รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

iPhone 14 ช้อปก่อน คุ้มกว่า ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน/ส่วนลด รวมสูงสุด 40% เพียงใช้คะแนนเท่ายอดซื้อหรือน้อยกว่า

29 ก.ย. 65 301
ระยะเวลา 09 ก.ย. 31 ธ.ค. 65
 
iPhone 14 ช้อปก่อน คุ้มกว่า กับบัตรเครดิต KTC
 
ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน/ส่วนลด รวมสูงสุด 40% เพียงใช้คะแนนเท่ายอดซื้อหรือน้อยกว่า
* สำหรับการรับเครดิตเงินคืน 25% หรือ 35% ต้องใช้คะแนน KTC FOREVER เท่าราคาสินค้าเท่านั้น กรณีใช้คะแนนไม่เท่าราคาสินค้า รับเครดิตเงินคืน 18% หรือ 20% (ตามเงื่อนไขร้านค้า)
* สำหรับการรับส่วนลด 18% หรือ 25% ต้องใช้คะแนน KTC FOREVER เท่าราคาสินค้าเท่านั้น กรณีใช้คะแนนไม่เท่าราคาสินค้า รับส่วนลด 12% หรือ15% (ตามเงื่อนไขร้านค้า)
 
หมายเหตุ :
 • ใช้จำนวนคะแนน KTC FOREVER ขั้นต่ำ 5,000 คะแนน และสูงสุดไม่เกินยอดผ่อนชำระ เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่มตามกำหนด
 • จำกัด 10 สิทธิ์ต่อสมาชิกบัตรฯ 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาจัดรายการ (9 ก.ย. 65 - 31 ธ.ค. 65)
 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนทุกประเภทสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนทุกประเภทสำหรับทุกรายการผ่อนชำระที่ Power Buy และ Power Mall
ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์หรือส่ง SMS พิมพ์ IP วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก และเครื่องหมาย # ตามด้วยจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)คุณจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ
 • ลงทะเบียน 1 ครั้งต่อ 1 รายการผ่อนชำระ ภายในวันที่ทำรายการ
 • หากไม่ต้องการแลกคะแนนให้ใส่จำนวนคะแนนเป็น 0
สาขาที่ร่วมรายการ :
 • หน้าร้าน True Shop และออนไลน์ที่ https://truemoveh.truecorp.co.th/
 • หน้าร้าน DTAC Shop และออนไลน์ที่ www.dtac.co.th/home.html
 • หน้าร้าน AIS Shop และออนไลน์ที่ https://store.ais.co.th/th
 • หน้าร้าน Telewiz
 • หน้าร้าน Jaymart และออนไลน์ที่ www.jaymartstore.com
 • หน้าร้าน iStudio by Uficon และออนไลน์ที่ www.uficon.com
 • หน้าร้าน Power Mall
 • หน้าร้าน Studio7 และออนไลน์ที่ www.studio7thailand.com
 • หน้าร้าน BaNANA และออนไลน์ที่ www.bnn.in.th
 • หน้าร้าน iStudio by SPVI และออนไลน์ที่ www.istudiobyspvi.com
 • หน้าร้าน iStudio by Copperwired และออนไลน์ที่ www.istudio.store
 • หน้าร้าน Apple Store และออนไลน์ที่ www.apple.com/th
 • หน้าร้าน TG Fone
 • หน้าร้าน Power Buy และออนไลน์ที่ www.powerbuy.co.th
ระยะเวลาโปรโมชัน : วันนี้ - 31 ธ.ค. 65
 
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 5. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 6. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นๆ
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 9. โปรดตรวจสอบเงื่อนไข การผ่อนชำระ การรับเครดิตเงินคืน/ส่วนลด และการใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน/ส่วนลด จากร้านค้าอีกครั้งหนึ่ง
 10. เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 หรือ www.ktc.co.th
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง โปรโมชันบัตรเครดิต 2565 โปรโมชันบัตรเครดิตเคทีซี 2565 บัตรเครดิตเคทีซี ktc โปรโมชันผ่อนมือถือ โปรโมชันเครดิตเงินคืน สมัครบัตรเครดิต สมัครออนไลน์
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ


เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)