• บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ให้คุณบิน พัก รับคุ้ม จองตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน หรือ พักกับ 7 เว็บ* รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 12,000 บาท*/**

  22 ก.ค. 62 1,254
  บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ให้คุณบิน พัก รับคุ้ม พร้อมรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 12,000 บาท*/**
  สิทธิพิเศษจาก บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ให้คุณจองตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน หรือ พักกับ 7 เว็บ* : Agoda, Traveloka, Airbnb,  Booking, Expedia, HOTELS.COM, Trip.com พร้อมรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 12,000 บาท*/**
  *จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก /เดือน และ 6,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ ตลอดรายการ "บิน พัก รับคุ้ม"
  **จำกัดการรับเครดิตเงินคืนเพิ่มจากการเปลี่ยนเป็นรายการผ่อนชำระรายเดือน Plan on Call สูงสุด 2,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก /เดือน และ 6,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ ตลอดรายการ "บิน พัก รับคุ้ม"
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 30 ก.ย. 62 
  ลงทะเบียนก่อนทำรายการครั้งแรกครั้งเดียว ร่วมโปรโมชั่นได้ 2 ช่องทาง 
  1. ลงทะเบียนฟรี! ผ่าน Mobile App "U Choose" คลิก http://onelink.to/6gybnr และดูวิธีใช้งานครั้งแรกคลิก https://goo.gl/ThhZDk 
  2. SMS พิมพ์ TOT (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 (สงวนสิทธิ์คำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากท่านได้รับข้อความยืนยันจากระบบแล้วเท่านั้น ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการ)
  *เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืน
  1. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนผ่าน U CHOOSE โมบายแอปฯ หรือผ่านระบบ SMS โดยสมบูรณ์ และได้รับข้อความตอบรับการเข้าร่วมรายการก่อนทำรายการใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 เท่านั้น 
  2. ยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณรวมจาก 7 เว็บไซต์ที่ร่วมรายการ ได้แก่ Agoda, Traveloka, Airbnb, Booking, Expedia, HOTELS.COM, Trip.com เท่านั้น และรายการจองตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน
  3. สงวนสิทธิ์คำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายจริงหลังหักส่วนลด ทั้งนี้รายการที่ถูกยกเลิกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจะไม่นำมารวมคำนวนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  
  4. *สำหรับยอดการใช้จ่ายปกติจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก /เดือน และ 6,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ "บิน พัก รับคุ้ม"
  **เงื่อนไขสำหรับรายการแบ่งผ่อนชำระรายเดือน 
  1. รับเครดิตเงินคืนเพิ่มจากการเปลี่ยนเป็นรายการผ่อนชำระรายเดือน จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท / หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน และ 6,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ "บิน พัก รับคุ้ม"
  2. สงวนสิทธิ์คำนวนเครดิตเงินคืนเพิ่มจากยอดใช้จ่ายปกติเปลี่ยนเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือนตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายทั้ง 7 เว็บไซต์ที่ร่วมรายการและรายการจองตั๋วเครื่องบินทุกสายการบินผ่านบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า
  3. อัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับจะแตกต่างกันไปเฉพาะแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับยอดที่ลูกค้านำมาผ่อนชำระรายเดือน และองค์ประกอบอื่นๆ ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.69% - 0.84% ต่อเดือน สามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระนาน 3 - 10เดือน
  4. สามารถรวมยอดรายการได้เมื่อรายการขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1,000 บาท ต่อรายการ และยอดรวมจะต้องไม่น้อยกว่า 3,000 บาท เพื่อการเปลี่ยนยอดให้เป็นแบ่งจ่ายรายเดือน
  5. อัตราดอกเบี้ยต่อปีที่คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)
  6. สามารถทำรายการแบ่งผ่อนชำระรายเดือนได้ถึงวันที่ 18 ต.ค. 62
  7. กรณีการชำระเต็มจำนวนก่อนกำหนด หรือการปิดยอดการผ่อนชำระรายเดือนก่อนกำหนด บริษัทสงวนสิทธิ์ปรับค่าธรรมเนียมสินเชื่อเป็นอัตราปกติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาการใช้บัตรเครดิต ซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือศูนย์บริการลูกค้า ตามเงื่อนไขบริษัทฯ และกรณีพิพาทคำตัดสินบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  8. การอนุมัติการทำรายการแบ่งผ่อนชำระรายเดือนขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลพินิจของบริษัทฯ
  ***เงื่อนไขรวม
  1. รวมสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนสูงสุดที่ได้รับจากการใช้จ่ายใน บิน พัก รับคุ้ม สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท / หมายเลขบัญชีบัตรหลัก / เดือน และ สูงสุดไม่เกิน 12,000 บาท / หมายเลขบัญชีบัตรหลัก /ตลอดรายการ
  2. ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาคำนวณรับเครดิตเงินคืน ได้แก่ ยอดผ่อนชำระสินค้า (EPP), รายการที่ถูกยกเลิกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน,  การเบิกเงินสดล่วงหน้า, การโอนยอดคงค้างชำระจากบัตรเครดิตอื่น ค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งรายการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์ ที่เอื้อต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจและ/หรือผลประโยชน์ส่วนตัวแก่ผู้ถือบัตรในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม,รายการที่ใช้จ่ายในกิจการของผู้ถือบัตรเอง หรือผู้ถือบัตรมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของกิจการ
  3. รายการจองที่พักผ่านเว็บไซต์ท่องเที่ยวออนไลน์ที่ยังไม่มีการตัดชำระค่าบริการผ่านบัตรฯ ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น (1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62) จะยังถือว่าไม่มีรายการเกิดขึ้น ณ วันที่จองและไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้
  4. เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลัก ภายใน  60 วัน หลังจากจบรายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะคืนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) หากสมาชิกบัตรไม่โต้แย้งการรับเครดิตเงินคืนภายใน 90 วัน หลังจบรายการ ถือว่ารายการเครดิตเงินคืนที่ได้รับทั้งหมดถูกต้อง
  5. สงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่มีประวัติชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
  6. สงวนสิทธิโดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บเอกสารหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้เพื่อตรวจสอบกรณีจำเป็น
  7. เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้ 
  8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
  9. บริษัทฯ มิได้เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าและบริการ หากมีการชำรุดบกพร่อง เสียหายหรือไม่ได้รับบริการที่เหมาะสม ลูกค้าสามารถติดต่อที่บริษัทผู้จัดจำหน่ายโดยตรง
  10. ในกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 
  11. ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1712 หรือเว็บไซต์ www.tescolotusfs.com

  สมัครออนไลน์

  ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ