• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ และเปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี เลดี้ ตั้งแต่ 50,000 บาทเป็นต้นไป/บัญชี รับ Lady's Tote Bag จำนวน 1 ชิ้น

  8 มี.ค. 64 183
  เปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี เลดี้ ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป รับ Lady's Tote Bag จำนวน 1 ชิ้น*
  สำหรับลูกค้าใหม่ ที่ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ และเปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี เลดี้ ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ให้ข้อมูล จะได้รับ Lady's Tote Bag จำนวน 1 ชิ้น มูลค่า 350 บาท ณ สาขาที่เปิดบัญชี ซึ่งมูลค่าของกำนัลเทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.70 ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของกำนัล 350 บาท สำหรับยอดเงินฝาก 50,000 บาท ตลอดระยะเวลา 1 ปี
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 8 มี.ค. 64 - 31 พ.ค. 64
  เงื่อนไขโปรโมชั่น 
  1. ลูกค้าบุคคลธรรมดาเพศหญิง เปิดบัญชีอายุตั้งแต่ 15 - 55 ปี จำกัด 1 บัญชีต่อท่าน บัญชีเดี่ยวเท่านั้น ไม่สามารถเปิดเป็นบัญชีร่วมได้
  2. เปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี เลดี้ 50,000 บาทเป็นต้นไป
  3. ของกำนัล จำกัด 1 ท่านต่อ 1 ชิ้น โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  4. ของกำนัลมีจำนวนจำกัด สำหรับลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขตามที่กำหนด
  5. ราคาของกำนัลที่ปรากฎนี้เป็นราคาตลาด ณ วันที่ 1 ก.พ. 64
  6. เมื่อลูกค้าเลือกรับของกำนัลจากโปรโมชั่นนี้ไปแล้ว จะเอาจำนวนเงินฝากเดียวกันนี้ไปรับของกำนัลในโปรโมชั่นอื่นอีกไม่ได้
  7. สำหรับสิทธิพิเศษและเงื่อนไขต่าง ๆ  เป็นไปตามข้อกำหนดการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ยูโอบี เลดี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.uob.co.th/ladyac
  สอบถามข้อมูลเรื่องบัญชีเงินฝากที่ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 02-285-1555 หรือเว็บไซต์ www.uob.co.th

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ