• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัตรเครดิตโดนเรียกเก็บเงินไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นธรรม เราจะ "ปฏิเสธรายการใช้บัตรเครดิต" ยังไงได้บ้าง?

  18 ก.ค. 60 32,921

  บัตรเครดิตโดนเรียกเก็บเงินไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นธรรม เราจะ "ปฏิเสธรายการใช้บัตรเครดิต" ยังไงได้บ้าง?

  เพื่อนๆ คนไหนเคยเจอเหตุการณ์ที่จะต้องยกเลิกรายการใช้บัตรเครดิตบ้างมั้ยคะ ยกตัวอย่าง ในกรณีที่ True Fitness ได้ปิดกิจการลงนั้น ทำให้เมมเบอร์ที่ทำการชำระค่าบริการรายเดือนผ่านบัตรเครดิต ต้องทำการแจ้งยกเลิกการหักบัญชีบัตรเครดิต หรือทางร้านค้าใดๆ ที่มีการเรียกเก็บเงินซ้ำ หรือกรณีอื่นๆ ที่จำเป็นจะต้องยกเลิกรายการใช้จ่ายใดๆ วันนี้เรามีสิ่งที่ควรรู้หรือรายละเอียดคร่าวๆ ในแบบฟอร์มปฏิเสธ หรือทักท้วงรายการใช้บัตรเครดิต ซึ่งบางธนาคารเรียกว่า "แบบฟอร์มปฏิเสธรายการใช้บัตร (Dispute Card Transaction Form)" หรือบางธนาคารอาจใช้คำว่า "แบบฟอร์มทักท้วงการใช้บัตร (Cardholder's Complaint Form)" เราลองไปดูรายละเอียดและข้อปฏิบัติพร้อมๆ กันเลยค่ะ
  ขั้นตอนการปฏิเสธ/ ทักท้วงรายการใช้บัตรเครดิต
  ขั้นตอนคร่าวๆ ในการปฏิเสธหรือทักท้วงรายการใช้บัตรเครดิตที่เราไม่ได้เป็นคนใช้จ่ายเองนั้น ธนาคารต้องสามารถตรวจสอบได้ว่า บัตรเครดิตใบที่ถูกใช้ไปนั้นอยู่กับตัวเราตลอดเวลา ไม่ได้สูญหาย หรือไม่ได้มอบให้คนอื่นนำไปใช้ค่ะ
  1. หากพบรายการใช้บัตรเครดิตที่ต้องสงสัย หรือต้องการยกเลิกบางรายการ ให้โทรติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่บัตรเครดิต ผ่าน Call Center ของธนาคารนั้นๆ และถ้าหากพบว่ามีรายการใช้บัตรฯ จริง โดยที่เราไม่ได้เป็นคนทำ ทางเจ้าหน้าที่จะส่ง "แบบฟอร์มในการปฏิเสธ/ ทักท้วงรายการใช้บัตร" มาให้ หรือสามารถไปขอแบบฟอร์มฯ ได้ที่สาขาธนาคารนั้นๆ ค่ะ
  2. หลังจากได้รับแบบฟอร์มแล้ว ให้กรอกรายละเอียดต่างๆ พร้อมลงนาม ในแบบฟอร์มฯ และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งจะอธิบายในหัวข้อถัดไป) ส่งกลับไปที่ธนาคารเจ้าของบัตร โดยสามารถส่งทาง Fax หรือ E-Mail ก็ได้ ตามที่เราสะดวก
  3. ในการปฏิเสธ/ ทักท้วงรายการใช้บัตรนั้น จะต้องเสร็จสิ้นภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่เราติดต่อแจ้งเรื่องกับธนาคาร เพราะไม่อย่างนั้นจะถือว่าการติดต่อแจ้งยกเลิกรายการนั้นเป็นโมฆะ และธนาคารจะไม่ทำการตรวจสอบให้

  (ภาพตัวอย่างแบบฟอร์มปฏิเสธ/ ทักท้วงรายการใช้บัตรของธนาคารไทยพาณิชย์)

  (ภาพตัวอย่างแบบฟอร์มปฏิเสธ/ ทักท้วงรายการใช้บัตรของธนาคารกสิกรไทย)
  กรณีใดบ้าง ที่เราจะสามารถทำการปฏิเสธ/ ทักท้วงรายการใช้บัตรได้?
  เหตุผลหรือสาเหตุที่เราจะทำการปฏิเสธ หรือทักท้วงรายการใช้บัตรเครดิตนั้นมีได้หลายกรณี และธนาคารก็ต้องตรวจสอบรายการได้เช่นกันว่าเราไม่ได้เป็นผู้ทำรายการ ลองมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง
  หากไม่เคยใช้บริการ หรือรับบริการจากร้านค้านั้นๆ และไม่ได้อนุญาตให้ใครนำบัตรเครดิตไปใช้
  รายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้นเป็นรายการที่เรียกเก็บเงินซ้ำ
  เป็นรายการที่เราได้ทำการชำระเงินด้วยวิธีอื่นๆ แล้ว เช่น เงินสด หรือบัตรเครดิตอื่นๆ
  จำนวนเงินที่ถูกเรียกเก็บนั้นไม่ถูกต้อง (และเราต้องระบุจำนวนเงินที่ถูกต้องลงไปในแบบฟอร์มด้วย)
  กรณีที่เราได้แจ้งยกเลิกการทำรายการนั้นๆ กับทางร้านค้าหรือผู้ให้บริการไปแล้ว แต่ยังมีการเรียกเก็บเงินอยู่
  เมื่อมีการชำระเงิน แต่ยังไม่ได้รับสินค้าหรือบริการ ตามกำหนดที่ทางร้านค้าแจ้งว่าจะได้รับสินค้า/ บริการ
  สินค้าที่ได้รับมานั้นไม่เป็นไปตามที่ตกลง อาจมีการชำรุด เสียหาย หรือเป็นคนละชิ้นกับที่เราสั่งซื้อ และเราได้ทำการคืนสินค้านั้นๆ ไปแล้ว
  กรณีอื่นๆ เช่น หากเป็นรายการซื้อสินค้าแล้วจะได้รับเครดิตเงินคืน แต่ไม่ได้รับเงินคืนเข้าบัญชีตามข้อกำหนด หรือ หลักฐานการคืนเงินจากร้านค้า เป็นต้น
  เอกสารที่จะต้องเตรียมมีอะไรบ้าง?
  เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่ต้องใช้ประกอบการปฏิเสธ/ ทักท้วงรายการใช้บัตรเครดิต แยกออกเป็นตามแต่ละสาเหตุที่เราต้องการยกเลิกรายการ สามารถดูได้จากตารางด้านล่างนี้เลยค่ะ
  สาเหตุในการปฏิเสธ/ ทักท้วงรายการ เอกสารประกอบการปฏิเสธ/ ทักท้วงรายการ 
  1. หากไม่เคยใช้บริการ หรือรับบริการจากร้านค้านั้นๆ
  • แบบฟอร์มปฏิเสธรายการใช้บัตร
  2. รายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้นเป็นรายการที่เรียกเก็บเงินซ้ำ
  • ใบเสร็จรับเงิน/ เซลล์สลิป/ ใบแจ้งยอด หรือ Statement
  3. เป็นรายการที่เราได้ทำการชำระเงินด้วยวิธีอื่นๆ แล้ว
  เช่น เงินสด หรือบัตรเครดิตอื่นๆ
  • ใบเสร็จรับเงิน/ เซลล์สลิป/ ใบแจ้งยอด หรือ Statement
  • เอกสารร้านค้ายกเลิกการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต เช่น หนังสือจากร้านค้า, เซลล์สลิปที่มีคำว่า Void, ใบแจ้งคืนเงิน, Credit Voucher
  4. จำนวนเงินที่ถูกเรียกเก็บนั้นไม่ถูกต้อง
  • เอกสารพิสูจน์ว่าร้านค้าเรียกเก็บเงินไม่ถูกต้อง
  • ใบสั่งซื้อ/ ใบเสร็จรับเงิน/ เซลล์สลิป/ ใบแจ้งยอด หรือ Statement
  5. กรณีที่เราได้แจ้งยกเลิกการทำรายการนั้นๆ กับทางร้านค้าหรือผู้ให้บริการไปแล้ว กรณียกเลิกการเป็นสมาชิกกับร้านค้า
  • เอกสารแจ้งยกเลิก และผลตอบรับการยกเลิกจากร้านค้า
  • ใบเสร็จรับเงิน/ เซลล์สลิป/ ใบแจ้งยอด หรือ Statement
  • Credit Voucher หรือหนังสือที่ร้านค้าสัญญาว่าจะคืนเงินให้
  • เงื่อนไขการยกเลิกจากร้านค้า
  • เอกสารที่ลูกค้าตอบรับเงื่อนไขการยกเลิก หรือเอกสารการสมัครเป็นสมาชิก

  กรณีจองโรงแรมหรือที่พัก
  • เอกสารการจอง
  • เอกสารการแจ้งยกเลิกห้องพัก และผลการตอบรับการยกเลิกรายการ
  • เอกสารลูกค้าตอบรับเงื่อนไขการจอง
  • เงื่อนไขการจอง/ ยกเลิกจากร้านค้า
  6. เมื่อมีการชำระเงิน แต่ยังไม่ได้รับสินค้าหรือบริการตามกำหนด
  • เอกสารการสั่งซื้อสินค้า/ บริการ กับร้านค้า
  • ข้อมูล หรือเอกสารการติดต่อกับร้านค้าในการติดตามสินค้า/ บริการ
  7. สินค้าที่ได้รับมานั้น ไม่เป็นไปตามที่ตกลง อาจมีการชำรุด เสียหาย
  หรือเป็นคนละชิ้นกับที่เราสั่งซื้อ
  • เอกสารรายละเอียดสินค้าที่สั่งซื้อ และสินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ หรือสินค้าได้รับความเสียหาย หรือไม่ได้คุณภาพ (โดยเราสามารถถ่ายภาพสินค้า, ใบรับประกัน, คู่มือ หรือเซลล์สลิป ควบคู่ไปด้วยได้)
  • เอกสารติดต่อร้านค้าเพื่อยกเลิก/ คืนสินค้า (รายละเอียด วันที่ติดต่อ/ ชื่อผู้ติดต่อ/ ผลตอบรับจากร้านค้า)
  • เอกสารการส่งสินค้าคืนให้ร้านค้า
  8. กรณีอื่นๆ เช่น หากเป็นรายการซื้อสินค้าแล้วจะได้รับเครดิตเงินคืน
  แต่ไม่ได้รับเงินคืนเข้าบัญชีตามข้อกำหนด
  • Credit Voucher หรือหนังสือที่ร้านค้าสัญญาว่าจะคืนเงินให้
  • เงื่อนไขการยกเลิกจากร้านค้า
  • เอกสารลูกค้าตอบรับเงื่อนไขการยกเลิก
  • เซลล์สลิป
  และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกร็ดความรู้ที่เรานำมาฝากกัน หากเกิดกรณีฉุกเฉินในการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนในการปฏิบัติเมื่อต้องการยกเลิกรายการที่เราไม่ได้เป็นคนก่อ หลายคนอาจมองว่าทำไมขั้นตอนในการยกเลิกรายการนั้นค่อนข้างซับซ้อน วุ่นวาย แต่เพื่อผลประโยชน์ของตัวเราเอง เมื่อเจอยอดการใช้บัตรเครดิตที่ต้องสงสัย ก็ควรรีบโทรแจ้ง Call Center ของธนาคารเจ้าของบัตรฯ จากนั้นรีบส่งแบบฟอร์มปฏิเสธรายการใช้บัตรเครดิตไปที่ธนาคารภายใน 3 วันทำการ และรอการดำเนินการโดยประมาณ 45 - 90 วัน ขึ้นอยู่กับการประสานงานระหว่างธนาคารและร้านค้านั้นๆ ค่ะ
  • อัจฉราพรรณ สายตรง
  • อัจฉราพรรณ สายตรง
   MONEY GURU Thailand

  สมัครออนไลน์

  ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด

  บทความล่าสุดอื่นๆ