• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เปิดบัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings ผ่านแอปฯ วันนี้! รับเครดิตเงินคืน 40 บาท*

  20 เม.ย. 64 213
  เปิดบัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings ผ่านแอปฯ วันนี้! รับเครดิตเงินคืน 40 บาท*
  ลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings ใหม่ผ่านแอปฯ Krungthai NEXT ตามเงื่อนไขที่กำหนด รับเครดิตเงินคืน 40 บาท*
  • ลูกค้ามีการเปิดบัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings  โดยยืนยันตัวตนผ่านบริการ ตู้ ATM/เครื่อง EDC หรือ NDID  ของธนาคาร หรือ
  • ลูกค้าสมัครแอปฯ Krungthai NEXT ครั้งแรก และเปิดบัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings ใหม่ผ่านแอปฯ Krungthai NEXT
  โดยลูกค้าต้องทำธุรกรรมเติมเงิน/ จ่ายบิล เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings ที่เปิดใหม่ข้างต้นด้วยยอดเงินขั้นต่ำ 100 บาท รวมจำนวน 2 ครั้งขึ้นไป ผ่านแอปฯ Krungthai NEXT ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย (ตั้งแต่เวลา 0.00 น. ของวันที่ 12 เมษายน 2564 - เวลา 24.00 น. ของ 30 มิถุนายน 2564)
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 30 มิ.ย. 64
  เงื่อนไขแคมเปญ
  1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากใหม่ผ่านแอปฯ Krungthai NEXT ระหว่าง วันที่ 12 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564 ภายใต้เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
   - ลูกค้ามีการเปิดบัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings โดยยืนยันตัวตนผ่านบริการ ตู้ ATM/เครื่อง EDC หรือ NDID ของธนาคาร หรือ
   - ลูกค้าสมัครแอปฯ Krungthai NEXT ครั้งแรก และเปิดบัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings ใหม่ผ่านแอปฯ Krungthai NEXT
  2. ลูกค้าต้องทำธุรกรรมเติมเงิน/ จ่ายบิล เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings ที่เปิดใหม่ข้างต้นด้วยยอดเงินขั้นต่ำ 100 บาท รวมจำนวน 2 ครั้งขึ้นไป ผ่านแอปฯ Krungthai NEXT ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย (ตั้งแต่เวลา 0.00 น. ของวันที่ 12 เมษายน 2564 - เวลา 24.00 น. ของ 30 มิถุนายน 2564) ทั้งนี้ กรณีมีการยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท ภายในวันและเวลาที่กำหนด ถือเป็นรายการที่ไม่สมบูรณ์ตามเงื่อนไขข้างต้น
  3. สงวนสิทธิ์รับเงินคืนสูงสุด 40 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาโครงการ ทั้งนี้ รวมสิทธิทั้งโครงการจำนวนทั้งสิ้น 30,000 สิทธิ์ เท่านั้น
  4. ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings ที่ลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับตามรายการนี้เป็นรายเดือนปฏิทินและเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีภายใน 30 วันนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนรอบปฏิทิน
  5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings ผ่านช่องทางแอปฯ Krungthai NEXT ที่คงสภาพการมีบัญชีเงินฝากฯ จนถึงวันที่ธนาคารทำการมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี ในกรณีที่ลูกค้าขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขรายการ ธนาคารสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบเครดิตเงินคืนและสงวนสิทธิ์การพิจารณามอบเครดิตเงินคืนให้กับลูกค้า ที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดในลำดับถัดไป
  6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะแจ้งเพื่อทราบผ่านช่องทางของธนาคารที่เหมาะสมผ่าน krungthai.com หรือ Krungthai LINE Connext
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-111-1111

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ