• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เปิดกระปุก Together แล้วชวนเพื่อนเข้ากระปุกพร้อมเก็บเงิน* รับเลย! โค้ดส่วนลด GrabFood มูลค่า 100 บาท

  16 ก.ค. 64 328
  เปิดกระปุก Together แล้วชวนเพื่อนเข้ากระปุกพร้อมเก็บเงิน* รับเลย! โค้ดส่วนลด GrabFood มูลค่า 100 บาท
  ลูกค้าแอป Kept เพียงเปิดกระปุก Together และเชิญเพื่อนอย่างน้อย 1 คน เข้าเป็นสมาชิกในกระปุก Together และมียอดเงินโอนรวมอย่างน้อย 2,000 บาท จากเจ้าของกระปุกและสมาชิกอย่างน้อย 1 คน เข้ากระปุก Together ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564 ทั้งนี้ เจ้าของกระปุกจะต้องทำการลงทะเบียนยืนยันอีเมล (Verified e-mail) ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เพื่อรับโค้ดส่วนลด GrabFood มูลค่า 100 บาท ผ่านทางอีเมลตามเงื่อนไขที่กำหนด
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 30 กันยายน 2564
  เงื่อนไขการได้รับโค้ดส่วนลด GrabFood
  1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าแอป Kept ที่เปิดบัญชี Together ("กระปุก Together") และเชิญเพื่อนซึ่งเป็นลูกค้าแอป Kept อย่างน้อย 1 คน เข้าเป็นสมาชิกในกระปุก Together และมียอดเงินโอนรวมอย่างน้อย 2,000 บาท จากเจ้าของกระปุกและสมาชิกอย่างน้อย 1 คน เข้ากระปุก Together ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม -  30 กันยายน 2564
  2. เจ้าของกระปุกจะต้องทำการลงทะเบียนยืนยันอีเมล (Verified e-mail) ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เพื่อให้ธนาคารสามารถจัดส่งโค้ดส่วนลด GrabFood ผ่านทางอีเมลของเจ้าของกระปุกตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ ในกรณีที่ไม่ทำการลงทะเบียนยืนยันอีเมลภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ไม่ขอรับโค้ดส่วนลด
  3. เจ้าของกระปุกจะได้รับโค้ดส่วนลด GrabFood มูลค่า 100 บาท ผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ภายใน 15 วันนับจากวันที่เจ้าของกระปุกและสมาชิกทำรายการโอนเงินสำเร็จครบถ้วน และลงทะเบียนยืนยันอีเมลสำเร็จตามเงื่อนไขที่กำหนด
  4. จำกัดโค้ดส่วนลด GrabFood มูลค่า 100 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ และของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. เมื่อเทียบมูลค่าของกำนัลในรายการส่งเสริมการขาย สำหรับระยะเวลา 1 ปี เท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับเพิ่มจากประกาศธนาคาร สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี
  เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด GrabFood
  1. โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 เท่านั้น หากไม่ใช้ภายในระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
  2. โค้ดส่วนลดใช้ได้เฉพาะออร์เดอร์สั่งอาหารขั้นต่ำ 300 บาท ต่อ 1 ออเดอร์ เท่านั้น
  3. โค้ดส่วนลดใช้ได้เฉพาะร้านอาหาร "Partner" เท่านั้น
  4. โค้ดส่วนลดใช้ได้กับบริการ GrabFood ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่ GrabFood ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
  5. โค้ดส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นของ Grab ได้
  6. Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการตามเงื่อนไขที่กำหนด
  7. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
  8. ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้กรณีมีปัญหาเรื่องการใช้โค้ดส่วนลด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Grab Help Centre บนแอปพลิเคชัน Grab
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Kept help center โทร. 02-296-6299 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.keptbykrungsri.com

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ