x
icon-filter ค้นหาบัตรเครดิต / บัตรเดบิต
product filter
product filter
product filter
product filter

บัตรเครดิตเพื่อองค์กร/บริษัท-อิออน (AEON)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิ.ย. 65 2,748

บัตรเครดิตเพื่อองค์กร/บริษัท-อิออน (AEON)

บัตรเครดิตองค์กร/บริษัท รับบริการจากศูนย์ช่วยเหลือยามฉุกเฉิน (GCAS) ของ MASTERCARD GLOBAL, SERVICE CENTER และ VISA INTERNATIONAL พร้อมส่วนลด และสิทธิพิเศษต่างๆ จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดบัตร
  ชื่อ Credit / Debit Card
บัตรเครดิตเพื่อองค์กร/บริษัท
ดูข้อมูลบัตร ธนาคารอิออน ธนสินทรัพย์ ทั้งหมด
  สถาบันการเงิน
วงเงินและดอกเบี้ย
  วงเงินสูงสุด
2-5 เท่าของรายได้
  ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย
52 วัน
  ยอดชำระขั้นต่ำ
10 % ไม่น้อยกว่า 500 บาท
  ดอกเบี้ยค้างชำระ
16 % ต่อปี, คำนวณจาก วันที่บันทึกรายการหรือทำรายการ
  สมัครบัตรเสริมได้
3 ใบ
สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน
  วงเงิน
ขั้นต่ำ 1,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง (%)
3%
  ดอกเบี้ย (ต่อปี)
16%
สิทธิประโยชน์หลักของบัตร
 • บริการจากศูนย์ช่วยเหลือยามฉุกเฉิน (GCAS) ของ MASTERCARD GLOBAL, SERVICE CENTER และ VISA INTERNATIONAL
 • รับส่วนลดและสิทธิพิเศษต่างๆจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
 • รับเงินคืนจากการใช้จ่ายผ่านบัตร (ตามเงื่อนไขของบริษัท)
 • รับความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสูงสุด 1 ล้านบาท (สำหรับผู้ถือบัตร)
ส่วนลดร้านค้าบริการตามรอบ
  ส่วนลดทั่วไป
  ส่วนลดเพิ่มเติมเฉพาะบัตร
คะแนนสะสม - ของกำนัล
  คะแนนสะสม
20 บาท/1 คะแนน
  อายุคะแนนสะสม
ไม่มีหมดอายุ
  ของกำนัลคะแนนสะสม
ไม่มีรายการคะแนนสะสม
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  บัตรหลัก
ฟรีไม่มีเงื่อนไข
  บัตรเสริม
ฟรีไม่มีเงื่อนไข
ค่าธรรมเนียมรายปี
  บัตรหลัก
มีค่าใช้จ่าย (ค่าธรรมเนียม 500 บาท/บัตร/ปี)
  บัตรเสริม
ฟรีไม่มีเงื่อนไข
คุณสมบัติผู้สมัคร
  ผู้มีสิทธิ์สมัคร
นิติบุคคล
  อายุ
บัตรหลัก ตั้งแต่ 20 ปี
  รายได้ขั้นต่ำ
0 บ./เดือน
  เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต

 • บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล
 • บริษัทดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท (ชำระเต็มจำนวน)
เอกสารการสมัคร
เอกสารของบริษัท
 • ใบสมัครบัตรเครดิตองค์กร/บริษัท 
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันสมัคร 
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ - สำเนางบการเงินปีล่าสุด 
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ/บริษัทย้อนหลัง 6 เดือน 
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคล 
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามและผู้ประสานงาน
เอกสารของผู้ถือบัตร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • กรณีเป็นชาวต่างชาติ โปรดแนบหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน
  สอบถามเพิ่มเติม
Tel. 02-665-0123
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการบัตรเครดิตทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  Update ณ วันที่
23 มิ.ย. 65


ดีล / โปรโมชั่นอื่นๆ

ดูทั้งหมดเว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)