• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • รับเงินเข้าบัญชีสูงสุด 2,500 บาท แค่ชวนเพื่อนสมัคร และใช้โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ

  20 เม.ย. 64 177
  รับเงินเข้าบัญชีสูงสุด 2,500 บาท แค่ชวนเพื่อนสมัคร และใช้โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ
  รับเงินเข้าบัญชีสูงสุด 2,500 บาท เมื่อชวนเพื่อนสมัคร และใช้โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ โดยผู้แนะนำจะได้รับเงินเข้าบัญชี 50 บาท/ราย โดยผู้แนะนำ 1 ราย สามารถชวนเพื่อนได้สูงสุด 50 ราย และรับเงินคืนเข้าบัญชีสูงสุด 2,500 บาท จำกัดเพื่อนผู้ได้รับการแนะนำ 65,000 ราย ตลอดระยะเวลาโครงการ 
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่ 1 เม.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64
  3 ขั้นตอนต้องรู้ก่อนชวนเพื่อน
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ใช้บริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ เมื่อชวนเพื่อนสมัครโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ และเข้าใช้งานครั้งแรก (Log On)
  2. เพื่อนผู้ถูกแนะนำจะต้องเป็นผู้ที่สมัครใช้บริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ เป็นครั้งแรก (ไม่เป็นการยกเลิกการใช้บริการเพื่อสมัครใช้บริการใหม่) 
  3. รหัสผู้แนะนำคือ M ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้แนะนำ เช่น M081XXX1234
  4. เพื่อนผู้ถูกแนะนำจะต้องกรอกรหัสผู้แนะนำ บนโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ของตนเอง ที่เมนู "ไลฟ์สไตล์ สิทธิพิเศษ" ในช่อง "รหัสแนะนำ/รหัสโปรโมชั่น" ภายในวันแรกที่สมัคร
  5. ผู้แนะนำจะได้รับเงินเข้าบัญชี 50 บาท/ราย โดยผู้แนะนำ 1 ราย สามารถชวนเพื่อนได้สูงสุด 50 ราย และรับเงินคืนเข้าบัญชีสูงสุด 2,500 บาท จำกัดเพื่อนผู้ได้รับการแนะนำ 65,000 ราย ตลอดระยะเวลาโครงการ 
  6. ธนาคารจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ที่แสดงในโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ของผู้แนะนำ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยที่สถานะบัญชีจะต้องยังคงเปิดใช้งานอยู่ (Active)
  7. พนักงานธนาคารกรุงเทพไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  8. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนเเปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
  9. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด 
  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ