รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

ซื้อประกันลดหย่อนภาษีส่งท้ายปี พร้อมรับบัตรกำนัลทองคำมูลค่า 15,000 บาท*

16 ธ.ค. 64 79
ระยะเวลา 01 ธ.ค. 31 ธ.ค. 64
โปรโมชั่นพิเศษจากซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง อินชัวรันส์ โบรกเกอร์...รับเครดิตเงินคืน และบัตรกำนัลทองคำมูลค่ารวมสูงสุด 614,000 บาท* เมื่อใช้บัตรเครดิตซิตี้จ่ายเบี้ยประกันกรมธรรม์ฉบับใหม่ครบตามเงื่อนไข
 
 
เงื่อนไขของซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง อินชัวรันส์ โบรกเกอร์
 • บริษัทฯ ในฐานะนายหน้าประกันภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ทางบริษัทฯ จัดสรรเพื่อร่วมรายการ มิได้มีหน้าที่รับประกันภัย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยดังกล่าว
 • ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ร่วมรายการ รับประกันภัยโดย บริษัท เอไอเอ จำกัด
 • ผู้ขอเอาประกันควรทำความเข้าใจรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันภัยก่อนทำประกันทุกครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินข้อโต้แย้ง หรือข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ และให้ถือการพิจารณาของบริษัทฯ เป็นที่สุด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์ใดๆ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีที่ลูกค้าซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใหม่มากกว่า 1 กรมธรรม์ในระยะเวลาส่งเสริมการขาย ลูกค้าจะได้รับเครดิตเงินคืน หรือบัตรกำนัลทองคำสำหรับจำนวนเบี้ยประกันภัยจากทุกกรมธรรม์รวมกัน
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ สามารถใช้ได้กับบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น
 • การชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตซิตี้ ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ถือเป็นการทำรายการผ่านบัญชีบัตรเครดิตเดียวกัน โดยเครดิตเงินคืนและสิทธิพิเศษที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ จะถูกมอบให้แก่ผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น
 • ลูกค้าจะต้องไม่ยกเลิกกรมธรรม์ และนำส่งใบรับมอบกรมธรรม์กลับไปที่บริษัทฯ และยังคงสถานะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ จนถึง ณ วันที่นายหน้าประกันภัยซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ส่งของกำนัลให้
 • ขอสงวนสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะลูกค้าที่ไม่ได้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ กับซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ ในช่วงเวลาเดียวกัน
 • บุคคลอเมริกันไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ลูกค้าจะได้รับเครดิตเงินคืน หรือบัตรกำนัลทองคำภายใน 60 วันหลังสิ้นเดือนที่กรมธรรม์ได้รับอนุมัติ โดยลูกค้าจะต้องไม่ยกเลิกกรมธรรม์ และยังคงสถานะสมาชิกบัตรฯ รวมถึงสถานะลูกค้าซิตี้โกลด์ หรือสถานะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ อัลทิมา (หากมี) จนถึง ณ วันที่ทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัตร หรือวันส่งมอบบัตรกำนัลทองคำ
 • ในกรณีลูกค้าใช้บัตรเครดิตซิตี้มากกว่า 1 ใบ ชำระเบี้ยประกันภัยที่ซื้อผ่านช่องทางที่ร่วมรายการของบริษัทฯ ลูกค้าจะได้รับเครดิตเงินคืนสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้เข้ายังบัตรเครดิตซิตี้ที่มียอดชำระเบี้ยประกันภัยสูงที่สุดในแต่ละเดือน
 • ในการส่งมอบบัตรกำนัลทองคำ นายหน้าประกันภัยซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จะนัดหมายเวลาและสถานที่กับลูกค้าล่วงหน้าผ่านช่องทางการติดต่อที่ลูกค้าเคยแจ้งบริษัทไว้
ต่อที่ 1 เงื่อนไขโปรโมชั่นเครดิตเงินคืน
 • ลงทะเบียนรับสิทธิ์เครดิตเงินคืนต่อที่ 1 ผ่านระบบ SMS พิพม์ INSR (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย (ไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างหมายเลข) ส่งมาที่ 4712228 โดยจะมีข้อความตอบกลับ ค่าส่งครั้งละ 3 บาท
 • ยกเว้นการชำระบิลค่าเบี้ยประกันผ่าน www.citibank.co.th
 • ยกเว้นการชำระค่าเบี้ยประกันผ่านโปรแกรมบริการแบ่งชำระยอดใช้จ่าย (Spending Conversion/FlexiBill)
 • โปรแกรมบริการแบ่งชำระยอดใช้จ่าย (Spending Conversion/FlexiBill) เป็นโปรแกรมของธนาคารซิตี้แบงก์ ที่อนุญาตให้สมาชิกบัตรฯซิตี้ ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโปรแกรม สามารถเปลี่ยนวิธีการชำระยอดการใช้จ่ายที่เกิดจาก การชำระค่าสินค้าหรือบริการกับร้านค้าทั่วไป (Retail Spending) ของบัตรฯซิตี้ ของผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมในคราวเดียว ให้เป็นการแบ่งจ่ายรายเดือนด้วยอัตรา ดอกเบี้ยพิเศษ ตามที่ผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมตกลงกับธนาคาร
 • การซื้อผลิตภัณฑ์ประกัน หรือการชำระค่าเบี้ยประกันแบบเต็มจำนวน ธนาคารฯจะเช็คยอดจาก Visa และ Mastercard® ที่ผ่าน MCC Code 5960 และ MCC Code 6300 เท่านั้น โปรดตรวจสอบ MCC code กับผู้ให้บริการฯก่อนทำรายการ
 • บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตงดร่วมรายการชำระเต็มจำนวน
 • การซื้อผลิตภัณฑ์ประกัน หรือการชำระค่าเบี้ยประกันแบบแบ่งจ่ายรายเดือน Citi PayLite เฉพาะร้านค้าที่เป็นสมาชิกกับธนาคารซิตี้แบงก์เท่านั้น โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ตลอดจนผลิตภัณฑ์ประกันที่เข้าร่วมรายการแบ่งจ่าย ณ จุดขายกับผู้ให้บริการฯก่อนทำรายการ
 • รายการแบ่งจ่ายมากกว่า 10 เดือน เฉพาะบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตเท่านั้น
 • ลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายผ่าน SMS ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 เท่านั้น (ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว)
 • หลังจากจบรายการธนาคารฯ จะรวบรวมยอดใช้จ่ายที่ครบตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อมาคำนวณมูลค่าเครดิตเงินคืน โดยคำนวณจากยอดชำระเต็มจำนวน และยอดจากรายการแบ่งจ่ายรวมกัน (รวมทุกประเภทบัตร ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม)
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท/ท่าน/เดือน และจำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ (รวมทุกประเภทบัตร ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม)
 • ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนภายในวันที่ 31 มี.ค. 65 โดยจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลัก
 • สมาชิกบัตรฯ ซิตี้ ต้องคงสถานภาพสมาชิกบัตร จนถึง ณ วันที่ทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี
 • ธนาคารฯ ไม่ได้ชี้ช่องให้มีการทำประกันภัย/ประกันชีวิตหรือเป็นตัวแทนหรือเป็นนายหน้าในการให้ประกันภัย/ประกันชีวิตแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกับบริษัทประกันภัยก่อนซื้อประกันภัย/ประกันชีวิต
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น
ต่อที่ 2 เงื่อนไขโปรโมชั่นเครดิตเงินคืน และบัตรกำนัลทองคำ สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้ที่ชำระเบี้ยประกันภัยปีแรก
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่สมัครผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ร่วมรายการฉบับใหม่ผ่านบริษัทฯ และใช้บัตรเครดิตซิตี้ชำระเบี้ยประกันแบบรายปีตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป / กรมธรรม์ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 และได้รับอนุมัติกรมธรรม์ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 64
 • สำหรับลูกค้าที่สมัครกรมธรรม์ฉบับใหม่ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธ.ค. 64 รับบัตรกำนัลทองคำมูลค่า 15,000 บาท สำหรับเบี้ยประกันภัยทุก 100,000 บาท เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกแบบรายปีรวมทุกกรมธรรม์ตั้งแต่ 300,000 บาท ขึ้นไป สงวนสิทธิ์มูลค่าบัตรกำนัลทองคำที่ลูกค้าจะได้รับสูงสุดต่อท่าน 600,000 บาท ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • การซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้หมายถึงเฉพาะการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่เท่านั้น ไม่รวมถึงการต่ออายุกรมธรรม์เดิม
 • ในกรณีที่ลูกค้าซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใหม่มากกว่า 1 กรมธรรม์ในระยะเวลาส่งเสริมการขาย ลูกค้าจะได้รับเครดิตเงินคืน หรือบัตรกำนัลทองคำ สำหรับจำนวนเบี้ยประกันภัยจากทุกกรมธรรม์รวมกัน
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ สามารถใช้ได้กับบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น
 • การชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตซิตี้ ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ถือเป็นการทำรายการผ่านบัญชีบัตรเครดิตเดียวกัน โดยเครดิตเงินคืนและสิทธิพิเศษที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ จะถูกมอบให้แก่ผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น
 • ลูกค้าจะต้องไม่ยกเลิกกรมธรรม์ และนำส่งใบรับมอบกรมธรรม์กลับไปที่บริษัทฯ และยังคงสถานะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ จนถึง ณ วันที่บริษัทฯ ส่งมอบบัตรกำนัลทองคำให้
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะลูกค้าที่ไม่ได้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ กับบริษัทฯในช่วงเวลาเดียวกัน
 • บุคคลอเมริกันไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ลูกค้าจะได้รับเครดิตเงินคืน หรือบัตรกำนัลทองคำภายใน 60 วันหลังสิ้นเดือนที่กรมธรรม์ได้รับอนุมัติ โดยลูกค้าจะต้องไม่ยกเลิกกรมธรรม์ และยังคงสถานะสมาชิกบัตรฯ จนถึง ณ วันที่ทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัตร หรือวันส่งมอบบัตรกำนัลทองคำ
 • ในกรณีลูกค้าใช้บัตรเครดิตซิตี้มากกว่า 1 ใบ ชำระเบี้ยประกันภัยที่ซื้อผ่านช่องทางที่ร่วมรายการของบริษัทฯ ลูกค้าจะได้รับเครดิตเงินคืนสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้เข้ายังบัตรเครดิตซิตี้ที่มียอดชำระเบี้ยประกันภัยสูงที่สุดในแต่ละเดือน
 • ในการส่งมอบบัตรกำนัลทองคำ บริษัทฯ จะนัดหมายเวลาและสถานที่กับลูกค้าล่วงหน้าผ่านช่องทางการติดต่อที่ลูกค้าได้แจ้งบริษัทฯ ไว้
เงื่อนไขเพิ่มเติมของบัตรกำนัลทองคำ
 • โปรดแสดงใบยืนยันการรับของกำนัล บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรกำนัลฉบับจริงเมื่อเข้ารับบริการ ณ ห้างทองที่เข้าร่วมรายการ (“ห้างทองฯ”) ได้แก่ ห้างทองเล่งหงษ์ สาขาเยาวราช ห้างทองเล่งหงษ์กรุ๊ป สาขาสี่แยกวัดตึก เท่านั้น ที่อยู่ เลขที่ 47 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2221-5111 หรือ 088-555-5111
 • ในกรณีลูกค้ามอบอำนาจให้ผู้อื่นนำบัตรกำนัลทองคำไปรับบริการในนามของลูกค้า ณ ห้างทองฯ การมอบอำนาจจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรลงลายมือชื่อโดยลูกค้าผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมทั้งแนบใบยืนยันการรับของกำนัลฉบับจริง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของลูกค้าผู้มอบอำนาจซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยลูกค้าผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ เพื่อส่งมอบให้แก่ห้างทองฯ โดยห้างทองฯ อาจขอให้ผู้รับมอบอำนาจแสดงบัตรประชาชนฉบับจริงก็ได้
 • บัตรกำนัลทองคำไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้เมื่อใช้ไม่เต็มมูลค่า
 • บัตรกำนัลทองคำสามารถใช้แลกรับสินค้าในห้างทองฯ ได้ภายใน 6 เดือนหลังจากสิ้นเดือนที่ลูกค้าได้รับบัตรกำนัล และไม่สามารถต่ออายุได้
 • เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลทองคำเป็นไปตามที่ห้างทองฯ กำหนด
 • ธนาคารฯ และบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของห้างทองฯ และจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับสินค้าและบริการใดๆ ทั้งสิ้นของห้างทองฯ หากมีข้อสงสัย กรุณาตรวจสอบโดยตรงกับห้างทองฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1588
แท็กที่เกี่ยวข้อง ซื้อประกัน ลดหย่อนภาษี ชำระเบี้ยประกัน บัตรกำนัลทอง
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ