รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

THE STYLE MAKER AT CPN 2022 สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตอิออน รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล 1,000 บาท* และ SAMSUNG Galaxy S22*

1 ก.ย. 65 119
ระยะเวลา 05 ส.ค. 25 ก.ย. 65
โปรโมชันสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตอิออน รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ ดังนี้
 
ต่อที่ 1   รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล 1,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่าย 5,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
ผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ผ่านบัตรเครดิตอิออนที่ร่วมรายการ จากร้านค้าภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2565 – 25 กันยายน 2565 (ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย) รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล 1,000 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์ / บัตร / ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย-รวมทั้งสิ้น 300 สิทธิ์)
 
ต่อที่ 2   AEON Top Spenders รับ SAMSUNG Galaxy S22 128 GB มูลค่า 29,900 บาท สำหรับผู้ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดผ่านบัตรเครดิตอิออนที่ร่วมรายการ จากร้านค้าภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล ตั้งแต่ 300,000บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2565 – 25 กันยายน 2565 (ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย) รับ SAMSUNG Galaxy S22 128 GB มูลค่า 29,900 บาท จำนวนทั้งหมด 3 รางวัล รวมมูลค่า 89,700 บาท
(จำกัด 1 สิทธิ์/ ท่าน / ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย-รวมทั้งสิ้น 3 สิทธิ์)
 
ต่อที่ 1 และ ต่อที่ 2 : ผู้ถือบัตรต้องแสดงเซลล์สลิป พร้อมใบเสร็จรับเงิน และบัตรเครดิตอิออนที่ร่วมรายการ เพื่อลงทะเบียนยอดใช้จ่าย และตรวจสอบสิทธิ์ลุ้นรางวัล และจำนวนสิทธิ์การรับบัตรกำนัล Central Voucher ณ จุดแลกรับของสมนาคุณ (Redemption Counter) ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา (ยกเว้น เซ็นทรัล เอ็มบาสซี) ภายในวันและสาขาเดียวกัน โปรดเก็บเซลล์สลิปไว้เป็นหลักฐานการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย *รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล

**ข้อกำหนดและเงื่อนไขบัตรกำนัล Central Voucher เป็นไปตามที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) กำหนด
 
ระยะเวลาโปรโมชัน : วันนี้ - 25 ก.ย. 65
 
เงื่อนไขเพิ่มเติม
 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตอิออนทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร และบัตรเครดิต วีซ่า โอลิมปิก อิออน) ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน ณ ร้านค้าภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล ("ศูนย์การค้าฯ") (ยกเว้น เซ็นทรัล เอ็มบาสซี) ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2565 – 25 กันยายน 2565
 2. ผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิพิเศษดังนี้
  ต่อที่ 1 รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล 1,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่าย 5,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
  ผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ผ่านบัตรเครดิตอิออนที่ร่วมรายการ จากร้านค้าภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล (จำกัด 1 สิทธิ์ / บัตร / ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย-รวมทั้งสิ้น 300 สิทธิ์)
  ต่อที่ 2   AEON Top Spenders รับ SAMSUNG Galaxy S22 128 GB มูลค่า 29,900 บาท สำหรับผู้ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  ผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดผ่านบัตรเครดิตอิออนที่ร่วมรายการ จากร้านค้าภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป (จำกัด 1 สิทธิ์/ ท่าน / ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย-รวมทั้งสิ้น 3 สิทธิ์)
  *เมื่อมียอดใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข สามารถรับสิทธิ์ได้ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  - ต่อที่ 1 และ ต่อที่ 2 : ผู้ถือบัตรต้องแสดงเซลล์สลิป พร้อมใบเสร็จรับเงิน และบัตรเครดิตอิออนที่ร่วมรายการ เพื่อลงทะเบียนยอดใช้จ่าย และตรวจสอบสิทธิ์ลุ้นรางวัล และจำนวนสิทธิ์การรับบัตรกำนัล Central Voucher ณ จุดแลกรับของสมนาคุณ (Redemption Counter) ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา (ยกเว้น เซ็นทรัล เอ็มบาสซี) ภายในวันและสาขาเดียวกัน โปรดเก็บเซลล์สลิปไว้เป็นหลักฐานการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย *รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล
  - เงื่อนไขการรับของรางวัล และบัตรกำนัล Central เป็นไปตามที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) กำหนด
 3. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิ์ ไม่รวมยอดการใช้จ่ายภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, โรบินสัน, ท็อปส์ มาร์เก็ต, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, บีทูเอส, โฮมเวิร์ค, ออฟฟิศเมท, แฟมิลี่มาร์ท, โรงแรมในเครือเซ็นทารา, www.central.co.th และ www.jd.co.th, การชำระค่าสินค้าหรือบริการประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงิน, ทองคำและจิลเวลรี่ (ยกเว้นร้าน Jubilee ที่อยู่ในโซนพลาซาเท่านั้นที่สามารถนำใบเสร็จมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้) ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว ใบเสร็จจากฟู้ดคอร์ท รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภค การทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิดหรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด การใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย, สินค้าขายส่งเพื่อการค้า, สินค้าผ่อนชำระ, สินเชื่อเงินกู้, เช่าซื้อ, การชำระค่าสินค้า/บริการทุกรายการในหมวดการซื้อหน่วยลงทุน/กองทุนรวม, ยอดค่าเบี้ยประกันชีวิตควบการลงทุน Unit Linked (MCC Code 6211), การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MCC Code 6051, 4829), การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียม, ภาษีอากรต่างๆ และรายการที่มีการยกเลิก หรือคืนสินค้า/บริการ
 4. ผู้ถือบัตรต้องแสดงเซลล์สลิปพร้อมใบเสร็จรับเงิน และบัตรเครดิตอิออนที่ร่วมรายการ เพื่อลงทะเบียนการรับสิทธิ์ AEON Top Spenders หรือสิทธิ์รับบัตรกำนัล Central Voucher ณ จุดแลกรับของสมนาคุณ (Redemption counter) ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลภายในวันและสาขาเดียวกันกับที่มีการใช้จ่าย และโปรดเก็บเซลล์สลิปไว้เป็นหลักฐานการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับของสมนาคุณ และยกเว้นการมอบของสมนาคุณ ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ (2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด (3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของสมนาคุณ
 6. ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด และไม่สามารถโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด สิทธิประโยชน์ หรือบริการอื่นได้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเลือกสี แบบและลายของสมนาคุณ
 7. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับของสมนาคุณ หากพบความชำรุดบกพร่องหรือความไม่สะดวกในการใช้บริการ กรุณาติดต่อผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการโดยตรง
 8. ผู้ถือบัตรต้องคงสถานะบัญชีปกติ โดยมิได้ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อใดๆ ทุกประเภทที่มีอยู่กับบริษัท ตั้งแต่วันที่เริ่มรายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่บริษัทฯ คำนวณยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืน
 9. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง aeon.co.th กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัท ถือเป็นที่สุด
 10. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายและสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทผ่านทาง aeon.co.th
 11. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หากมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกันให้ถือเอาภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
 12. ทั้งนี้ ลูกค้ายังสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมลุ้นรางวัลจากรายการส่งเสริมการขาย AEON 30th YEARS ANNIVERSARYCELEBRATION ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123 หรือทางเว็บไซต์ www.aeon.co.th
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง THE STYLE MAKER AT CPN 2022 บัตรเครดิตอิออน โปรโมชั่นบัตรเครดิตอิออน รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล samsung galaxy s22 CPN
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ


เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)