• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • โปรแกรมเงินฝากเพิ่มพูน เพียงเปิดบัญชีใหม่กับ ธ.ไอซีบีซี พร้อมฝากเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท รับเงินเพิ่ม 50 บาท

  10 มี.ค. 64 383
  เปิดบัญชีใหม่กับ ธ.ไอซีบีซี พร้อมฝากเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท รับเงินเพิ่ม 50 บาท
  โปรแกรมเงินฝากเพิ่มพูน 2021 เพียงเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมสมัคร และเปิดใช้งานบัตรเดบิตกับ ธ.ไอซีบีซี ตามเงื่อนไขรับเงินเพิ่ม 50 บาท
  ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโปรแกรม
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อปี
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (Hi-Speed Savings) อัตราดอกเบี้ย 0.45% ต่อปี
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (Gold Savings) อัตราดอกเบี้ย 
   - สำหรับยอดเงินฝากไม่เกิน 10 ล้านบาท 1.10% ต่อปี 
   - สำหรับยอดเงินฝากส่วนที่เกิน 10 ล้านบาท 0.45% ต่อปี
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 30 เม.ย. 64
  เงื่อนไข
  1. ลูกค้าใหม่ เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมสมัคร และเปิดใช้งานบัตรเดบิต และมีการฝากเงินเข้าบัญชีขั้นต่าครั้งแรกตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป สาหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป หรือตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป สาหรับบัญชี Hi-Speed Savings และ บัญชี Gold Savings ภายใน 30 วันนับจากวันที่เปิดบัญชี
  2. ลูกค้าปัจจุบันที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมสมัคร และเปิดใช้งานบัตรเดบิต และมีการฝากเงินเข้าบัญชีขั้นต่าครั้งแรกตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปสาหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป หรือตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป สาหรับบัญชี Hi-Speed Savings และ บัญชี Gold Savings ภายใน 30 วันนับจากวันที่เปิดบัญชี
  3. ลูกค้าปัจจุบันที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ แต่ยังไม่ได้สมัครบัตรเดบิต ทาการสมัครและเปิดใช้งานบัตรเดบิตในช่วงระยะเวลาของโปรแกรม และมีการฝากเงินเข้าบัญชีขั้นต่าครั้งแรกตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปภายใน 30 วันนับจากวันที่เปิดใช้งานบัตรเดบิต
  4. ลูกค้าปัจจุบันที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และสมัครบัตรเดบิตตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นมา แต่ยังไม่ได้เปิดใช้งานบัตรเดบิต ทาการเปิดใช้งานบัตรเดบิตในช่วงระยะเวลาของโปรแกรม และมีการฝากเงินเข้าบัญชีขั้นต่าครั้งแรกตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปภายใน 30 วันนับจากวันที่เปิดใช้งานบัตรเดบิต
  5. ลูกค้าตามข้อ 1-4 ต้องคงจานวนเงินฝากขั้นต่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ไว้ในบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ตั้งแต่วันที่ฝากเงินครั้งแรกจนถึงวันที่ 9 ของเดือนถัดไป และยังคงใช้บริการบัตรเดบิต
  6. ธนาคารจะโอนเงิน (cash back) จานวน 50 บาทเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของลูกค้าในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป นับจากวันที่ฝากเงินครั้งแรก กรณีวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร ธนาคารจะโอนเงิน (cash back) เข้าบัญชีของลูกค้าในวันทำการถัดไป
  7. ลูกค้าสามารถฝากเงินที่สาขาของธนาคาร หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
  8. จำกัดสิทธิ์การคืนเงินหนึ่งสิทธิ์/ลูกค้า ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ Call Center 0 2629 5588 หรือที่สาขาของธนาคาร หรือ www.icbcthai.com

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ