รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

ROBINSON SUPER CELEBRATION SALE. รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,600 บาท และใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 12%

22 ธ.ค. 64 66
ระยะเวลา 16 ธ.ค. 04 ม.ค. 65
ROBINSON SUPER CELEBRATION SALE  ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ทุกสาขา รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ
 
ต่อที่ 1
 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,600 บาท เมื่อใช้จ่ายตามที่กำหนด
- จำกัดการรับเงินคืนรวมสูงสุด 3,600 บาท/ท่าน ตลอดรายการ - SMS ลงทะเบียนรับเงินคืน พิมพ์ BRBS ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4712008 ค่าบริการครั้งละ 3 บาท ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ
 
ต่อที่ 2
 • รับเพิ่มเครดิตเงินคืนสูงสุด 12% เมื่อแลกใช้คะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป
- ส่ง SMS ลงทะเบียนภายในวันที่ทำรายการใช้จ่ายที่ต้องการรับสิทธิ์แลกคะแนน พิมพ์ BBPT (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก เครื่องหมาย * จำนวนยอดใช้จ่าย (กรณีมีเศษทศนิยม ให้ตัดเศษทศนิยมออกเหลือเพียงจำนวนเต็ม) ส่งมาที่ 4712008 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)
 
ตัวอย่าง : ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร 4,500.50 บาท: พิมพ์ BBPT 1111222233334444 * 4500
 
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม : สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพเท่านั้น
 
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 4 ม.ค. 65
 
เงื่อนไขเพิ่มเติม
 • สิทธิพิเศษสําหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร เฉพาะชําระเต็มจํานวน (ไม่รวมรายการแบ่งชําระ) ระหว่างวันที่ 16 ธ.ค. 64 – 4 ม.ค. 65 ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ทุกสาขา รวมการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทาง New Sale Channel (Chat & Shop, Call & Shop, Facebook Live, Outbound Call และ Direct Sale) ยกเว้นการซื้อสินค้าที่ร้านค้า เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์ สปอร์ต, ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต, บีทูเอส, โฮมเวิร์ค, มูจิ, การซื้อบัตรของขวัญและสินค้าแลกซื้อ, ร้านค้าเช่าทั้งในห้างฯ และศูนย์การค้า
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิบัตรเครดิตที่ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ บัตรเครดิตประเภทองค์กร, บัตรเครดิตส่วนราชการ บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย และบัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการซื้อสินค้าเพื่อนําไปจําหน่าย
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร และ/หรือร้านค้ากําหนด ธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สินค้า/บริการ หรือสิทธิประโยชน์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สิทธิพิเศษการรับเครดิตเงินคืนเมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข
 • ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนผ่านทาง SMS ภายในวันที่ 16 ธ.ค. 64 - 4 ม.ค. 65 โดยพิมพ์ BRBS ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4712008 ค่าบริการครั้งละ 3 บาท (รอข้อความตอบรับจากระบบ) ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิตลอดรายการ
 • ธนาคารจะคํานวนยอดใช้จ่ายบัตรหลักรวมกับบัตรเสริม และโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 90 วันหลังจบรายการส่งเสริมการขาย โดยจะแสดงในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรหลักที่ยังคงสภาพสมาชิก และไม่มีผิดนัดชําระ จนถึงวันที่มีการให้เครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายคืนจากบัญชี บัตรเครดิตตามมูลค่าเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ผู้ถือบัตรปฏิเสธการจ่ายเงินในรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนนั้น หรือผู้ถือบัตรทําการยกเลิกรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตดังกล่าวในภายหลังจากที่ผู้บัตรได้รับเครดิตเงินคืนไปแล้ว
 
เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมรับเครดิตเงินคืน 12%
 • สงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืน เฉพาะรายการที่ลูกค้าลงทะเบียน SMS เท่านั้น โดยพิมพ์ BBPT (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก เครื่องหมาย * จํานวนยอดใช้จ่าย (กรณีมีเศษทศนิยม ให้ตัดเศษทศนิยมออกเหลือเพียงจํานวนเต็ม) ส่งมาที่ 4712008 (ค่าบริการ ครั้งละ 3 บาท) ลงทะเบียนทุกครั้งภายในวันที่ทํารายการเท่านั้น ตัวอย่าง : ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร 4,500.50 บาท: พิมพ์ BBPT 1111222233334444 * 4500
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียน SMS เฉพาะเครือข่ายที่ร่วมรายการ ได้แก่ AIS, DTAC, TRUE, TOT, CAT เท่านั้น ยกเว้น เครือข่าย Line Mobile ไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ การลงทะเบียน SMS จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อลูกค้าได้รับ ข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการ
 • ธนาคารจะคํานวณยอดใช้จ่ายเรียงลําดับตามวันที่ทํารายการซื้อสินค้า และคํานวณสิทธิการแลกคะแนนสะสมเฉพาะยอดใช้จ่ายจากบัตรหลักเท่านั้น โดยสามารถแลกใช้คะแนนสะสม Thank you Rewards เท่าที่มีอยู่ในระบบเท่านั้น
 • สงวนสิทธิการแลกใช้คะแนนสะสม เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภทที่มีคะแนนสะสม Thank You Rewards และเป็นบัตรหลักเท่านั้น (บัตรเสริมไม่ร่วมรายการ) ยกเว้น บัตรเครดิตไทเทเนียม, บัตรเครดิตแอร์เอเชีย, บัตรเครดิตองค์กร และบัตรเครดิตจัดซื้อ ไม่ร่วมรายการแลกคะแนนสะสม
 • ธนาคารจะคํานวนยอดใช้จ่ายบัตรหลักที่ทํารายการ และโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลัก ภายใน 90 วันหลังจบรายการส่งเสริมการขาย โดยจะแสดงในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการให้เครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิก ไม่ผิดเงื่อนไขใดๆ ในการใช้บัตร และมีประวัติการชําระดีจนถึงวันที่มีการให้เครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
 • ตรวจสอบคะแนนสะสม Thank You Rewards ได้เองที่ แอปพลิเคชัน โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ หรือ โทร. 02 638 4000 กด 1522
   
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ โทร. 0 2638 4000
 
ดูบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทั้งหมด
แท็กที่เกี่ยวข้อง โปรโมชั่นบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ โปรโมชั่นเครดิตเงินคืน เครดิตเงินคืน robinson สิทธิพิเศษบัตรเครดิต สิทธิพิเศษบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ROBINSON CELEBRATION SALE
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ