รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ บัตรเครดิตทีทีบี มอบสิทธิพิเศษจากโรงพยาบาลชั้นนำที่ร่วมรายการ

6 ม.ค. 65 37
ระยะเวลา 01 ม.ค. 31 ธ.ค. 65
ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ บัตรเครดิตทีทีบี มอบสิทธิพิเศษจากโรงพยาบาลชั้นนำที่ร่วมรายการ
 
โรงพยาบาลกรุงเทพในเครือ :
 
 • โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
- รับส่วนลด 10% ค่าห้อง และค่ายา (ยกเว้น ค่ายาพิเศษบางรายการ, แล็บพิเศษ, ค่าแพทย์, ค่าเครื่องมือพิเศษ และรายการเหมาจ่ายทุกรายการ)
 
 • โรงพยาบาลกรุงเทพตราด
- รับส่วนลด 10% ค่าห้อง (ยกเว้น ค่าห้อง ICU)
- รับส่วนลด 10% ค่ายา (ยกเว้น ค่ายาพิเศษบางรายการ)
 
 • โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์
- รับส่วนลด 5% ค่าห้อง และค่ายา (ยกเว้น ยาพิเศษ)
- โปรแกรมที่ร่วมรายการราคาพิเศษ 2,900 บาท
      1. โปรแกรมคัดกรองมะเร็งเต้านมและอัลตร้าซาวด์ (Mammogram with Ultrasound Breasts)
     2. โปรแกรมภาวะกระดูกพรุน (Bone Dens Lumbar Hip)
     3. โปรแกรมตรวจสุขภาพภาวะไขมันสะสมในตับด้วยเครื่อง FibroScan
 
 • โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
- รับส่วนลด 10% ค่าห้อง (เฉพาะห้อง Standard) และค่ายา (กรณี IPD ยกเว้น ค่ายาพิเศษบางรายการ)
- แพ็กเกจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram & Ultrasound Breasts) ราคาพิเศษ 1,999 บาท (สำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป)
 
 • โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
- รับส่วนลด 5% ค่าห้อง และค่ายา จากราคาปกติ
- รับส่วนลด 5% สำหรับค่าเวชภัณฑ์ ค่าบริการทันตกรรม (ยกเว้น ทันตกรรมประดิษฐ์และจัดฟัน)
 
 • โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
- รับส่วนลด 10% ค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ไม่รวมค่าแพทย์, ค่าบริการพยาบาล, ค่าอาหาร)
- รับส่วนลด 10% ค่ายา OPD, IPD (ยกเว้น ค่ายาพิเศษบางรายการ, เวชภัณฑ์พิเศษ และค่าวัคซีน)
 
 • โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
- รับส่วนลด 10% ค่าห้อง (ยกเว้น ห้อง ICU, CCU, LR, NSY)
- รับส่วนลด 10% ค่ายา (ยกเว้น เวชภัณฑ์ยาพิเศษ)
 
 • โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
- รับส่วนลด 10% ค่าห้อง และค่ายา จากราคาปกติ (ยกเว้น ค่ายาพิเศษบางรายการ, แล็บพิเศษ, เครื่องมือพิเศษ, ค่าแพทย์ และอัตราบริการเหมาจ่ายทุกรายการ)
 
 • โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
- รับส่วนลด 10% ค่าห้อง (เฉพาะห้อง Standard) และค่ายา (กรณี IPD ยกเว้น ค่ายาพิเศษบางรายการ)
- แพ็กเกจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram & Ultrasound Breasts) ราคาพิเศษ 1,999 บาท (สำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป)
 
 • โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
- รับส่วนลด 5% ค่าห้องพัก และค่ายา (ยกเว้น ยาพิเศษ, ค่าแพทย์, ค่าเครื่องมือพิเศษ, ค่าบริการพยาบาล, ค่าอาหาร, ค่าบริการโรงพยาบาล, ค่าเวชภัณฑ์, รายการเหมาจ่าย และรายการพิเศษทุกรายการ)
 
 • โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
- รับส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องพัก (IPD) และค่ายา (IPD, OPD)
(ยกเว้น ค่าห้อง ICU, ค่าห้อง IMCU, และค่ายาพิเศษ)
 
 • โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
- รับส่วนลด 10% ค่าห้องพักผู้ป่วยใน และค่ายา ผู้ป่วยนอก, ผู้ป่วยใน (ยกเว้น ค่ายาพิเศษ, ค่าวัคซีน, ค่าตรวจห้องวิเคราะห์ และค่าธรรมเนียมแพทย์)
 
 • โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง
- รับส่วนลด 5% ค่าห้อง, ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ (จากราคาปกติ)
 
 • โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
- รับส่วนลด 15% ค่าขูดหินปูน
- รับส่วนลด 10% ค่าห้อง และค่ายา (ยกเว้น ยกเว้น ห้อง ICU, CCU, NICU, PICU, วัคซีนและหมวดรายการยาพิเศษ)
- รับส่วนลด 5% ค่าทันตกรรมทั่วไป และค่าทันตกรรมเด็ก

หมายเหตุ : ส่วนลดดังกล่าว ไม่รวมราคาแพ็คเกจ, ราคาเหมาจ่าย และราคาโปรโมชั่นต่างๆ ของทางโรงพยาบาล
 
 • โรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล
- รับส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องพักผู้ป่วยใน และค่ายา (ยกเว้น ห้อง ICU, ค่าแพทย์, ค่าอุปกรณ์พิเศษ, ค่ายาพิเศษ ค่าวัคซีนทุกประเภท ค่าเวชภัณฑ์พิเศษ ค่า Lab และ รายการเหมาจ่ายทุกรายการ)
 
 • โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
- รับส่วนลด 10% ค่าห้อง (ยกเว้น ห้องผู้ป่วยวิกฤต ICU และห้องผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ CCU)
- รับส่วนลด 5% ค่ายา (ยกเว้น ค่าแพทย์, ค่าอุปกรณ์พิเศษ, ค่ายาพิเศษ, ค่าวัคซีนทุกประเภท, ค่าเวชภัณฑ์พิเศษ, ค่า Lab และรายการเหมาจ่ายทุกรายการ)
 
 • โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์
- รับส่วนลด 5% ค่าห้อง และค่ายา (ยกเว้น ยาพิเศษ)
 
 • โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย
- รับส่วนลด 10% ค่าห้อง และค่ายา (ยกเว้น ยกเว้นค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต ICU และยาพิเศษเฉพาะราย)

โรงพยาบาลพญาไทและในเครือ (โรงพยาบาลพญาไท 1, โรงพยาบาลพญาไท 2, โรงพยาบาลพญาไท 3, โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ และ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา):
 • รับส่วนลด 10% สำหรับค่ายา และค่าห้องพัก
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคาพิเศษมูลค่า 2,022 (ราคาปกติ 6,520 บาท)

หมายเหตุ : - สามารถรับบริการได้ทั้งผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD)
- ราคารวมค่าแพทย์ตรวจสุขภาพ, ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าบริการพยาบาล
- รับสมุดรายการผลตรวจสุขภาพจำนวน 1 เล่ม
- รับคูปองอาหารว่าง

โรงพยาบาลเปาโลและในเครือ (โรงพยาบาลเปาโล เกษตร, โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย4, โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ, โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง และ โรงพยาบาลเปาโล รังสิต):
 • รับส่วนลด 5% สำหรับค่ายา และค่าห้องสำหรับลูกค้า OPD / IPD
 
โรงพยาบาลพระรามเก้า :
 • รับส่วนลดค่ายา 10% (ยกเว้น ค่ายาพิเศษบางรายการ)
 • รับส่วนลดค่าห้อง 15% สำหรับห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้น ห้อง ICU, CCU)
 • รับส่วนลดค่า LAB 10% (ยกเว้น LAB รายการพิเศษ)
 • แพคเกจการตรวจหาภูมิคุ้มกัน หลังได้รับเชื้อ หรือฉีดวัคซีน COVID-19 ราคาพิเศษ 1,000 บาท (จากราคาปกติ 1,900 บาท)
 • แพคเกจตรวจความต้านทานราคาพิเศษ 1,500 บาท
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพ 9 Executive Plus ชาย ราคา 8,000 บาท (ราคาปกติ 15,900 บาท)
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพ 9 Executive Plus หญิง ราคา 12,000 บาท (ราคาปกติ 21,300 บาท)
 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ในเครือ : (โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา,โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี)
 • รับส่วนลด 10% ค่าห้อง
 • รับส่วนลด 5% ค่ายา (ยกเว้น ยาพิเศษบางรายการ)
 
โรงพยาบาลธนบุรีและในเครือ :
 
 • โรงพยาบาลธนบุรี
- รับส่วนลด 5% ค่าห้อง และค่ายา (ยกเว้น เคมีบำบัด)
 
 • โรงพยาบาลธนบุรี 2
- รับส่วนลด 5% ค่าห้อง และค่ายา จากราคาปกติ
 
 • โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
- รับส่วนลด 10% ค่ายา (ยกเว้น รายการยาพิเศษ)
- รับส่วนลด 10% ค่าห้อง สำหรับผู้ป่วยใน (ยกเว้น ห้อง ICU, CCU)
- รับส่วนลด 10% ทันตกรรม (เฉพาะขูดหินปูน, อุดฟัน และถอนฟัน ยกเว้น หัตถการรากฟันเทียม)
 
 
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน :
 • รับส่วนลด 10% ค่าห้อง (เฉพาะค่าห้องรวมอาหาร ไม่รวมค่าการพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ )
 • รับส่วนลด 5% ค่ายา สำหรับผู้ป่วย OPD และ IPD (ยกเว้น ยารายการพิเศษ)
 
โรงพยาบาลลาดพร้าว :
 • รับส่วนลด 10% ค่าห้อง, ค่ายา , LAB (ปกติ), X-RAY (ปกติ) (ยกเว้น วัคซีน)
 • รับส่วนลด 25% รายการตรวจสุขภาพโปรแกรมพื้นฐานของโรงพยาบาล (จากราคาปกติ) ตามรายการที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ
 
หมายเหตุ : อัตราส่วนดังกล่าว ไม่รวมค่าแพทย์ และการให้ส่วนลดเป็นไปตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด
 
โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ :
 • รับส่วนลด 10% ค่าห้องผู้ป่วยใน IPD , ค่ายา (กรณี IPD)
(ยกเว้น ค่าห้อง ICU, ยารายการพิเศษ และวัคซีน)
 • รับส่วนลด 50% โปรแกรมตรวจสุขภาพ B. Care Exlusive Health ราคาพิเศษ 1,599 บาท
(จากปกติ 3,200 บาท โดยรวมค่าแพทย์, ค่าเวชภัณฑ์, ค่าบริการพยาบาล, และบริการโรงพยาบาล)
 • รับส่วนลด 35% โปรแกรมลดปวดออฟฟิศซินโดรม จำนวน 3 ครั้ง ราคา 1,950 บาท
(จากราคาปกติ 3,000 บาท โดยรวมค่านักกายภาพบำบัดและค่าบริการโรงพยาบาล และไม่รวมค่าปรึกษา
แพทย์เฉพาะทาง ในกรณีประเมินแล้วพบความผิดปกติและจำเป็นต้องพบแพทย์เพื่อทำการรักษา)
 
หมายเหตุ : กรณีส่วนลดค่าห้อง เมื่อใช้ร่วมกับบริษัทประกันภัย สามารถใช้ได้หลังจาก Fax claim เท่านั้น

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล :
 • รับส่วนลด 10% ค่าห้อง และค่ายา จากราคาปกติ
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา :
 • รับส่วนลด 5% ค่ายา และค่าห้อง จากราคาปกติ
 • รับส่วนลด 5% สำหรับ 10 รายการ (ตามระเบียบโรงพยาบาล) ได้แก่
 • ค่ายาและสารอาหารทางสายเลือด
 • ค่าเวชภัณฑ์ 1,2 ยกเว้น เวชภัณฑ์ 3
 • ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิ (ยกเว้นในกรณีส่งต่อ outsource)
 • ค่าตรวจวินิจฉัยและการรักษษทางรังสีวิทยา
 • ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีอื่นๆ (ยกเว้น MRI และค่าแพทย์)
 • ค่าห้องผ่าตัด และห้องคลอด
 • ค่าบริการทางทันตกรรม (เฉพาะขูดหินปูน, อุดฟัน และถอนฟัน)
 • ค่าห้องหรือค่าเตียงผู้ป่วยในประเภทต่างๆ
 • ค่าบริการรถพยาบาล
 
โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย :
 • รับส่วนลด 10% ค่าห้อง (ยกเว้น ค่าห้องผ่าตัด, CCU และ ICU
 • รับส่วนลด 5% ค่ายา สำหรับผู้ป่วย OPD และ IPD (ยกเว้น ยารายการพิเศษ)
 
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม : สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตทีทีบี บัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาตเท่านั้น
 
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 ธ.ค. 65
 
เงื่อนไขเพิ่มเติม
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตทีทีบี บัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • ส่วนลดนี้ใช้ได้เฉพาะกรณีผู้รับบริการเป็นผู้ชำระค่าบริการเองหรือส่วนเกินจากประกัน สามารถรับส่วนลดและบริการ ณ โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65
 • ส่วนลดแต่ละโรงพยาบาลอาจแตกต่างกันไป ตามเงื่อนไขที่ทางโรงพยาบาลกำหนดและเฉพาะโรงพยาบาลที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • รายละเอียดและเงื่อนไขที่ร่วมรายการเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ทางธนาคารเป็นเพียงผู้ให้สิทธิพิเศษเท่านั้น
 • กรุณาสอบถามส่วนลดและเงื่อนไขต่างๆ กับทางโรงพยาบาลก่อนใช้บริการ หากลูกค้าพบปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการใดๆ กรุณาติดต่อโรงพยาบาลโดยตรง
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ทีทีบี คอนแทค เซ็นเตอร์ โทร. 1428 
 
ดูบัตรเครดิตธนาคารทหารไทยธนชาตทั้งหมด
แท็กที่เกี่ยวข้อง บัตรเครดิตทีทีบี สิทธิพิเศษบัตรเครดิต สิทธิพิเศษบัตรเครดิตทีทีบี โปรโมชั่นบัตรเครดิตทีทีบี สิทธิพิเศษจากโรงพยาบาลชั้นนำ ส่วนลดโรงพยาบาล
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ