• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ฉลอง 108 ปี เพิ่มรางวัลพิเศษมูลค่ารวม 1,080,000 บาท

  2 เม.ย. 64 452
  สลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ฉลอง 108 ปี เพิ่มรางวัลพิเศษมูลค่ารวม 1,080,000 บาท
  สลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ฉลอง 108 ปี เพิ่มรางวัลพิเศษ 108 รางวัล (รางวัลละ 10,000 บาท) มูลค่ารวม 1,080,000 บาท โดยรบฝากผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ระหว่างวันที่ 1 - 15 เมษายน 2564 หรือจนกว่าจะครบวงเงิน 5,000 ล้านบาท
  รายละเอียดโครงการ : "สลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ฉลอง 108ปี"
  ชื่อโครงการ : "สลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ฉลอง 108 ปี"
  ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 เมษายน 2564 วงเงินโครงการ 5,000 ล้านบาท โดยธนาคารจะหยุดรับฝากเมื่อกรณีใดกรณีหนึ่งเกิดขึ้นก่อน
  เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ : 
  1. ต้องเป็นผู้ฝากสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี งวดที่ 8 ระหว่างวันที่ 1 - 15 เมษายน 2564
  2. วงเงินรับฝากรวม ไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท
  สิทธิพิเศษจากการเข้าร่วมโครงการ : เพิ่มรางวัลพิเศษ รางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 108 รางวัล รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 1,080,000 บาท
  กำหนดการออกรางวัลพิเศษ : วันที่ 16 เมษายน 2564 จำนวน 108 รางวัล รวม 1,080,000 บาท โดยกำหนดงวดและหมวดอักษรของรางวัลพิเศษ ทั้ง 108 รางวัล
  การรับเงินรางวัลพิเศษ : โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน ในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม GSB Contact Center โทร. 1115

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ