รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

4 ร้านฟินสายกินเลิฟ กับบัตรเครดิต SCB

6 ม.ค. 65 38
ระยะเวลา 18 ม.ค. 65
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ที่ร้านเชา พิซซ่า, พลู, วอเตอร์ ไลบรารี่ และวอเตอร์ ไลบรารี่ บราสเซอรี
 
คุ้ม 1   รับส่วนลดค่าอาหาร 10-15% เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
 
 
เงื่อนไขคุ้ม 1
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ("ผู้ถือบัตร") เมื่อชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ที่ร้านเชา พิซซ่า, พลู, วอเตอร์ ไลบรารี่ และวอเตอร์ ไลบรารี่ บราสเซอรี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 - 30 มิถุนายน 2565 จะได้รับส่วนลดดังนี้
 • ส่วนลด 15% สำหรับค่าอาหาร เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป สำหรับบัตรเครดิต SCB Private Banking, SCB First, SCB Prime, SCB M Legend และ SCB Beyond
 • ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป สำหรับบัตรเครดิต SCB ประเภทอื่นๆ
 • ส่วนลดนี้สำหรับค่าอาหารเท่านั้น ไม่สามารถใช้ลดค่าเครื่องดื่ม / VAT & Service Charge
 • ส่วนลดนี้สำหรับการทานที่ร้านและสั่งกลับบ้านจากหน้าร้าน(take away)เท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นๆ รวมทั้งบัตรกำนัลของทางร้านได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามร้านอาหารกำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ร้านค้าก่อนการใช้บริการ
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเสียหาย และ/หรือ ในเหตุอื่นอันใด อันเกิดขึ้นกับบริการดังกล่าว และ/หรือ ในกรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีปัญหาในการให้บริการหรือมีข้อสงสัย โปรดติดต่อกับร้านค้าที่ร่วมรายการโดยตรง
 
คุ้ม 2   แลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่าย
 
 
เงื่อนไขคุ้ม 2
 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิต SCB แฟมิลี่พลัส และบัตรเครดิตนิติบุคคล ("ผู้ถือบัตร") ที่มีคะแนนสะสม SCB Rewards/M Point และชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ร้านเชา พิซซ่า, พลู, วอเตอร์ ไลบรารี่ และวอเตอร์ ไลบรารี่ บราสเซอรี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 - 30 มิถุนายน 2565 สามารถใช้คะแนนสะสม SCB Rewards/M Point ของบัตรเครดิตใบที่ใช้จ่าย เท่ากับยอดชำระเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 10%
 • ผู้ถือบัตรจะต้องชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มด้วยบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ใบเดียวกับที่ใช้คะแนนสะสมเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนเท่านั้น และโปรดแจ้งการใช้สิทธิประโยชน์นี้กับพนักงานก่อนทุกครั้ง
 • สิทธิประโยชน์นี้สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรที่มีคะแนนสะสมเพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือบัตรมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนด ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • ธนาคารจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจากการแลกคะแนนโดยยึดจากยอดใช้จ่ายแบบจำนวนเต็ม (ไม่รวมจุดทศนิยม)
 • คะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืน จะถูกหักออกจากคะแนนสะสมในบัญชีบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติหลังจากทำรายการแลกคะแนนเท่ายอดใช้จ่ายสำเร็จ
 • ธนาคารจะดำเนินการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 5 วันทำการหลังจากวันทำรายการ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 • สงวนสิทธิ์ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) เพื่อร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงิน ตามข้อกำหนดของธนาคารและไม่เคยฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืน เครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม : สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น
 
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 30 มิ.ย. 65
 
เงื่อนไขเพิ่มเติม
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 • ธนาคารและร้านค้าที่ร่วมรายการมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่มิอาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและร้านค้าที่ร่วมรายการเป็นที่สุด
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777
 
ดูบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ทั้งหมด
 
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง บัตรเครดิต scb โปรโมชั่นบัตรเครดิต scb สิทธิพิเศษบัตรเครดิต scb ส่วนลดร้านอาหาร รับเครดิตเงินคืน โปรโมชั่นบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ส่วนลดค่าอาหาร
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ