รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

ช้อปต่างประเทศ ให้หายคิดถึง กับบัตรเครดิต SCB รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท*

13 พ.ค. 65 73
ระยะเวลา 25 เม.ย. 31 ก.ค. 65
สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ เมื่อใช้จ่ายสะสมเป็นสกุลเงินต่างประเทศ (รวมยอดใช้จ่ายผ่านออนไลน์) รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท*
 • ยกเว้นบัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ส่ง SMS ลงทะเบียน : พิมพ์ OS เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการ SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของท่าน) ลงทะเบียนทุกประเภทบัตรเครดิต เพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 
ระยะเวลาโปรโมชั่น :  วันนี้ - 31 ก.ค. 65
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 1. สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ("ผู้ถือบัตร") ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท ที่ลงทะเบียนในประเทศไทยผ่าน SMS ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2565 – 31 กรกฎาคม 2565
 2. ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยพิมพ์ OS เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการ SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของท่าน) ลงทะเบียนทุกประเภทบัตรเครดิต เพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 3. ผู้ถือบัตรต้องใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียน (รวมถึงรายการใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์) เพื่อซื้อสินค้า หรือ บริการต่างประเทศ เป็นสกุลเงินต่างประเทศเท่านั้น ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2565 – 31 กรกฎาคม 2565 (ตามเวลาท้องถิ่นของแต่ละประเทศ) และจะต้องมียอดใช้จ่ายสะสมตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้เมื่อเทียบเป็นเงินบาทแล้วตามจำนวนเงินที่กำหนด
 4. การเทียบยอดใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินบาท จะคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในวันที่บันทึกรายการ (Posting date) ตามที่ปรากฏในใบแจ้งยอดรายการใช้บัตรเครดิต (Statement)
 5. ยอดใช้จ่ายที่ไม่นำมาคำนวณ ได้แก่ ยอดใช้จ่ายในสกุลเงินไทย, รายการ 0% ดีจัง, ดีจังแบ่งชำระรายเดือนผ่านช่องทาง SCB EASY APP หรือ SCB Call Center (Call For Dee Jung), ดีจังโอนเงินเข้าบัญชี (Dee Jung Transfer), ยอดใช้จ่ายที่ยกเลิก, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียม, การซื้อกองทุน, การซื้อประกันภัย, การซื้อเงินตราสกุลต่างประเทศ และการชำระภาษี
 6. เศษของยอดใช้จ่ายสะสม จะไม่ถูกนำมาคำนวณเครดิตเงินคืน
 7. ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนและมียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement)
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่มีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระตามข้อกำหนดของธนาคาร และ ปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกเครดิตคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและร้านค้าที่เข้าร่วมรายการเป็นที่สุด
 10. รายการส่งเสริมการขายนี้ ยกเว้น การใช้บัตรที่เป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อการค้า/ธุรกิจ/ทุจริต และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นใดได้
* เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืน :
 1. เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมสกุลเงินต่างประเทศ ครบทุก 20,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 250 บาท จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท
 2. เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมสกุลเงินต่างประเทศ ครบทุก 120,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 1,800 บาท จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,600 บาท
 3. เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมสกุลเงินต่างประเทศ ตั้งแต่ 600,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 10,000 บาท
 4. จำกัดยอดการใช้จ่ายสะสมที่เข้าเงื่อนไขการคำนวนการรับเครดิตเงินคืนรวมทุกประเภทบัตร ภายใต้ชื่อ – สกุลเดียวกัน สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/ท่านตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 5. เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือถอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777 หรือเว็บไซต์ www.scb.co.th
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง โปรโมชั่นเครดิตเงินคืน โปรโมชั่นบัตรเครดิต scb บัตรเครดิต scb ช้อปต่างประเทศ สมัครบัตรเครดิต สมัครออนไลน์
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ