• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ซื้อประกันภัย กรุงไทย Covid-19 แผนความคุ้มครองการแพ้วัคซีน ซื้อ 1 ได้สูงสุดถึง 2

  6 ก.ย. 64 101
  ซื้อประกันภัย กรุงไทย Covid-19 แผนความคุ้มครองการแพ้วัคซีน ซื้อ 1 ได้สูงสุดถึง 2
  ซื้อประกันภัย กรุงไทย Covid-19 แผนความคุ้มครองภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่าน Krungthai NEXT และมีการลงทะเบียนรับสิทธิ์ตามที่ธนาคารกำหนด
  รับสิทธิ์ฟรี ความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าอันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท รายละเอียดดังนี้

  *โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขและสิทธิพิเศษที่ระบุในแคมเปญ
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 30 ก.ย. 64
  เงื่อนไขแคมเปญ
  1. ลูกค้าที่ซื้อประกันภัย กรุงไทย COVID-19 แผนความคุ้มครองการแพ้วัคซีน ผ่าน Krungthai NEXT จะได้รับสิทธิ์ฟรีความคุ้มครองตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยสามารถลงทะเบียนมอบสิทธิ์ฟรีความคุ้มครองให้กับผู้อื่น (ผู้ได้รับสิทธิ์ ได้ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของ บมจ.ทิพยประกันภัย และสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียน 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น ซึ่งธนาคารจะจัดส่งลิงค์เว็บไซต์ลงทะเบียนให้แก่ลูกค้าผ่านช่องทาง Krungthai NEXT ภายใน 5 วันหลังจากที่ได้ซื้อประกันภัย ทั้งนี้ ไม่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรีความคุ้มครอง ด้วยชื่อของผู้ซื้อเองได้ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตอบรับการทำประกันภัยผ่านระบบการลงทะเบียน และจะจัดส่งหนังสือรับรองการเอาประกันภัยผ่านทาง e-mail ตามที่ได้มีการลงทะเบียนไว้
  2. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับกรณีลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการ "TIP ห่วงใย สู้ภัยโควิด" หรือโครงการอื่นๆ ของธนาคารที่มีการลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรีความคุ้มครองการแพ้วัคซีนกับบมจ.ทิพยประกันภัยแล้ว โดยจะไม่สามารถลงทะเบียนรันสิทธิ์ในโครงการนี้ได้ แต่สามารถมอบสิทธิ์ฟรีความคุ้มครองให้กับผู้อื่นได้
  3. ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 99 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่รับสิทธิ์ประกันภัยและสัญชาติไทยเท่านั้น
  4. ไม่คุ้มครองภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
  5. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นระยะเวลา 60 วันนับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีน โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรอง หรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration :FDA) และทำหัตถการโดยแพทย์หรือพยาบาลที่โรงพยาบาลหรือ สถานพยาบาลเวชกรรม
  6. ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีน ก็ต่อเมื่อมีการลงทะเบียนสำเร็จและทำการฉีดวัคซีนภายใน 31 ธันวาคม 2564
  7. ผลประโยชน์และเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คปภ.
  8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  9. รายการส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดย บมจ. ธนาคารกรุงไทย เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.ทิพยประกันภัย กำหนด
  ข้อควรรู้
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
  • รับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
  • ผลประโยชน์เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center 0-2111-1111

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ