รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

ช้อปผ่านบัตรเครดิต KTC MASTERCARD ที่ Central และ Robinson ทุกศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7,800 บาท*

13 พ.ค. 65 109
ระยะเวลา 01 เม.ย. 30 มิ.ย. 65
 
KTC MASTERCARD "WEEKEND CASH BACK AT CENTRAL & ROBINSON"
 
สมาชิกบัตรเครดิต KTC MASTERCARD รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7,800.- ต่อตลอดรายการ เมื่อลงทะเบียนเลขที่บัตรเครดิตฯ เข้าร่วมรายการและมียอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปครบตามกำหนดที่ห้างสรรพสินค้า Central ทุกสาขา และห้างสรรพสินค้า Robinson ทุกสาขา ในทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ ครบ 10,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 400 บาท (4%) หรือ
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ ครบ 50,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 2,600 บาท (5.2%)
ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ : พิมพ์ WMC เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักส่งมาที่เบอร์ 061-384-5000 หรือลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่ ktc.promo/mastercardwecb
 
หมายเหตุ :
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,600 บาท/เดือน/สมาชิกบัตรเครดิตฯ/ต่อทุกห้างสรรพสินค้า Central และห้างสรรพสินค้า Robinson ที่ร่วมรายการรวมกัน หรือสูงสุด 7,800.- ต่อสมาชิกบัตรเครดิตฯ/ตลอดรายการ/ต่อทุกห้างสรรพสินค้า Central และห้างสรรพสินค้า Robinson ที่ร่วมรายการรวมกัน
 • ยกเว้นการมอบคะแนนสะสมทุกประเภท สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนสะสมดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนสะสมทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ – 30 มิ.ย. 65
 
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 1. รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC MASTERCARD (“สมาชิก”) ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC MASTERCARD ("บัตรฯ") ณ ห้างสรรพสินค้า Central ทุกสาขา และห้างสรรพสินค้า Robinson ทุกสาขา ภายในประเทศไทย ในช่วงระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 65 – 30 มิ.ย. 65 ("ระยะเวลารายการ") ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท และ KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 3. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ WMC เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ktc.promo/mastercardwecb และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 4. กรณีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนของบัตรฯ ที่สำเร็จในครั้งแรกเท่านั้น
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ ให้แก่สมาชิกที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประจำตัวประชาชน ตรงกับที่ระบุบนบัตรฯ ที่สมาชิกใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเท่านั้น
 6. กรณีสมาชิกถือบัตรฯ ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกันมากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกเป็นรายบัตรฯ และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการมาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้
 7. การคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เพื่อมอบเครดิตเงินคืนนั้น เคทีซีจะคำนวณโดยพิจารณายอดใช้จ่ายรวมจากวันแรกที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จจนถึงวันสิ้นเดือนเป็นรายเดือนตามรอบปฏิทิน และจะคำนวณรายการเครดิตเงินคืนเป็นรอบเดือน จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารายการตามเงื่อนไขที่กำหนด
 8. สำหรับห้างสรรพสินค้า Central ทุกสาขา และ ห้างสรรพสินค้า Robinson ทุกสาขา สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ครอบคลุมถึงการซื้อสินค้า/บริการประเภทสินค้าผ่อนชำระ การซื้อบัตรของขวัญ สุรา ยา และการซื้อสินค้าทุกประเภทที่ท็อปส์ซูเปอร์, ท็อปส์มาร์เก็ต, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, โฮมเวริค์ และซูเปอร์สปอร์ต และสินค้าในพื้นที่เช่าหรือร้านค้าเช่าต่างๆ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
 9. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ สูงสุดไม่เกิน 2,600 บาท ต่อสมาชิก 1 ท่าน ต่อเดือน เท่านั้น หรือ สูงสุดไม่เกิน 7,800 บาท ต่อสมาชิก 1 ท่าน ต่อตลอดระยะเวลารายการ เท่านั้น
 10. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 60 วัน นับจาก วันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน
 11. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนทุกประเภท สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ในกรณีที่เคทีซี ไม่สามารถหักคะแนนทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน
 12. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 13. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 14. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 15. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 16. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 17. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นๆ
 18. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 หรือเว็บไซต์ www.ktc.co.th
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง บัตรเครดิต KTC Mastercard โปรโมชั่นเครดิตเงินคืน สมัครบัตรเครดิต สมัครออนไลน์
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ