• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ฝาก 100 ลุ้นรางวัลสูงสุด 10 ล้านบาท*

  3 ส.ค. 64 2,253
  สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ฝาก 100 ลุ้นรางวัลสูงสุด 10 ล้านบาท*
  ได้ออม สร้างความมั่งคั่ง ได้ดอกเบี้ย เสริมความมั่นคง เพื่อเกษตรกรและตัวคุณ กับ สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ฝาก 100 ลุ้น 10 ล้านบาท* 
  สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6
  • รับฝากหน่วยละ 100 บาท เปิดรับฝากทุกวัน ยกเว้นวันที่ธนาคารออกรางวัล รับฝากเฉพาะเลขเดี่ยวเท่านั้น
  • อายุการรับฝาก 3 ปี (ครบกำหนดวันชนวัน)
  • ออกรางวัลในวันที่ 16 ของทุกเดือน ครั้งแรกวันที่ 16 กันยายน 2564 ยกเว้นเดือนมกราคม ออกรางวัลวันที่ 17 โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลดำเนินการออกรางวัลให้
  • สิทธิ์ในการออกรางวัล รับฝากภายในวันที่ 15 ของเดือน จึงจะมีสิทธิ์ตรวจรางวัลในเดือนนั้น โดยสลากแต่ละหน่วยมีสิทธิ์ตรวจรางวัล 36 ครั้ง
  • เปิดรับฝาก แบ่งเป็น 2 ช่วง
   - ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป วงเงินรับฝาก 50,000 ล้านบาท
   - ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป วงเงินรับฝาก 50,000 ล้านบาท
   ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ และสามารถรับฝากผ่านช่องทางบริการ ธ.ก.ส. A-Mobile 
  ดอกเบี้ย และเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย
  1. ผู้ที่ฝากถึงวันครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.15 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.05 ต่อปี
  2. ผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกำหนด จะไม่ได้รับดอกเบี้ย
  3. ผู้ที่ฝากไม่ครบ 3 เดือน หักค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลาก 2 บาท ต่อหน่วย
  4. ค่าธรรมเนียมการออกบัตรสลาก สำหรับผุ้ฝากสลากฯ ผ่าน ธ.ก.ส. A-Mobile เสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 20 บาท
  จำนวนรางวัล และเงินรางวัล เงินรางวัลต่องวด มีจำนวนรวม 2,113,400 รางวัล เป็นเงินสูงสุด 47,490,000 บาท ประกอบด้วย
  หมายเหตุ :
  • การประกาศผลการออกรางวัล ถ่ายทอดสดการออกรางวัลทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ AM 891 กิโลเฮิรตซ์ เว็บไซต์ ธ.ก.ส. www.baac.or.th 
  • FacebookPage : ธกส.บริการด้วยใจ และ ธกส. BAAC Thailand
  • Youtube : BAAC Thailand สลาก
  • แอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile เมนู ทีวี ธ.ก.ส.
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-555-0555

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ