ใช้ชีวิตให้สนุกในทุกวัน บัตรเครดิต KTC สมัครง่าย ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี

icon 1 ต.ค. 64 icon 5,123
ระยะเวลา 15 ก.ย. 30 พ.ย. 64
ใช้ชีวิตให้สนุกในทุกวัน บัตรเครดิต KTC สมัครง่าย ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี พร้อมรับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 250 บาท*
 
 
สมัครบัตรเครดิต KTC มาสเตอร์การ์ด วันนี้!! สมัครง่าย ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี พร้อมรับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 250 บาท มียอดใช้จ่ายที่แอปพลิเคชัน Shopee ครบ 500 บาทขึ้นไป/ยอดซื้อ และชำระผ่านบัตรเครดิตเคทีซีมาสเตอร์การ์ดที่ได้รับอนุมัติ
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 30 พ.ย. 64
เงื่อนไขการรับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 250 บาท
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ ("รายการ") บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้เฉพาะผู้สมัครที่สมัครบัตรเครดิตเคทีซีมาสเตอร์การ์ด ("บัตรหลักใหม่") ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ค, ทวิตเตอร์, ยูทูป, ติ๊กต๊อก ตามที่เคทีซีกำหนดผ่าน Source code : TSO, OSN, OSB Branch code: POP,IFB, ITW เท่านั้น
 2. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่สมัครบัตรเครดิตเคทีซีมาสเตอร์การ์ด ("สมาชิก") ในระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564 และอนุมัติภายใน 31 ธันวาคม 2564 ตามที่กำหนดเท่านั้น โดยจะต้องไม่เคยเป็นสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิต KTC ไม่ว่าประเภทใดมาก่อน หรือยกเลิกบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 24 เดือน ก่อนวันที่สมัครบัตรหลักใหม่
 3. สมาชิกจะต้องเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน KTC Mobile
 4. เมื่อสมาชิกปฏิบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขข้างต้น เคทีซีจะทำการมอบโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 250 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน KTC Mobile หลังอนุมัติบัตรหลักใหม่ภายใน 20 วันทำการ
 5. สมาชิกต้องกดใช้โค้ดส่วนลด Shopee ภายในระยะเวลาที่กำหนด หลังได้รับแจ้ง Notification ผ่านแอปพลิเคชัน KTC Mobile
เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 250 บาท
 1. เมื่อสมาชิกปฏิบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขข้างต้น เคทีซีจะทำการมอบโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 250 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน KTC Mobile
 2. โค้ดส่วนลด Shopee 250 บาท จะใช้ได้เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายที่แอปพลิเคชัน Shopee ครบ 500 บาทขึ้นไป/ยอดซื้อ และชำระผ่านบัตรเครดิตเคทีซีมาสเตอร์การ์ดที่ได้รับอนุมัติ
 3. โค้ดส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับการสั่งซื้อสินค้าประเภทตั๋ว บัตรกำนัล หรือนมผงสำหรับเด็ก 1 - 2 ปี, ทองคำ และสินค้าควบคุมตามกฎหมาย และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้
 4. โค้ดส่วนลดสามารถนำไปใช้ได้ที่แอปพลิเคชัน Shopee เท่านั้น
 5. ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 6. ในกรณีที่ไม่ได้ใช้โค้ดส่วนลดภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสมาชิกฯ สละสิทธิ์การใช้โค้ดส่วนลดดังกล่าว
 7. ในกรณียกเลิกการสั่งซื้อจะไม่สามารถขอคืนส่วนลดทุกกรณี
 8. โค้ดส่วนลดที่สมาชิกได้รับจากรายการนี้ สมาชิกสามารถใช้เป็นส่วนลดเพิ่มจากราคาสินค้า ก่อนการหักส่วนลดประเภท Shopee coins และค่าจัดส่ง
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักใหม่ ตามรายการนี้ไม่รวมถึงรายการชำระค่าหน่วยลงทุนกองทุน LTF/RMF ทุกกองทุน (MCC 6211), รายการกดเงินสด (Cash Advance), FLEXI by phone, ดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมถึงเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า และบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ refund หรือ เงินคืนที่เกิดจากรายการส่งเสริมการขายทุกประเภท
 3. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA, KTC JCB, KTC UnionPay, KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, KTC SCG VISA PURCHASING, KTC VISA SME COMMERCIAL (Product ID VCGA63), KTC VISA CORPORATE CARD (ไม่รวม Product ID VCGA63), KTC กล้วย กล้วย, KTC PROUD และ KTC virtualcard ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 4. สงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนรวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรหลักใหม่ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรหลักใหม่ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่ที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 6. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ของรายการ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาอันสมควร กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซีถือเป็นสิ้นสุด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-123-5000 กด 6 หรือ www.ktc.co.th
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง บัตรเครดิต ktc มาสเตอร์การ์ด shopee
พูดคุยกับกูรูได้ที่


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำเว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)