รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท* พิเศษ! รับของรางวัลเพิ่ม เมื่อแนะนำเพื่อนสมัครบัตรเครดิตซิตี้สำเร็จ 3 คนขึ้นไป*

14 ม.ค. 65 123
ระยะเวลา 01 ม.ค. 28 ก.พ. 65
เพียงแนะนำเพื่อนสมัครบัตรเครดิตซิตี้* รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท* พิเศษ! รับของรางวัลเพิ่ม เมื่อแนะนำเพื่อนสำเร็จ 3 คนขึ้นไป*
 
รับของรางวัลเพิ่มเพียงแนะนำเพื่อนสมัครบัตรเครดิตซิตี้ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น และเพื่อนของคุณได้รับการอนุมัติ* (ยกเว้นบัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้)
 • รับหูฟัง urBeats3 มูลค่า 3,700 บาท เมื่อแนะนำเพื่อนสำเร็จ 3 หรือ 4 คน
 • รับหูฟัง Jabra Elite 65T มูลค่า 3,990 บาท เมื่อแนะนำเพื่อนสำเร็จ 5 คนขึ้นไป
ส่งต่อข้อเสนอพิเศษสุดให้เพื่อนของคุณได้ง่ายๆ เพียงสร้างลิงก์ส่วนตัวแล้วแชร์ให้เพื่อนเพื่อทำการสมัคร
 
ผู้แนะนำจะได้รับ
 
 
ผู้สมัครผลิตภัณฑ์ใหม่จะได้รับ
 • รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 500 บาท*
 • สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตซิตี้/บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตรายใหม่ ที่ผ่านการแนะนำผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
 • รับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 500 บาท นอกเหนือจากโปรโมชั่นการสมัครทางออนไลน์ปกติ เมื่อสมัครบัตรเครดิตซิตี้หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้ เครดิต และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯหรือบัญชีฯ อย่างน้อย 1 รายการภายใน 30 วัน หลังบัตรฯหรือบัญชี ได้รับการอนุมัติ
 
วิธีการแนะนำเพื่อน
 1. เลือกผลิตภัณฑ์ซิตี้ ที่ต้องการแนะนำเพื่อนของท่านมาสมัคร
 2. แชร์ลิงก์ให้เพื่อน โดยการกรอกข้อมูลให้ครบ และกดปุ่มสร้างลิงก์แนะนำเพื่อน ท่านสามารถแชร์ลิงก์นี้ไปยัง social media หรือที่อื่นๆ เพื่อให้เพื่อนของท่านสามารถกรอกข้อมูลให้ธนาคารฯ ติดต่อกลับได้ หรือคลิก แนะนำรายชื่อเพื่อน กรอกข้อมูลให้ครบ และกดปุ่ม ส่งข้อมูล
 3. แจ้งให้เพื่อนของท่านทราบว่าได้รับการแนะนำเข้าโปรแกรมนี้
 
 
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม : สำหรับผู้ที่แนะนำเพื่อนสมัครบัตรเครดิตซิตี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 28 ก.พ. 65
 
เงื่อนไขเพิ่มเติม
 • กรณีที่ผู้แนะนำเป็นผู้กรอกรายละเอียดของเพื่อนที่ต้องการแนะนํา รวมถึงชื่อ นามสกุล เบอร์โ์ทรศัพท์เพื่อให้ธนาคารฯ ทําการติดต่อผู้แนะนํารับรองว่าเจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่ธนาคาร และเพื่อให้ธนาคารดําเนินการตามโปรแกรมนี้เรียบร้อยแล้ว
 • ผู้แนะนําที่เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อนแนะนําเพื่อน จะต้องเป็น
1) ลูกค้าปัจจุบันของบัตรเครดิตซิตี้/ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต/ บัญชีเงินฝากและ/หรือ การลงทุนกับธนาคารซิตี้แบงก์ หรือ
2) ลูกค้าใหม่ที่ทำการสมัครบัตรเครดิตซิตี้/ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต/ และรอการอนุมัติ หรือ
3) ผู้ที่เคยสมัครบัตรเครดิตซิตี้ หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปีก่อนวันที่ทําการแนะนําเพื่อน
 
 • ผู้ถูกแนะนำที่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อน จะต้องเป็น
 1) ผู้ที่ไม่ได้ถือบัตรเครดิตซิตี้/บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตประเภทใดๆ อยู่ในปัจจุบัน (เฉพาะผู้สมัครใหม่) หรือ 
2) ผู้ที่ยกเลิกผลิตภัณฑ์ซิตี้ (บัตรเครดิตซิตี้/ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต/ บัญชีธนาคารซิตี้แบงก์) ทุกประเภทมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ก่อนวันที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้ หรือ 
3) ผู้ที่ไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากและ/หรือการลงทุนกับธนาคารซิตี้แบงก์มาก่อน สําหรับการเปิดบัญชีซิตี้โกลด์ หรือซิตี้ ไพรออริตี้
 
 • ผู้ถูกแนะนำจากโปรแกรมนี้จะได้รับการนําเสนอและการแนะนําผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารซิตี้แบงก์ตามกระบวนการปกติ ก่อนตัดสินใจสมัครใช้บริการผลิตภัณฑ์
 • ผู้ถูกแนะนําที่สมัครบัตรเครดิตซิตี้ หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต จากโปรแกรมเพื่อนแนะนําเพื่อนผ่านช่องทางออนไลน์ จะได้รับโปรโมชั่นการสมัครผลิตภัณฑ์ทางช่องทางออนไลน์ ส่วนผู้ถูกแนะนำจากช่องทางอื่นจะได้รับโปรโมชั่นการสมัครผลิตภัณฑ์ตามโปรโมชั่นปกติ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ กําหนด
 • ข้อเสนอพิเศษ สําหรับผู้ถูกแนะนำจากช่องทางออนไลน์ รับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 500 บาท เมื่อมียอดใช้จ่าย ผ่านบัตรฯ หรือบัญชีฯ อย่างน้อย 1 รายการภายใน 30 วัน หลังบัตรฯ หรือบัญชีได้รับการอนุมัติ (ในกรณีที่ผู้ถูกแนะนํา 1 คน ได้รับอนุมัติมากกว่า 1 บัตรฯ/บัญชีฯ ผู้ถูกแนะนําจะได้รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท)
 • ธนาคารฯ จะทําการเครดิตเงินคืนเข้าบัตรเครดิตซิตี้/บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ของผู้ถูกแนะนำที่มีการใช้จ่ายตามเงื่อนไข ภายใน 90 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาของโปรแกรมนี้ ในกรณีที่ผู้ถูกแนะนำได้รับอนุมัติทั้งบัตรเครดิตซิตี้ และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต และมียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ และบัญชีทั้งคู่ ธนาคารฯ จะมอบเครดิตเงินคืนไปยังบัตรเครดิตซิตี้
 • ธนาคารฯ จะทําการรวบรวมจํานวนผู้ถูกแนะนําที่ได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตซิตี้ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต หรือทําการเปิดบัญชีซิตี้ ไพรออริตี้ หรือบัญชีซิตี้โกลด์ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 28 ก.พ. 65 ต่อผู้แนะนำ 1 ท่าน เพื่อมอบของรางวัลให้กับผู้แนะนำหลังสิ้นสุดระยะเวลาของโปรแกรมนี้ ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่กําหนดในโปรแกรมนี้
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1588
 
 
 
 
 
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง โปรโมชั่นบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ สมัครบัตรเครดิตซิตี้ รับเครดิตเงินคืน รับของรางวัล โปรโมชั่นแนะนำเพื่อน แนะนำเพื่อนสมัครบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ สมัครบัตรเครดิต
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ


เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)