กรกฎาคม 66 จะถูกคำนวนคะแนนสะสมกสิกรไทยพิเศษและคะแนนสะสมกสิกรไทยพิเศษจะเข้าระบบสะสมของท่านภายใน 60 วันหลังจากจบรายการหรือภายในวันที่ 30 กันยายน 66
*เงื่อนไขการรับคะแนนสะสม K Point พิเศษสำหรับยอดใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ในหมวดหรือร้านค้าที่ร่วมรายการ
 1. ผู้ถือบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทยที่มีสิทธิรับคะแนนสะสม K Point พิเศษต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ โดยสามารถลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ JCB เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) และได้รับข้อความตอบกลับ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 66 - 31 ก.ค. 66 เท่านั้น
 2. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตเจซีบีแพลทินัมกสิกรไทย บัตรเครดิตเจซีบีโกล์ดกสิกรไทย และบัตรเครดิตเจซีบีคลาสสิกกสิกรไทยเท่านั้น
 3. ผู้ถือบัตรลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 4. ผู้ถือบัตรต้องใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ เพื่อซื้อสินค้า หรือ ชำระค่าบริการที่ต่างประเทศและเป็นสกุลเงินต่างประเทศเท่านั้น ไม่รวมการซื้อสินค้า / บริการออนไลน์หรือการส่งซื้อทางโทรศัพท์ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 66 - 31 ก.ค. 66 และจะต้องมียอดค่าใช้จ่ายสะสมตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายโครงการภายหลังจากการเมื่อแปลงเทียบเป็นเงินบาทแล้วตามจำนวนยอดใช้จ่ายเงินที่ธนาคารกำหนด
 5. การเทียบและแปลงยอดใช้จ่ายสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท ธนาคารจะคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในวันที่บันทึกรายการเรียกเก็บเงิน (Posting Date) ตามที่ปรากฏในใบแจ้งยอดรายการใช้จ่ายบัตรเครดิต (Statement)
 6. ยอดใช้จ่ายที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ รายการใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ, รายการใช้จ่ายที่ผู้ถือบัตรเปลี่ยนเป็นยอดผ่อนชำระ (Smart Pay by Phone), รายการเบิกถอนเงินสด, รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินเป็นเงินบาท (DCC), รายการใช้จ่ายที่มีการขอยกเลิก หรือ คืนสินค้า, รายการซื้อขายเงินตราสกุลเงินต่างประเทศ, ค่าดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียม, การซื้อกองทุน, การซื้อประกันภัย, การชำระภาษี, รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ และรายการที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง
 7. วิธีการคำนวณคะแนน K Point พิเศษ :
  - บัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทยที่มียอดใช้จ่ายสะสมในแต่ละเดือน ทุก 10,000 บาทขึ้นไป จะได้รับคะแนนสะสม K Point พิเศษ 1,500 คะแนน (สูงสุด 6,000 คะแนน) / ยอดใช้จ่ายสะสมทุก 50,000 บาทขึ้นไป จะได้รับคะแนนสะสม K Point พิเศษ 10,000 คะแนน (สูงสุด 30,000 คะแนน) / ยอดใช้จ่ายสะสมครบ 200,000 บาทขึ้นไป จะได้รับคะแนนสะสม K Point พิเศษ 50,000 คะแนน
 8. จำกัดรับคะแนนสะสม K Point พิเศษสูงสุด 50,000 คะแนน / ท่าน / เดือน และจำกัดรับคะแนนสะสม K Point พิเศษสูงสุด 200,000 คะแนน / ท่าน / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย*
 9. สงวนสิทธิ์การคำนวณคะแนนสะสม K Point พิเศษจากยอดการใช้จ่ายที่เข้าเงื่อนไขรวมทุกประเภทบัตร ภายใต้ชื่อ-นามสกุลเดียวกัน และจำกัดรับคะแนนสะสม K Point เพิ่มสูงสุด 200,000 คะแนน / ท่าน / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 10. ผู้ถือบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทยจะได้รับคะแนนสะสม K Point พิเศษ ในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้
  - ยอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไขในแต่ละเดือนระหว่างวันที่ 1 เมษายน 66 - 31 พฤษภาคม 66 จะถูกคำนวนคะแนนสะสมกสิกรไทยพิเศษและคะแนนสะสมกสิกรไทยพิเศษจะเข้าระบบสะสมของท่านภายใน 60 วันหลังจากจบรายการหรือภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 66
  - ยอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไขในแต่ละเดือนระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 66 - 31 กรกฎาคม 66 จะถูกคำนวนคะแนนสะสมกสิกรไทยพิเศษและคะแนนสะสมกสิกรไทยพิเศษจะเข้าระบบสะสมของท่านภายใน 60 วันหลังจากจบรายการหรือภายในวันที่ 30 กันยายน 66
เงื่อนไขทั่วไปของคะแนนสะสม K Point พิเศษ
 1. คะแนนสะสม K Point ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 2. กรณีที่ผู้ถือบัตรปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ขอยกเลิก หรือ ร้านค้ามีการคืนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ไม่ว่ากรณีใดๆ ภายหลังจากที่ธนาคารได้มอบคะแนนสะสม K Point ให้แก่ผู้ถือบัตรโดยเข้าบัญชีบัตรเครดิตไปแล้ว ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะขอคืนคะแนนสะสม K Point นั้น จากบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้า
 3. ผู้ถือบัตรที่จะได้รับคะแนนสะสม K Point จะต้องไม่เคยมีประวัติค้างชำระหรือชำระล่าช้า และมีสถานะเป็นลูกค้าปกติ ณ วันที่ธนาคารมอบคะแนนสะสม K Point รวมทั้งไม่ฝ่าฝืนข้อกำหนดและ / หรือเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับคะแนนสะสม K Point ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ / หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกรณีที่ตรวจพบว่าในภายหลังว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 4. ธนาคารจะถือตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบของธนาคารเป็นสำคัญ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย และ / หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกำนัล / สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 888 8888 หรือเว็บไซต์ www.kasikornbank.com
 
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง บัตรเครดิตกสิกรไทย บัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย คะแนนสะสม K Point โปรโมชันบัตรเครดิต 2566 โปรโมชันบัตรเครดิตกสิกรไทย
พูดคุยกับกูรูได้ที่


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ


icon gotop

เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)