รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

ช้อปดีมีคืน ได้คุ้มกว่า ยิ้มสุด รับ K Point จุกๆ สูงสุด 10,000 พ้อยท์

4 ม.ค. 65 71
ระยะเวลา 01 ม.ค. 15 ก.พ. 65
ช้อปจ่ายด้วย K+ รับ K Point สูงสุด 5,000 พ้อยท์*
สำหรับลูกค้า KPLUS : ธนาคาร จะโอนคะแนนสะสม K Point ผ่านบริการ K PLUS ที่ทำรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 45 วันทำการ หลังจบแคมเปญ
 
หมายเหตุ : เฉพาะ K PLUS สแกนจ่ายด้วย QR ณ ร้านค้าที่ธนาคารกำหนด โดยเป็นร้านค้านิติบุคคล ที่จดทะเบียนประเภทธุรกิจกับธนาคารกสิกรไทย ในหมวดเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ, สุขภาพ ความงาม, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, อาหาร ขนม เครื่องดื่ม, เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งและเครื่องใช้ในบ้าน, อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องเขียน หนังสือ และกิ๊ฟช็อป เท่านั้น
 
ช้อปจ่ายด้วยบัตรเดบิต KMY รับ K Point สูงสุด 5,000 พ้อยท์**
สำหรับลูกค้าบัตรเดบิตกสิกรไทย : ธนาคาร จะโอนคะแนนสะสม K Point ผ่านเลขบัญชีเงินฝาก (CIS) ที่ลูกค้าผูกบัตรเดบิตกับธนาคารกสิกรไทย ตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 45 วันทำการ หลังจบแคมเปญ
 
หมายเหตุ : เฉพาะการใช้จ่ายที่ร้านค้านิติบุคคุล ในหมวด MCC ดังนี้ หมวด Computer, IT , Electric, Department Store, Supermarket, Beauty & Spa, Home & Décor, Book Store & Stationary, Fashion Retail เท่านั้น
 
ทำตามขั้นตอนง่ายๆ 3 ขั้นตอน ดังนี้
 
ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน ก่อนทำรายการ (ครั้งแรกครั้งเดียว)
ขั้นตอนที่ 2 มองหา สินค้า/บริการ ที่ถูกใจ และเลือกวิธี การชำระเงิน
ขั้นตอนที่ 3 ชำระเงินด้วยวิธีที่ได้ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 15 ก.พ. 65
 
เงื่อนไขช้อปดีมีคืนกับ KPLUS
 1. นับสิทธิ์เฉพาะ ผู้ลงทะเบียนส่ง SMS ก่อนทำรายการ โดยพิมพ์ KPLUS วรรคตามด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือผูก K PLUS 10 หลัก ส่งมาที่ 4545888
 2. นับสิทธิ์เฉพาะรายการใช้ KPLUS ใช้จ่ายผ่านจุดรับชำระเงิน K PLUS shop, เครื่องรูดบัตรEDC และ QR API ของธนาคารกสิกรไทย เท่านั้น ยกเว้นการสแกน QR จ่ายด้วย K Point และ K Pay Later
 3. จำกัดสิทธิ์รับ K Point 500 คะแนน เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปรายการ ,จำกัด 10 สิทธิ์/ท่าน หรือ รับพ้อยท์ สูงสุด 5,000 พ้อยท์ต่อท่านตลอดแคมเปญ
 4. ระยะเวลาของแคมเปญ ตั้งแต่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 65 จำกัด 20,000 สิทธิ์แรกตลอดแคมเปญ สูงสุด 10 ล้านพ้อยท์ ตลอดแคมเปญ
 5. นับสิทธิ์เฉพาะรายการ K PLUS สแกนจ่าย QR ที่ร้านค้านิติบุคคลจดทะเบียน VAT เท่านั้น ในยอดใช้จ่ายที่กำหนดผ่าน K PLUS shop หรือเครื่องรูดบัตร EDC, API ของธนาคารกสิกรไทย ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ที่จดทะเบียนประเภทธุรกิจกับธนาคารกสิกรไทย ดังนี้ ร้านค้าหมวดเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ, สุขภาพ ความงาม, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, อาหาร ขนม เครื่องดื่ม, เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งและเครื่องใช้ในบ้าน, อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องเขียน หนังสือ และกิ๊ฟช็อป
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไข ข้อกำหนดรวมทั้งสิทธิ์ประโยชน์ได้ โดยที่ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
เงื่อนไขช้อปดีมีคืนกับบัตรเดบิตธนาคารกสิกรไทย
 1. นับสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียนส่ง SMS ก่อนทำรายการ พิมพ์ Debit วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเดบิต 12 หลักสุดท้าย*เลขบัตรประชาชน 4 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888
 2. รับ K Point 500 คะแนน เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปรายการ ,จำกัด 10 สิทธิ์ หรือ รับพ้อยท์ สูงสุด 5,000 พ้อยท์ ต่อท่านตลอดแคมเปญ
 3. ระยะเวลาของแคมเปญ ตั้งแต่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 65 จำกัด 20,000 สิทธิ์แรกตลอดแคมเปญ สูงสุด 10 ล้านพ้อยท์ ตลอดแคมเปญ
 4. นับเฉพาะรายการบัตรเดบิตกสิกรไทยไปใช้จ่ายในร้านค้านิติบุคคุลจดทะเบียน VAT ที่กำหนดเท่านั้น ในหมวด MCC ดังนี้ ร้านค้าหมวด Computer, IT, Electric, Department Store, Supermarket, Beauty & Spa, Home & Décor, Book Store & Stationary, Fashion Retail
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไข ข้อกำหนดรวมทั้งสิทธิ์ประโยชน์ได้ โดยที่ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
เงื่อนไขการรับ K Point
 1. คะแนนสะสม K Point ที่ได้รับจากโครงการนี้ มีกำหนดอายุการใช้คะแนน 1 ปี โดยคะแนนจะหมดอายุในเดือน ธันวาคม 2565
 2. สำหรับลูกค้า KPLUS : บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ("กสิกรไทย") จะโอนคะแนนสะสม K Point ผ่านบริการ K PLUS ของกสิกรไทย ที่ทำรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 45 วันทำการ
 3. สำหรับลูกค้าบัตรเดบิตกสิกรไทย : บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ("กสิกรไทย") จะโอนคะแนนสะสม K Point ผ่านเลขบัญชีเงินฝาก (CIS) ที่ลูกค้าผูกบัตรเดบิตกับธนาคารกสิกรไทย ตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 45 วันทำการ ("วันทำการ" หมายถึงวันที่ไม่ใช่วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์)
 4. ลูกค้าสามารถตรวจสอบคะแนนที่ได้รับจาก แอปพลิเคชัน K PLUS โดยกดปุ่ม 1. K Point 2. ดูรายละเอียดคะแนน 3. ดูประวัติคะแนน
 5. ศึกษาวิธีการใช้คะแนน และรายละเอียด K Point เพิ่มเติมได้ที่ https://www.kasikornbank.com/th/personal/Digital banking/kplus/kpoint/info/Pages/index.html
 6. คะแนนสะสม K Point จากโครงการนี้ สามารถรวมกับคะแนนสะสม K Point จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตปกติได้ ยกเว้น บัตรวีซ่าเดอะแพสชั่นกสิกรไทย และบัตรเครดิตที่ธนาคารออกร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Co-brand card) เช่น บัตรพีทีทีบลูเครดิตการ์ด, บัตรเครดิตร่วมกรุงเทพดุสิตเวชการ-กสิกรไทย, บัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย, บัตรเครดิตกสิกรไทย-ช้อปปี้ และบัตรเครดิตไลน์พ้อยท์ เครดิตการ์ด ไม่สามารถนำมารวมกันได้
 7. คะแนนสะสม K Point ที่ได้รับจากโครงการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่น หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 8. กรณีธนาคารโอนคะแนนสะสม K Point ให้ลูกค้ารายใดไม่ได้ โดยไม่ใช่ความผิดของกสิกรไทย ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิรับคะแนนสะสม K Point
 9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไข ข้อกำหนดรวมทั้งสิทธิ์ประโยชน์ได้ โดยที่ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ K Contact Center โทร 02 888 8888 หรือเว็บไซต์ www.kasikornbank.com
 
ดูบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ทั้งหมดของธนาคารกสิกรไทย
แท็กที่เกี่ยวข้อง ช้อปดีมีคืน k point สมัครบัตรเครดิตกสิกรไทย บัตรเครดิตกสิกรไทย โปรโมชั่นบัตรเครดิตกสิกรไทย สมัครบัตรเครดิต สมัครออนไลน์
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ